Vedtekter

Alle aksjeselskaper har et sett med vedtekter. Disse utformes i forbindelse med stiftelsen av selskapet, men de kan endres når som helst etter behov. Vedtektene er tilgjengelig for alle som ønsker innsyn. Vedtektene angir selskapets virksomhetsområde og må forandres dersom selskapet skal inn i en bransje utenfor det angitte virksomhetsområdet. 

Vedtektenes innhold

Vedtektene skal som et minimum inneholde:

  • Selskapets foretaksnavn
  • Angivelse av selskapets virksomhet
  • Aksjekapitalens størrelse
  • Aksjens pålydende (nominelle beløp)