Inviter aksjonærer til plattformen

Mye av verdien i dCompany er å få selskapets aksjonærer til å bli brukere av tjenesten. Det gir dem en økt opplevelse av eierskap, samt at de vil være vesentlig mer selvbetjente enn noen gang før. De kan da laste ned aksjebevis og sluttsedler, se sine historiske transaksjoner, motta innkallinger, gi fullmakter m.m.

Nå kan du invitere alle selskapets aksjonærer til dCompany direkte fra aksjonæroversikten. Du kan velge å invitere alle eller noen utvalgte. 

Invitasjonen sender du herfra:

For at aksjonærene skal få opp sitt Aksjonær-innsyn, må du huske å kontrollere følgende:

  • Personlige aksjonærer må ha rett fødselsnummer, 11 siffer.
  • Upersonlige aksjonærer må ha oppgitt kontaktperson + fødselsnummer på kontaktperson.

    Dette er nødvendig for at riktig person kan autentisere seg med BankID ved innlogging.