Aksjeselskap og allmennaksjeselskap

Det er to forskjellige typer aksjeselskap, aksjeselskap og allmennaksjeselskap. En viktig forskjell mellom disse to selskapstypene er at sistnevnte kan invitere ikke navngitte personer til å tegne aksjer.

Et aksjeselskap kan derimot bare beslutte at aksjer skal tegnes av konkret navngitte personer. I praksis blir skillet mellom selskapstypene mindre ved at aksjeselskaper først identifiserer hvem som ønsker å tegne aksjer, før selskapet deretter beslutter å utstede aksjer mot de som er identifisert ved navn. 

For at et selskap skal kunne børsnoteres i Norge må det være et allmennaksjeselskap, med unntak av Euronext Growth der også aksjeselskaper kan noteres.