Hjem > Selskapstyper > Konsern

Konsern

Et tre av gruppestruktur

Konsern kjennetegnes av at det kan være mange selskaper i strukturen, men at det ikke nødvendigvis er høy aktivitet i så mange av selskapene. Det er også vanlig at de fleste av eller alle selskapene er heleid. På mange måter handler det derfor mer om forvaltning av selskapsstrukturen enn av aksjonæradministrasjon.

Det ultimate morselskapet har ofte flere aksjonærer. For dette selskapet vil alle funksjonene knyttet til aksjonæradministrasjon, innkalling til og avholdelse av generalforsamling, registrering av transaksjoner mv. være relevante og viktige. 

For de øvrige selskapene – som gjerne er lite aktive – er behovet gjerne et annet. For disse selskapene er det viktig å ha en enkel måte å oppfylle formalkrav for å dokumentere styrets godkjennelse av årsregnskap og den påfølgende ordinære generalforsamlingen. Videre vil dCompanys konsernkart være nyttige slik at du alltid har kontroll på hvor de ulike selskapene er i strukturen.  

En sikker løsning for dine selskaper

Datastack

Datalagring i Norge

At alle data lagres trygt i Norge betyr at dine data forblir underlagt de strenge personvern- og databeskyttelseslover som Norge har.

Fingeravtrykk

Sikker tilgangskontroll

Bare autoriserte brukere har tilgang til dine dokumenter og data. Dette sikrer at dine forretningshemmeligheter og konfidensielle dokumenter ikke faller i gale hender.

Krypteringsskjold

Kryptering av dine data

Kryptering sikrer at dine data, både personlige opplysninger og sensitive forretningsdokumenter, er beskyttet mot uautorisert tilgang, endring eller sletting.

Sikkerhetsskjold

Automatisk sikkerhets- overvåkning

Løsningen i dCompany overvåkes kontinuerlig for eventuelle trusler eller brudd på sikkerheten. Eventuelle avvik blir raskt identifisert og håndtert for å sikre at dataene forblir trygge.

Backup

Backup og gjenoppretting

Automatiske backup sørger for for at du aldri mister verdifull informasjon. Du kan raskt gjenopprette til en tidligere versjon av dine dokumenter hvis nødvendig.

Signatur

E-signering på høyeste sikkerhetsnivå

Elektronisk signering med BankID er den enkleste, tryggeste og raskeste måten å signere på.

Et konsern kan ha mange selskaper fordi det er ønskelig å isolere gevinst og risiko til det enkelte selskap. Samtidig ønsker de å styre konsernet gjennom en linjeledelse som er uavhengig av selskapsstrukturen. Dette er en vanlig og fullt ut akseptabel måte å drive et konsern på. Samtidig må konsernet respektere integriteten til hvert selskap og sørge for at nødvendige beslutninger fattes formelt riktig i det enkelte selskap. Dette er blant annet viktig for å redusere risikoen for ansvar for styre og aksjonærer (ansvarsgjennombrudd).

dCompany gjør det enkelt å forvalte det enkelte selskap selv om selskapet er en del av et konsern. På den måten er det mulig å overholde de forpliktelser som gjelder det enkelte selskap og redusere risiko for styreansvar og ansvarsgjennombrudd, samtidig som konsernet drives etter prinsippene om linjeledelse.

Og når det først skal fattes beslutninger i strukturen, slik som en kapitalendring, er dCompanys plattform bygget for at prosessene skal gå ekstra raskt. Her er det tilstrekkelig å angi hva som skal gjøres og så er det mulig å gå rett til undertegningen uten å måtte å ta stilling til spørsmål som bare er relevant der det er flere aksjonærer. 

Selv om det er lite informasjon pr. selskap, innebærer antall selskaper at det blir et poeng i seg selv å ha kontroll på den informasjonen som faktisk finnes pr. selskap. Våre kunder setter pris på å ha enkel tilgang til slik informasjon, og de sier også at selskapsstrukturforvaltningen blir mindre personavhengig.      

dCompany bistår for øvrig konserner med blant annet:

