Ressurser

Selskapsrettslige dokumenter og arbeid med eierprosesser er tidkrevende og ofte kostnadskrevende oppgaver. Veldig ofte krever de hjelp av eksterne rådgivere og de kan medføre usikkerhet og forvirring. Hadde det ikke vært fint hvis du kunne automatisere og lagre alt dette på en skreddersydd plattform? Vi tilbyr gratis aksjeeierbok til alle norske enkelstående unoterte selskaper og tilgang til en dokumentrobot som hjelper deg å utføre komplekse juridiske oppgaver til en brøkdel av prisen. Kvaliteten garanteres av våre erfarne jurister med spesialkompetanse innen selskapsrett. Regelstyrte, krevende og kjedelige oppgaver bør automatiseres. Det gjør dCompany, og du kan ta løsningen i bruk i dag.