Se alle selskapets aksjeposter

Med Pro-abonnement kan du nå se alle selskapets aksjeposter! Du får automatisk en oversikt over aksjepostene ditt selskap eier, og du kan se både direkte og indirekte eierskap. Bruker aksjepostene dCompany sin digitale aksjeeierbok vil eierandelen alltid være oppdatert (hvis ikke vises eierandelen basert på data sist publisert av Skatteetaten). 

Nedstrømskart er under utvikling og vil bli lansert i H12023. Dette vil ligne på aksjonærkartet i dashboardet, men i viser steden for eierkart selskapets aksjeposter med tilhørende eierskapsprosent. Bare å følge med!