Vi gjør livet enklere for aksjonærer, styrer og ledelse

dCompany har digitalisert selve aksjeselskapet og tilbyr fullt automatiserte selskapsrettslige beslutninger, inkludert autogenererte styre- og generalforsamlingsprotokoller, samt lovpålagt rapportering til myndighetene. Vår ambisjon er å øke produktivitet og transparens både for næringsliv og myndigheter.

Vår misjon

Vi skal gjøre livet enklere for aksjonærer, styrer, ledelse (og dermed også myndighetene) ved å tilby automatiserte selskapsrettslige beslutninger og aksjeeierbøker oppdatert i sanntid..

Hvem er vi?

dCompanys ansatte og eiere består av en rekke erfarne advokater, teknologer og markedsførere. Jens Naas-Bibow, som har lang erfaring som partner innenfor fornybar energi og bærekraft i Advokatfirmaet Thommessen, leder selskapet. Vår CTO Naimdjon Takhirov, PhD, har erfaring med digitalisering av arbeidsprosesser fra Kartverket og Skatteetaten. Jan Grønbech har jobbet 25 år med digital transformasjon, blant annet i Google. Vår grunnlegger, Harald Hellebust, er partner i Advokatfirmaet Wiersholm, arbeider hovedsakelig med transaksjoner, og har følt behovet for dCompanys tjenester på kroppen i en årrekke.