Onboarding Instructions

Følg stegene under for en enklere oppstart:

Logg inn med BankId og velg det selskapet du vil registrere.  Du vil se de selskapene der du enten er daglig leder eller styreleder eller andre selskap der du har blitt tildelt dCompany admin-rettigheter.  Savner du et selskap der du skal ha admin-rettigheter så må du be styreleder eller daglig leder om å tildele deg dette.  Se neste steg for mer informasjon.  

Steg 2

Gi admin-rettigheter til den eller de som skal bruke plattformen på vegne av selskapet. Dette gjør du ved å klikke på sirkelene med dine initialer øverst til høyre. Klikk på «Legg til administrator».

(Eksempler på slike administratorer er CFO, styresekretær eller andre ansatte som vil administrere aksjeeierboken og lage juridiske dokumenter for selskapet.) (

Steg 3

Gå til innstillinger og kontroller at informasjonen stemmer med tanke på:

  • Nominell aksjeverdi
  • Styremedlemmer
  • Roller i selskapet
  • Admin-rettigheter

Steg 4

Når du har registerert ditt selskap på plattformen så vil aksjeeierboken inneholde den siste informasjonen om aksjonærer og aksjeklasser som finnes hos Skatteetaten.

Disse dataene er ikke alltid oppdaterte avhengig av når siste transaksjon fant sted. Derfor anbefaler vi at du sjekker oppføringene nøye og gjør nødvendige korreksjoner.

Når alle aksjonærer er registrert, sørg for at alle aksjonærer har en gyldig e-postadresse. Hvis det er mange aksjonærer så er det enklest å legge til e-postadresser ved å klikke på «rediger alle».

Steg 5

Oppdater innstillingene med de siste vedtektene.

  • Hvis vedtektene ikke har en overskrift så må all teksten legges inn i hoved-tekstboksen. La i såfall overskriften være tom.

Steg 6

Vi anbefaler at du laster opp alle relevante selskapsrettslige dokumenter i arkivet. Eksempler på dette kan være:

  • Vedtekter
  • Den forrige aksjeeierboken med transaksjonshistorikk
  • Stiftelsesdokument