Styremøter

Vi automatiserer innkalling og protokollering av styremøter og tilbyr digital lagring av disse for å forenkle prosessene.  

Noen styremøter er enklere enn andre.  Uansett om det er én eller tolv personer i styret eller om agendaen har ett punkt eller ti, så må dokumentasjonen være korrekt.  

Vår dokumentrobot hjelper deg å autogenerere disse dokumentene juridisk korrekt i løpet av sekunder. Alt lagres i en sikret skyløsning lokalisert i Norge. Og alt er tilgjengelig for deg når du måtte ønske. Tiden der styrereferater måtte lagres i en skinnperm på daglig leders kontor er forbi. 

Slik gjør du det

  • Logg inn i dokumentroboten og velg “Styremøter” 
  • Svar på spørsmålene underveis og observer at dokumentene genereres automatisk