Aksjeprogrammer

Aksjeprogrammer kommer i mange ulike former, og kalles gjerne aksjeprogram, Management Incentive Program (MIP) eller andre lignende navn.

Vi lar deg enkelt administrere alle former for aksjeprogrammer direkte fra vår plattform, og gir samtidig deltakerne innsyn i egne aksjonæropplysninger og -historikk. Dette vil spare deg for både tid og kostnader, samt øke opplevd eierskap for deltakere.

Vi tilbyr blant annet funksjonalitet for:

  • Digital aksjeeierbok, ivaretar alle lovkrav til ajourhold og historikk
  • Støtte for alle kombinasjoner av ulike aksjeklasser
  • Enkel registrering av kjøps- og salgstransaksjoner, med automatisk produksjon av sluttsedler
  • Full kontroll på kostpris, innbetalt kapital og hva som evt. er utbetalt på aksjene
  • Oversikt over lock-up på aksjonærnivå
  • Elektronisk generalforsamling, inkl. innkalling, innhenting av fullmakter m.m.
  • Innsyn i egne opplysninger for den enkelte deltaker/aksjonær
  • Løpende kontroll på eierskap som støtte for KYC
Administrer aksjeprogrammet ditt hos dCompany