Splitt og spleis av aksjer

Noen ganger er det hensiktsmessig enten å splitte eller spleise aksjene. I praksis betyr dette at man enten øker eller reduserer antall aksjer. Samtidig forandres pålydende slik at den totale aksjekapitalen forblir den samme. Dersom du har 100 aksjer i et selskap som er verdsatt til 1000 kroner per aksje så har du verdier for kr. 100 000.  Ved en splitt på 1 til 2 vil du etterpå ha 200 aksjer til en verdi av kr. 50 per aksje. Totalverdien forblir den samme.  En spleis er det motsatte.  

Det er flere årsaker til å utføre disse prosessene. En vanlig årsak er at prisen på en aksje har blitt så høy at det kan være vanskelig for aktuelle aksjonærer å kjøpe den. I et slikt tilfelle kan man velge å splitte aksjen for å gjøre den mer omsettelig.    

Slik gjør du det

  • Logg inn i dokumentroboten og velg “Splitt og spleis” 
  • Svar på spørsmålene underveis og observer at dokumentene genereres automatisk