Personvernklæring

Denne personvernerklæringen gjelder vår behandling av personopplysninger som behandlingsansvarlig i forbindelse med din bruk av våre tjenester, herunder portalen dCompany. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som person.

Vi behandler også personopplysninger i vår tjeneste som databehandler, hvor våre kunder er behandlingsansvarlig. Om du ønsker informasjon eller har spørsmål knyttet til behandling av slike opplysninger, ber vi deg lese deres personvernerklæringer eller ta kontakt med dem. 

Hvordan vi behandler personopplysninger

Vi behandler først og fremst opplysninger om selskaper, som ikke er personopplysninger. Men vår tjeneste innebærer likevel at vi behandler visse personopplysninger. Nedenfor gir vi en oversikt over de personopplysningene vi typisk behandler.

HvemHvaHvorforHvor lenge
Brukere av våre tjenesterNavn, fødselsdato/- nummer, kontaktinformasjon, passord og verifikasjon på at du er identifisert (f.eks. via BankID). I tillegg innhentes informasjon om brukerens roller/eierskap i norske aksjeselskaper.For å legge til rette for innlogging og bruk av vår tjeneste.Opplysninger vi ikke er lovpålagt å oppbevare lengre, slettes senest 6 måneder etter at brukeren er slettet eller blitt inaktiv (inaktivitet inntrer etter 6 måneder uten bruk)
Aksjonærer og personer med roller i selskaper som bruker våre tjenesterOpplysninger om hvem som eier aksjer (og antall aksjer) i selskaper på dCompany-plattformen og hvem som har roller i selskapene, inkludert fullt navn og fødselsdato/- nummer. Fødselsnummer er nødvendig for sikker identifisering, men vi tilgjengeliggjør det ikke for andre enn brukere med administratorrettigheter for det aktuelle selskapet.For å tilby en bedre og nyttigere tjeneste og bidra til transparens og åpenhet i næringslivet deler vi oppdaterte aksjonærdata med vår samarbeidspartner T-rank AS når endringer registreres på dCompany- plattformen.Så lenge det aktuelle selskapet er kunde på plattformen
Kontaktperson hos våre kunder, leverandører og partnereNavn, kontaktinformasjon og eventuell korrespondanse.For kundeadministrasjon og faktureringsformålOpplysninger vi ikke er lovpålagt å oppbevare lengre, slettes etter at kontakten slutter i sin jobb og kontaktopplysninger oppdateres, eller senest 6 måneder etter at relasjonen med kunde, leverandør eller partner er opphørt.
Mottakere av markedsføringNavn, kontaktinformasjon og eventuelle preferanser man har oppgitt.For å kunne sende ut nyhetsbrev, invitasjoner og annen markedsføring, enten fordi du er en kontaktperson hos en av våre kunder, eller fordi du har samtykket til det.Opplysningene slettes kort tid etter at man melder seg av markedsføring, med mindre man fortsatt er en kontaktperson (se over). 

Det rettslige grunnlaget for slik behandling av personopplysninger er vår berettigede interesse i å tilby, administrere og promotere vår tjeneste. For markedsføring uten eksisterende kundeforhold er det rettslige grunnlaget samtykke. Vi kan også behandle personopplysninger for andre formål som ikke er uforenlige med de som er nevnt over, f.eks. for bokføringsformål, produktutvikling og innovasjon, og i forbindelse med kjøp, salg eller annen form for overdragelse av virksomhet.

Hvem vi deler opplysningene med

Vi deler ikke personopplysninger med noen tredjeparter med mindre du har samtykket til det eller vi har en rettslig forpliktelse til det, unntatt delingen av aksjonærdata med vår samarbeidspartner T-rank AS som er beskrevet i tabellen over.

Vi deler imidlertid personopplysninger med våre leverandører av IT-relaterte tjenester og deres underleverandører der det er nødvendig for at de skal kunne levere sine tjenester til oss. Vi har databehandleravtaler med disse som påser at de ikke bruker opplysninger for egne formål. Vi overfører som hovedregel ikke personopplysninger ut av EØS, men i forbindelse med betaling benytter vi oss av en løsning som administreres fra USA.

Dine personvernrettigheter

Du har etter personvernregelverket rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning og portabilitet av personopplysninger om deg. Du har også lov til å protestere mot vår behandling av personopplysninger om deg. Merk at det gjelder betingelser og unntak for disse rettighetene. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, typisk senest innen én måned.

Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Vi vil sette pris på om du kontakter oss først, slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil oppdatere personvernerklæringen ved behov. Du vil få beskjed dersom vi gjør vesentlige endringer. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på vår nettside.

Cookies

Når du besøker vår hjemmeside, bruker vi cookies (informasjonskapsler). Du finner mer informasjon om dette i vår Cookie-policy.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:

dCompany AS
Skippergata 3, 0152 Oslo, Norge
Epost: personvern@dcompany.no

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no