Digital signering

Å innhente signaturer fra styremedlemmer eller aksjonærer i forbindelse med styremøter og generalforsamlinger er en av de mest tidkrevende oppgavene til en styresekretær.  

I dag finnes det en rekke digitale løsninger for å signere dokumenter. Vår dokumentrobot lar den som skal signere selv velge signeringsmetode. På den måten blir innhenting av signaturer en langt mer effektiv oppgave. Digital signering kan skje med BankID, kode fra SMS eller epost, oppringning eller ved håndsignatur på skjerm. 

Slik gjør du det

  • Logg inn i dokumentroboten og velg “Signatur” 
  • Signer dokumenter som venter eller send ut dokumenter til signering
  • Digital signering