 • Selskapskart: Oversiktlig illustrasjon av alle selskapene i et konsern med angivelse av eierandeler. 
 • Eierkart: Oversikt over eierskapet helt opp til de bakenforliggende personlige aksjonærer gjennom aksjonærkart. 
 • Aksjeeierbok: En brukervennlig aksjeeierbok som gir kontroll på aksjonærene og hvilke aksjer disse eier, herunder historisk kostpris og innbetalt kapital pr. aksje. 
 • Transaksjonsmodul: Enkel registrering av nye transaksjoner i aksjeeierboken, enten føringen skjer av selskapet selv eller rådgiver. Automatisk generering av transaksjonslogg som viser alle selskapshendelser og transaksjoner med detaljer for hver av disse. 
 • Digitale vedtekter: Digitale vedtekter som gjør at alle som jobber med selskapet alltid har tilgang til seneste versjon, inkludert eventuelle rådgivere som har fått tilgang til plattformen 
 • dBot: Digitaliserte og automatiske prosesser for gjennomføring av kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, konvertering av aksjer og et tyvetalls andre selskapsrettslige prosesser. 
 • Aksjonærregisteroppgave: Innsending av aksjonærregisteroppgaven direkte fra plattformen gjennom noen få klikk og uten behov for å gjenta informasjon som er registrert ved oppdatering av aksjeeierboken.

Noen selskaper liker å gjøre alt selv. Andre liker å sette det meste ut til rådgivere. dCompanys plattform gir deg full fleksibilitet til begge alternativene ved at det er mulig å invitere rådgivere inn som administrator på plattformen. 

Trygg og effektiv forvaltning av porteføljer

Administrasjon på tvers av selskaper og landegrenser

Administrer aksjeeierbøker på tvers av selskaper og landegrenser

dCompany kobler selskapets egne data med
offentlige tilgjengelige eierdata og gir deg full oversikt over konsern eller portefølje – på tvers av land

Innfør informasjonen kun én gang

Eliminerer innføring av den samme informasjonen flere steder

Har du brukt dBot for å fatte en beslutning, vil plattformen automatisk oppdatere både vedtektene og aksjeeierboken.

Full kontroll på eierskap

Få full kontroll på oppstrøms og nedstrøms eierskap

Kontroll på eierskap er viktig for alle selskaper, og særlig for selskaper med mange aksjonærer, strukturer og for rådgivere med klientporteføljer

Registrer transaksjoner selv eller overlat til rådgivere

Nystiftelse

Beholdning pr dato

Kjøp / Salg

Utstedelse

Utbytte

Økning av pålydende

Arv

Reduksjon av pålydende

Sletting av aksjer

Gave

Splitt

Spleis

Konvertering av aksjer

Konsernbidrag

I skogen av smarte apper for styrer og eiere velger proffene dCompany

Oversikt på tvers av land

Full oversikt over konsern og porteføljer på tvers av land

Oppdaterte aksjonærregistre

Sanntids-oppdaterte aksjonærregistre

KYC

Automatisk visning av reelle rettighetshavere / KYC

Sikkert arkiv

Digitalt arkiv med integrert e-signering

Kostpris

Kostpris og innbetalt kapital per aksje

PDF-logo

Automatiske sluttsedler og aksjebevis

På tide å følge opp eiere på en bedre måte?

Med dCompany gir du aksjonærer trygghet og oversikt

 • Aksjonærregisteroppgave

  Aksjonærregisteroppgave

  Med dCompanys aksjeeierbok kan du levere aksjonærregisteroppgaven direkte til Altinn og Skatteetaten med noen enkle tastetrykk.

 • Aksjonærsider

  Aksjonærsider

  Gjør aksjonærene selvbetjent med individuelle aksjonærsider Aksjonærsidene gir hver aksjonær full oversikt over egne aksjer, kostpris, innbetalt kapital, pantsettelser og […]

 • dCompany aksjeeierbok

  dCompany aksjeeierbok

  Full kontroll på aksjonærer, historikk og endringer. Alltid oppdatert oversikt over eierskap. Støtter alle aksjeklasser.

 • Generalforsamling

  Generalforsamling

  Fullfør generalforsamlinger på minutter. dCompany automatiserer innkalling, fullmakter, registrering av fremmøte, stemmegivning, protokoll og signering.

 • Sluttseddel og aksjebevis

  Sluttseddel og aksjebevis

  Både selskaper og enkeltaksjonær kan laste ned aksjebevis og sluttsedler som bekreftelse på registrerte transaksjoner. Veldig praktisk for selskaper med mange aksjonærer.

 • Transaksjoner

  Transaksjoner

  dCompany lar deg registrere de fleste former for transaksjoner på plattformen, slik som overføring av aksjer ved kjøp/salg, arveoverføring eller gave.

Petter Reistad, CEO i Celsia
Logo Celsia

Meget tidsbesparende.
dCompany er veldig responsive for tilbakemeldinger og har kundefokus i utviklingen.

Tjenesten har et brukergrensesnitt som ikke krever opplæring for å tas i bruk.

