Vi digitaliserer aksjeselskapet

dCompany tilbyr fullt automatiserte selskapsrettslige beslutninger, inkludert autogenererte styre- og generalforsamlingsprotokoller, samt lovpålagt rapportering til myndighetene. Vår ambisjon er å øke produktivitet og transparens både for næringsliv og myndigheter.

Vårt oppdrag

Vi skal gjøre livet enklere for aksjonærer, styrer, ledelse og myndighetene ved å tilby automatiserte selskapsrettslige beslutninger og digitale aksjeeierbøker oppdatert i sanntid.