Nye funksjonaliteter i aksjeeierboken

Selskaper med MIP-strukturer har ofte spesielle betingelser tilknyttet eierskapet i selskapet. 

dCompany støtter nå innlegging av blant annet bindingstid/lock-up og gearing/belåning av investering. Dette er egenskaper som er viktig å ha kontroll på med tanke på potensielle leaver-situasjoner og input til personlige skattemeldinger. I tillegg har vi eksisterende funksjonalitet for å legge inn løpende verdsettelser og historiske skattemessige formuesverdier (ligningsverdi). Informasjonen som legges inn av administrator kan vises i Aksjonær-innsynet til det enkelte aksjonær, og vil – der relevant – også legge seg på den enkeltes aksjebevis. 

Hvordan legge dette inn i dCompany?

Aksjonær-spesifikk informasjon (som lånebeløp og lock-up) kan legges inn på den enkelte aksjonær under:

Aksjeeierbok → Aksjonærer → Rediger aksjonærer 

Generell aksjonærinformasjon (som virkelig verdi og skattemessig formuesverdi) kan legges inn under selskapsinnstillinger:

Oversikt → Selskapsinnstillinger

Jo mer data som legges inn for selskapet og aksjonærene, jo mer verdi vil du og selskapets aksjonærer få av dCompany!

Fremtidig funksjonalitet:

  • Utvide funksjonalitet for gearing/belåning med mulighet for å beregne løpende renter,
  • Legge inn ulik verdsettelse per aksjeklasse,
  • Legge inn flere lock–up perioder per aksjonær