Petter Reistad
CEO
Celsia

Konsern

Et tre av gruppestruktur

Konsern kjennetegnes av at det kan være mange selskaper i strukturen, men at det ikke nødvendigvis er høy aktivitet i så mange av selskapene. Det er også vanlig at de fleste av eller alle selskapene er heleid. På mange måter handler det derfor mer om forvaltning av selskapsstrukturen enn av aksjonæradministrasjon.

Det ultimate morselskapet har ofte flere aksjonærer. For dette selskapet vil alle funksjonene knyttet til aksjonæradministrasjon, innkalling til og avholdelse av generalforsamling, registrering av transaksjoner mv. være relevante og viktige. 

For de øvrige selskapene – som gjerne er lite aktive – er behovet gjerne et annet. For disse selskapene er det viktig å ha en enkel måte å oppfylle formalkrav for å dokumentere styrets godkjennelse av årsregnskap og den påfølgende ordinære generalforsamlingen. Videre vil dCompanys konsernkart være nyttige slik at du alltid har kontroll på hvor de ulike selskapene er i strukturen.  

En sikker løsning for dine selskaper

Datastack

Datalagring i Norge

At alle data lagres trygt i Norge betyr at dine data forblir underlagt de strenge personvern- og databeskyttelseslover som Norge har.

Fingeravtrykk

Sikker tilgangskontroll

Bare autoriserte brukere har tilgang til dine dokumenter og data. Dette sikrer at dine forretningshemmeligheter og konfidensielle dokumenter ikke faller i gale hender.

Krypteringsskjold

Kryptering av dine data

Kryptering sikrer at dine data, både personlige opplysninger og sensitive forretningsdokumenter, er beskyttet mot uautorisert tilgang, endring eller sletting.

Sikkerhetsskjold

Automatisk sikkerhets- overvåkning

Løsningen i dCompany overvåkes kontinuerlig for eventuelle trusler eller brudd på sikkerheten. Eventuelle avvik blir raskt identifisert og håndtert for å sikre at dataene forblir trygge.

Backup

Backup og gjenoppretting

Automatiske backup sørger for for at du aldri mister verdifull informasjon. Du kan raskt gjenopprette til en tidligere versjon av dine dokumenter hvis nødvendig.

Signatur

E-signering på høyeste sikkerhetsnivå

Elektronisk signering med BankID er den enkleste, tryggeste og raskeste måten å signere på.

Et konsern kan ha mange selskaper fordi det er ønskelig å isolere gevinst og risiko til det enkelte selskap. Samtidig ønsker de å styre konsernet gjennom en linjeledelse som er uavhengig av selskapsstrukturen. Dette er en vanlig og fullt ut akseptabel måte å drive et konsern på. Samtidig må konsernet respektere integriteten til hvert selskap og sørge for at nødvendige beslutninger fattes formelt riktig i det enkelte selskap. Dette er blant annet viktig for å redusere risikoen for ansvar for styre og aksjonærer (ansvarsgjennombrudd).

dCompany gjør det enkelt å forvalte det enkelte selskap selv om selskapet er en del av et konsern. På den måten er det mulig å overholde de forpliktelser som gjelder det enkelte selskap og redusere risiko for styreansvar og ansvarsgjennombrudd, samtidig som konsernet drives etter prinsippene om linjeledelse.

Og når det først skal fattes beslutninger i strukturen, slik som en kapitalendring, er dCompanys plattform bygget for at prosessene skal gå ekstra raskt. Her er det tilstrekkelig å angi hva som skal gjøres og så er det mulig å gå rett til undertegningen uten å måtte å ta stilling til spørsmål som bare er relevant der det er flere aksjonærer. 

Selv om det er lite informasjon pr. selskap, innebærer antall selskaper at det blir et poeng i seg selv å ha kontroll på den informasjonen som faktisk finnes pr. selskap. Våre kunder setter pris på å ha enkel tilgang til slik informasjon, og de sier også at selskapsstrukturforvaltningen blir mindre personavhengig.      

dCompany bistår for øvrig konserner med blant annet:

