Generalforsamling og styremøter

Helautomatiserte prosesser for generalforsamling og styremøter med sanntidsproduksjon av innkallinger og protokoller.

 • Automatisert produksjon av inkalling og ferdig signert protokoll
 • Rask, enkelt, og korrekt
 • Juridisk korrekt og oppdatert
 • Logg inn med BankID og legg inn noen enkle opplysninger
 • Dokumentroboten lager fullstendig agenda, innkalling og referater
 • Automatisert produksjon

  Når man kaller inn til generalforsamling eller skriver generalforsamlingsprotokoller er det mange formelle krav og regler å forholde seg til.  Ofte gjør selskap dette kun en gang i året og bruker mye ressurser på å forsikre seg om at det man gjør er korrekt.  Med mange aksjonærer, så er det også en stor jobb å sørge for at alle blir korrekt innkalt.  Gjennom vår aksjeeierbok og dokumentrobot får du full kontroll og produserer innkallinger og protokoller på sekunder. Deretter kan systemet distribuere dette for deg til de rette mottakerne.  

  Vi leverer ikke generiske maler som kun skaper forvirring og ekstraarbeid. Vi gir deg 100% skreddersydde innkallinger og protokoller for ditt selskap som er ferdig til utsendelse umiddelbart.  Vi har arbeidet med noen av Norges skarpeste advokater over lang tid for å sørge for at dokumentene vi lager for deg er juridisk korrekte og oppdatert i henhold til gjeldende krav.     

  Bruk dokumentroboten til å skrive protokollene

  Når du gjennomfører styremøtet eller generalforsamlingen kan du lett krysse av ved avstemninger og beslutninger som fattes.  Samtidig som du gjør dette produseres protokollene.  Straks møtet er ferdig er protokollen ferdig til utsendelse til dem som skal signere, enten det er to utvalgte aksjonærer, alle sammen eller kun styremedlemmene.  Alt dette skjer i løpet av sekunder og sparer styrets sekretær for mye tid og frustrasjon. 

  La systemet ta seg av resten

  Vi sørger for innsending av dokumenter til Foretaksregisteret.  Vi sender protokoller for digital signering og sikrer at prosessene skjer på en juridisk korrekt måte.  Vår dokumentrobot forhindrer deg fra å gjøre feil som igjen skaper ekstraarbeid.