Før og etter dCompany

En plattform som håndterer alle aspekter ved et selskaps livsløp

Før dCompany

Steg 1:

Kunden starter en prosess og bruker så samordnet registermelding for å kommunisere med BR. Denne prosessen tar tid og ressurser.

Steg 2:

Innlevering til Brønnøysund

Steg 3:

Dokumentet står gjerne i kø i 2-3 uker når de leveres til BR 

Steg 4:

Faktisk saksbehandlingstid kan være noen få minutter.

Steg 5:

Registerutskrifter til kunden

Etter dCompany

Steg 1:

Kunden starter en prosess som krever samordnet registermelding

Steg 2:

dCompany tar over, sparer tid og fullfører registermeldingen for kunden

Steg 3:

Dokumenter leveres til BR for manuell kontroll

Steg 4:

Saksbehandlingstiden endres ikke. Dokumentene står i kø i 2-3 uker før faktisk saksbehandling.

Steg 5:

Dokumentene behandles før de returneres til kunden

Steg 6:

Registerutskrifter til kunden

Med Open API

Steg 1:

Kunden sender en forespørsel til dCompany. Ved hjelp av et API er dCompany i stand til å hente data og sende inn meldingen i løpet av sekunder, men prosessen er lik hos BR.

Steg 2:

Dokumenter leveres til BR for manuell kontroll

Steg 3:

Saksbehandlingstiden endres ikke. Dokumentene står i kø i 2-3 uker før faktisk saksbehandling

Steg 4:

Dokumentene behandles før de returneres til kunden

Steg 5:

Registerutskrifter til kunden

dCompany som dataleverandør

Steg 1:

Kunden sender en forespørsel til dCompany. Ved hjelp av et API er dCompany i stand til å hente data og sende inn meldingen i løpet av sekunder. dCompany-plattformen sikrer korrekte data og dokumenter.

Steg 2:

Dokumentene går gjennom BR etter å ha blitt kontrollert og behandlet av dCompany

Steg 3:

Registerutskrifter til kunden