 • Selskapskart: Oversiktlig illustrasjon av alle selskapene i et konsern med angivelse av eierandeler. 
 • Eierkart: Oversikt over eierskapet helt opp til de bakenforliggende personlige aksjonærer gjennom aksjonærkart. 
 • Aksjeeierbok: En brukervennlig aksjeeierbok som gir kontroll på aksjonærene og hvilke aksjer disse eier, herunder historisk kostpris og innbetalt kapital pr. aksje. 
 • Transaksjonsmodul: Enkel registrering av nye transaksjoner i aksjeeierboken, enten føringen skjer av selskapet selv eller rådgiver. Automatisk generering av transaksjonslogg som viser alle selskapshendelser og transaksjoner med detaljer for hver av disse. 
 • Digitale vedtekter: Digitale vedtekter som gjør at alle som jobber med selskapet alltid har tilgang til seneste versjon, inkludert eventuelle rådgivere som har fått tilgang til plattformen 
 • dBot: Digitaliserte og automatiske prosesser for gjennomføring av kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, konvertering av aksjer og et tyvetalls andre selskapsrettslige prosesser. 
 • Aksjonærregisteroppgave: Innsending av aksjonærregisteroppgaven direkte fra plattformen gjennom noen få klikk og uten behov for å gjenta informasjon som er registrert ved oppdatering av aksjeeierboken.

Noen selskaper liker å gjøre alt selv. Andre liker å sette det meste ut til rådgivere. dCompanys plattform gir deg full fleksibilitet til begge alternativene ved at det er mulig å invitere rådgivere inn som administrator på plattformen. 

Trygg og effektiv forvaltning av porteføljer

Administrasjon på tvers av selskaper og landegrenser

Administrer aksjeeierbøker på tvers av selskaper og landegrenser

dCompany kobler selskapets egne data med
offentlige tilgjengelige eierdata og gir deg full oversikt over konsern eller portefølje – på tvers av land

Innfør informasjonen kun én gang

Eliminerer innføring av den samme informasjonen flere steder

Har du brukt dBot for å fatte en beslutning, vil plattformen automatisk oppdatere både vedtektene og aksjeeierboken.

Full kontroll på eierskap

Få full kontroll på oppstrøms og nedstrøms eierskap

Kontroll på eierskap er viktig for alle selskaper, og særlig for selskaper med mange aksjonærer, strukturer og for rådgivere med klientporteføljer

Registrer transaksjoner selv eller overlat til rådgivere

Nystiftelse

Beholdning pr dato

Kjøp / Salg

Utstedelse

Utbytte

Økning av pålydende

Arv

Reduksjon av pålydende

Sletting av aksjer

Gave

Splitt

Spleis

Konvertering av aksjer

Konsernbidrag

I skogen av smarte apper for styrer og eiere velger proffene dCompany

Oversikt på tvers av land

Full oversikt over konsern og porteføljer på tvers av land

Oppdaterte aksjonærregistre

Sanntids-oppdaterte aksjonærregistre

KYC

Automatisk visning av reelle rettighetshavere / KYC

Sikkert arkiv

Digitalt arkiv med integrert e-signering

Kostpris

Kostpris og innbetalt kapital per aksje

PDF-logo

Automatiske sluttsedler og aksjebevis

På tide å følge opp eiere på en bedre måte?

Med dCompany gir du aksjonærer trygghet og oversikt

 • Aksjonærregisteroppgave

  Aksjonærregisteroppgave

  Med dCompanys aksjeeierbok kan du levere aksjonærregisteroppgaven direkte til Altinn og Skatteetaten med noen enkle tastetrykk.

 • Aksjonærsider

  Aksjonærsider

  Gjør aksjonærene selvbetjent med individuelle aksjonærsider Aksjonærsidene gir hver aksjonær full oversikt over egne aksjer, kostpris, innbetalt kapital, pantsettelser og […]

 • dCompany aksjeeierbok

  dCompany aksjeeierbok

  Full kontroll på aksjonærer, historikk og endringer. Alltid oppdatert oversikt over eierskap. Støtter alle aksjeklasser.

 • Generalforsamling

  Generalforsamling

  Fullfør generalforsamlinger på minutter. dCompany automatiserer innkalling, fullmakter, registrering av fremmøte, stemmegivning, protokoll og signering.

 • Sluttseddel og aksjebevis

  Sluttseddel og aksjebevis

  Både selskaper og enkeltaksjonær kan laste ned aksjebevis og sluttsedler som bekreftelse på registrerte transaksjoner. Veldig praktisk for selskaper med mange aksjonærer.

 • Transaksjoner

  Transaksjoner

  dCompany lar deg registrere de fleste former for transaksjoner på plattformen, slik som overføring av aksjer ved kjøp/salg, arveoverføring eller gave.

Petter Reistad, CEO i Celsia
Logo Celsia

Meget tidsbesparende.
dCompany er veldig responsive for tilbakemeldinger og har kundefokus i utviklingen.

Tjenesten har et brukergrensesnitt som ikke krever opplæring for å tas i bruk.

Petter Reistad
CEO
Celsia

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no