Generalforsamling

Fullfør generalforsamlinger
på minutter

dCompany automatiserer innkalling, fullmakter, registrering av fremmøte, stemmegivning, protokoll og signering.

Fullfør generalforsamlinger på minutter

Velg form og omfang etter behov

Har du en enkel struktur hvor det bare er snakk om å undertegne nødvendig dokumentasjon, kan du gjøre dette enkelt i løpet av minutter

Har du derimot reelle møter, kan du følge alle stegene i prosessen med å kalle inn til og gjennomføre generalforsamlingen i det tempoet du selv ønsker

dCompany understøtter alle former for generalforsamlinger:

  • Ordinær / ekstraordinær
  • Forenklet / alminnelig
  • Fysisk / elektronisk / hybrid
Fullfør generalforsamlingen ved å følge stegene i dBot
Godkjenn årsregnskapet raskt og enkelt

Alle selskaper må avholde generalforsamling minst en gang i året.

For selskaper med mange aksjonærer kan det være vesentlig arbeid med å administrere utsendelse av innkalling, utstendelse av mal for å kunne avgi fullmakt og registrering av innkomne fullmakter. For aksjonærene fremstår det også gammeldags å måtte avgi fullmakter som må skrives ut, signeres og returneres som pdf pr. e-post.

Fart OG kvalitet? Ja takk, begge deler

Beslutninger som er rapporteringspliktige kan sendes til Brønnøysundregistrene umiddelbart etter at protokollen er signert.

Oversikt over oppfølging av kaptialforhøyelse: bekreft innbetalt kapital fra revisor, send til Brønnøysundregistrene og oppdater aksjeeierboken i dCompany

Nøkkelfunksjoner

Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger

Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger

dCompany støtter både forenklet generalforsamling og generalforsamlinger etter alminnelige regler

Digital innkalling

Digital innkalling

Send innkalling til generalforsamling direkte fra plattformen

Automatisk protokoll

Automatisk protokoll

Send ferdig utfylt protokoll fra generalforsamlingen til signering

Automatisk beregning av oppmøteandel

Automatisk beregning av oppmøteandel

Automatisk beregning basert på antall aksjer, andel av kapital og i prosent

Velg mellom norsk, engelsk eller begge

Norsk og engelsk

Norsk, engelsk eller tospråklig tabellformat

Digitale fullmakter

Digitale fullmakter

Send ut og avgi fullmakter. Automatisk registrering av representanter for aksjonærene

Registrering av inhabile personer

Registrering av inhabile personer

Registrer inhabile personer, enten for hele møtet eller pr. sak

Registrering av fremmøte

Registrering av fremmøte

Rask og effektiv registrering av fremmøtte ved avkrysning

Stemmemodul

Stemmemodul

Registrer enkelt hvem som stemte hva

Fleksibel, digital signering

Fleksibel, digital signering

Send generalforsamlingsprotokollen til undertegning med norsk eller svensk BankID, e-post eller håndsignatur

Integrert med Brønnøysundregistrene

Integrert med Brønnøysundregistrene

Beslutninger som er rapporteringspliktige kan sendes til Brønnøysundregistrene umiddelbart etter at protokollen er signert

Automatisk arkivering

Automatisk arkivering

Integrasjon med arkivet slik at dokumenter lagres automatisk

Noen av våre kunder

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no