Tjenestebeskrivelse

dCompany leverer en digital plattform for forvaltningen av norske aksjeselskaper. Plattformen består av en unik miks av moduler som til sammen utgjør dCompanys tjenester (“Tjenestene”). 

Digital aksjeeierbok

Kjernen i Tjenestene er en digital aksjeeierbok, som gir komplett og oppdatert oversikt over hvem som til enhver tid er aksjeeiere og hvem som eier hvilke aksjer. Ved onboarding av et selskap henter dCompany offentlig tilgjengelig informasjon fra Brønnøysundregistrene. Deretter kan kunden oppdatere informasjonen, legge inn aksjonærenes kontaktinformasjon, aksjeklasser og føre transaksjonslogg over endringer som skjer og har skjedd. Aksjeeierboken inneholder en eksportfunksjon som forenkler innleveringen av aksjonærregisteroppgaven til Altinn som alle selskaper må gjøre innen 31. januar hvert år. Videre håndterer plattformen den lovpålagte rapporteringen til det nye registeret over såkalte reelle rettighetshavere.

Tjenestene som beskrives nedenfor krever et abonnement. Se Priser for en oversikt over hvilke av Tjenestene som inngår i de respektive abonnementene.

Dokumentasjon av eierskap og transaksjoner

Gjennom Tjenestene kan hver aksjonær selv generere og laste ned aksjebevis for egne aksjer. Aksjonærene kan også gjenfinne sine tidligere transaksjoner og laste ned sluttsedler for hver transaksjon.

Styremøter og generalforsamlinger

Tjenestene omfatter støtte for styremøter og generalforsamlinger. Du lager enkelt og raskt juridisk korrekte innkallinger og protokoller, sender dem ut digitalt, og henter inn signaturer digitalt. For generalforsamlinger omfatter Tjenestene også funksjonalitet som gjør det enkelt for en aksjeeier å gi andre fullmakt til å avgi stemme på sine vegne. 

Automatisering av selskapsrettslige beslutninger

Det vi er aller mest stolt av med dCompany er dokumentroboten, blant venner kjent som dBot. Dokumentroboten automatiserer selskapsrettslige beslutninger. Du velger hva du ønsker å gjøre i selskapet og svarer på noen enkle spørsmål, og samtidig ser du de selskapsrettslige dokumentene bli til “automagisk” på skjermen. Dokumentroboten genererer ferdigskrevne innkallinger, protokoller, vedtekter og lignende, og veileder deg om eventuell annen dokumentasjon du må laste opp – for eksempel en revisorbekreftelse. Denne funksjonaliteten er utviklet i tett samarbeid mellom erfarne selskapsrettsadvokater og softwareutviklere, og er unik for dCompany. 

Dokumentroboten vil hele tiden utvikles, og få støtte for stadig flere beslutningstyper. De beslutningene som nå er tilgjengelige er: 

 • Endre foretaksnavn
 • Endre revisor
 • Godkjenne årsregnskap
 • Fastsette honorar til styrets medlemmer
 • Fastsette honorar til valgkomiteen
 • Velge medlemmer til valgkomiteen
 • Godkjenne revisors honorar
 • Tildele signaturrett gjennom en styrebeslutning
 • Endre vedtektsfestet signatur
 • Ansette daglig leder
 • Kapitalforhøyelse mot kontant vederlag
 • Kapitalforhøyelse ved fondsemisjon
 • Kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd
 • Fjerne vedtektenes ramme for antall styremedlemmer
 • Innføre ramme for antall styremedlemmer i vedtektene
 • Fjerne signatur fra vedtektene
 • Innføre vedtektsfestet signatur
 • Tildele prokura
 • Velge medlemmer til styret
 • Splitt av aksjer
 • Spleis av aksjer
 • Innsendelse av aksjonærregisteroppgaven 2022

Beslutningstyper som er under utvikling: 

 • Opsjonsutdeling
 • Kapitalnedsettelse

Arkiv og digital signering

dCompany lagrer alle innkallinger, protokoller og andre dokumenter du har laget på plattformen i et oversiktlig og søkbart arkiv. I arkivet kan kunden også laste opp dokumenter som har blitt til utenfor dCompany-plattformen. Bruk av arkivet er inkludert i abonnementsprisen opp til en fastsatt datamengde. Lagringsplass utover dette er tilgjengelig mot en månedlig tilleggspris, se Priser.

Alle dokumenter kan sendes til digital signering gjennom dCompany-plattformen. Digital signering kan skje med BankID, kode fra epost eller ved håndsignatur på skjerm. 

Support/helpdesk

dCompany tilbyr support gjennom chat-funksjonen på nettsidene og ved epost. Vi svarer normalt på henvendelser innen neste virkedag.