Styreportal

Effektivt og profesjonelt styrearbeid

Med styreportalen kan du enkelt og effektivt generere innkallinger og protokoller. Styremedlemmene får lett tilgang til saksdokumenter via sine individuelle sider.

Styrerommet er integrert både med signeringsløsning og automatisk arkiv.

Styreportal
dCompanys dBot automatiserer dokumentasjonen som trengs ved flere selskapshendelser; her vises prokotoll fra ekstraordinær generalforsamling som vedtok fullmakt til å forhøye aksjekapital og ansettelse av ny daglig leder.

FOR STYRELEDERE OG SEKRETÆRER

Profesjonelle innkallinger og protokoller. Helt automatisk

 • Jobb raskere
 • Øk kvaliteten på arbeidet
 • Spar kostnader
 • Vær effektiv og profesjonell måte i ditt møte med styre og aksjonærer

FORBERED MØTER PÅ 1-2-3

Fokuser på sakene, så ordner dCompany resten

 • Velg mellom 20+ automatiserte beslutningstyper
 • Lag norske, engelske eller tospråklige innkallinger eller protokoller fra styremøtene
 • Angi hvilke styremedlemmer som var representert i møtet og om noen av styremedlemmene ble ansett for å være inhabile
 • Plattformen gir deg også beskjed dersom aksjelovens krav til beslutningsdyktighet ikke er oppfylt.
Endre foretaksnavn med noen få tastetrykk
Sikker e-signatur

SIGNERING

Sikker og fleksibel signering av protokoller

 • Høyeste sikkerhetsnivå ved bruk av BankID
 • Autentisering av dokumenter ved hjelp av bl.a. unike identifikasjonsnummer
 • Undertegning med norsk eller svensk BankID, e-post eller håndsignatur
 • Korrekt undertegnede dokumenter merkes som gyldig undertegnet av Adobe

Nøkkelfunksjoner

Digital innkalling

Digital innkalling

Send innkallinger til styremøter direkte fra plattformen

Automatisk protokoll

Automatisk protokoll

Send ferdig utfylt protokoll fra styremøter til signering

Fysiske, elektroniske og hybride møter

Fysiske, elektroniske og hybride møter

Organiser møter som passer for alle

Registrering av fremmøte

Registrering av fremmøte

Rask og effektiv registrering av fremmøtte ved avkrysning

Registrering av inhabile personer

Registrering av inhabile personer

Registrer inhabile personer, enten for hele møtet eller pr. sak

Automatisk kontroll av beslutningsdyktighet

Automatisk kontroll av beslutningsdyktighet

Styreportalen sjekker automatisk at styret er beslutningsdyktig etter aksjeloven

Integrert signering

Integrert signering

Undertegning av protokoller med norsk eller svensk BankID, e-post eller håndsignatur

Automatisk arkivering

Automatisk arkivering

Integrasjon med arkivet slik at dokumenter lagres automatisk

Fritekst

Fritekst

Effektiv behandling av alminnelige beslutninger uten formelle krav til beslutningen i aksjeloven

Noen av våre kunder

Har du ansvar for forvaltning av mange aksjonærer og / eller selskaper?

Da har du kommet til riktig sted. dCompany er ideelt for deg som ønsker god kvalitet på informasjon og data, effektivisere prosesser og redusere kostnader knyttet til forvaltning av aksjeselskap, eierhistorikk, kapitalendringer og andre formelle endringer på tvers av flere selskaper.

dCompany brukes også av enkeltstående selskaper med lite kompleksitet og av rådgivere for oppfølging av klientporteføljer.

Kapitalendringer og andre selskapshendelser gjennomfører vi effektivt med høy kvalitet og i tillegg får vi store besparelser. Vi har også stor verdi av eierkartene som alltid gir oss oppdatert informasjon om selskapene våre.

Henrik Lisæth
Partner and co-founder
Explore Equity AS

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no