Opsjoner – kommer snart

En opsjon er et derivat som gir innehaveren et valg om å kjøpe en eller flere aksjer til en fastsatt pris på et fastsatt tidspunkt.  Dersom man velger å utøve opsjonen, kan man enten selge aksjene man kjøper eller beholde dem.  Opsjoner er omsettelige, men kanskje vanligst som en del av kompensasjonen for ansatte for å gi dem eierskap i bedriften. 

Det kan være komplisert å dele ut opsjoner til ansatte. Man må forholde seg til både prising på utdelingstidspunktet og opsjonenes “vesting schedule”, en opptjeningsplan for opsjoner som strekker seg over flere år med månedlig, kvartalsvis eller årlig “vesting”.  

Selskapet må også ha oversikt over antallet aksjer i eget selskap for å kunne lage et meningsfylt opsjonsprogram for sine ansatte.  

Vi legger forholdene til rette for at din bedrift skal ha kontroll på sitt opsjonsprogram og gjør denne prosessen enkel.  

Slik gjør du det

  • Opsjoner er ikke tilgjengelig i dokumentroboten ennå, men kommer snart!