Utbytte

Noen selskaper velger å betale utbytte, eller en dividende, til sine aksjonærer.  Dette fastsettes av generalforsamlingen og er en sum per aksje, for eksempel 50 øre eller 100 kroner.  Utbyttets størrelse avhenger av overskuddet og av selskapets behov for å reinvestere overskuddet i videre vekst eller forskning og utvikling.  

Utbytteutbetaling kan bli veldig kompleks. Mange ganger må selskaper bruke advokater og revisorer som må jobbe i dagevis med store regneark for å regne seg frem til riktig beløp per aksjonær avhengig av aksjeklasser og kjøpstidspunkt.  

Vi vil forenkle denne prosessen ved hjelp av vår dokumentrobot og vår digitale aksjeeierbok. I løpet av sekunder kan du finne det nøyaktige beløpet hver enkelt aksjonær skal ha og samtidig få produsert juridisk korrekte dokumenter som må til for å få gjennomført utbytteutbetalingen. 

Slik gjør du det

Din portefølje er allerede klar! Fortsett med BankID under, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.