Erbjuda fullständig översikt över egen aktieportfölj till alla aktieägare

I dCompany har alla aktieägare sin egen aktieägarsida med sin personliga aktieportfölj, inklusive eventuella pantsättningar och blockerade aktier.

Effektivt och lätt uppdaterande av aktieägarinformation

Hantera aktieägare enkelt med vårt användarvänliga gränssnitt för redigering

Administrerar du flera bolag?

Samla hela aktieportföljen på ett ställe med Crona Aktiebok. Effektivt, översiktligt och praktiskt för att maximera hanteringen av dina aktier.

Få en visuell översikt över alla aktieägare och ägarandelar

Ha full kontroll över ägarstrukturen med både direkta och indirekta ägare, ända upp till de personliga aktieägarna