Opsjoner (kommer snart)

En opsjon er et derivat som gir innehaveren et valg om å kjøpe en eller flere aksjer til en fastsatt pris på et fastsatt tidspunkt.  Dersom man velger å utøve opsjonen så kan man enten selge aksjene man kjøper eller beholde dem.  Opsjoner er omsettelige, men kanskje vanligst som en del av kompensasjonen for ansatte for å gi dem eierskap i bedriften. 

Det kan være komplisert å dele ut opsjoner til ansatte. Man må forholde seg til prising på utdelingstidspunktet, en såkalt “strike price”.  Opsjoner har også gjerne en “vesting schedule” (opptjeningsplan for opsjoner) som strekker seg over flere år med månedlig, kvartalsvis eller årlig “vesting”.  

Selskapet må også planlegge for dette ved å ha nok aksjer i eget selskap til å kunne lage et meningsfylt opsjonsprogram for sine ansatte.  

Vi skal legge forholdene til rette for at din bedrift kan ha kontroll på sitt opsjonsprogram og gjør denne prosessen langt enklere.  

Slik gjør du det

  • Opsjoner er ikke tilgjengelig i dokumentroboten ennå, men lanseres senere i år.