Utviklet av eksperter innen juss og teknologi

Staben består av en rekke erfarne advokater og teknologer. I ledelsen sitter CEO Jens Naas-Bibow med lang erfaring som partner i Advokatfirmaet Thommessen, samt CTO Naimdjon Takhirov, PhD, med erfaring fra Kartverket og Skatteetaten i digitalisering av arbeidsprosesser. CBO Jan Grønbech har jobbet 25 år med digital transformasjon, blant annet i Google, og CFO Jo Jemblie Leknes-Monssen har lang erfaring som software-CFO og revisor. Grunleggeren av dCompany, Harald Hellebust, er partner i Advokatfirmaet Wiersholm, og har følt behovet for dCompanys tjenester på kroppen i en årrekke.

Styret

Ledelsen