Utviklet av eksperter innen juss og teknologi

dCompany ble grunnlagt i 2020 av et team bestående av eksperter innen juss, IT og bedriftsutvikling.

Styret

Ledelsen