Hjem > Selskapstyper > Enkeltstående aksjeselskaper

Enkeltstående aksjeselskaper

Med enkeltstående aksjeselskap mener her et selskap som ikke er en del av en større selskapsstruktur og som kanskje bare har én eier. Eieren er typisk også en privatperson (med evt. innslag av familie). I disse selskapene er styremøtene og generalforsamlingene gjerne preget av å være rene formaliteter. Men formaliteter skal også ivaretas, og da helst på en så enkel måte som overhodet mulig. 

På plattformen kan du derfor la styret vedta årsregnskapet og gjennomføre den påfølgende ordinære generalforsamlingen på minutter. Og har du registrert eventuelle transaksjoner i aksjeeierboken, kan du automatisk innlevere aksjonærregisteroppgaven til Skatteetaten uten ytterligere kostnad gjennom vår Altinn-integrasjon. 

Når vi designet dCompany plattformen har vi selvfølgelig tatt høyde for at det skal gå ekstra raskt for selskaper med lite kompleksitet. Om det skal gjennomføres noen selskapsrettslige beslutninger, er det tilstrekkelig å angi hva som skal gjøres og så er det mulig å gå rett til undertegningen uten å måtte å ta stilling til spørsmål som bare er relevant der det er flere aksjonærer.

De enkeltstående selskapene er ofte finansiert med innskudd fra den eller de privatpersoner som eier selskapet. Når det er tid for å hente penger tilbake fra selskapet, er det viktig å holde kontroll på innskutt kapital slik at utdelinger skjer som tilbakebetaling av innskutt kapital siden dette som regel er skattefritt fremfor å foreta et skattemessig utbytte med tilhørende skattepliktig for privatpersoner. Og mange er ikke klar over at innskutt kapital følger den enkelte aksje, og ikke aksjonæren, noe som kan skape kompleksitet selv for et selskap med bare én aksjonær. 

Og når det evt. skal skje et arveoppgjør, gir det en trygghet å overlate et selskap hvor alt er i ordnede forhold. Arvingene vil også få tilgang til hva som er historisk kostpris på aksjene siden dette har betydning for deres egen skattemessige posisjon. 

dCompany bistår enkeltstående selskaper med blant annet:

 • Aksjeeierbok: En brukervennlig aksjeeierbok som gir kontroll på all historikk knyttet til aksjene i selskapet, herunder historisk kostpris og innbetalt kapital pr. aksje. 
 • Digitale vedtekter: Digitale vedtekter som gjør at alle som jobber med selskapet alltid har tilgang til seneste versjon, herunder eventuelle rådgivere som har fått tilgang til plattformen 
 • dBot: Enkel avholdelse av ordinær generalforsamling hvert år, og hvor alle dokumentene lagrer seg i arkivet. Digitaliserte og automatiske prosesser for gjennomføring av kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, konvertering av aksjer og et tyvetalls andre selskapsrettslige prosesser. 
 • Aksjonærregisteroppgave: Innsending av aksjonærregisteroppgaven direkte fra plattformen gjennom noen få klikk og uten behov for å gjenta informasjon som er registrert ved oppdatering av aksjeeierboken.

På tide å følge opp eiere på en bedre måte?

Med dCompany gir du aksjonærer trygghet og oversikt

 • Aksjonærregisteroppgave

  Aksjonærregisteroppgave

  Med dCompanys aksjeeierbok kan du levere aksjonærregisteroppgaven direkte til Altinn og Skatteetaten med noen enkle tastetrykk.

 • Aksjonærsider

  Aksjonærsider

  Gjør aksjonærene selvbetjent med individuelle aksjonærsider Aksjonærsidene gir hver aksjonær full oversikt over egne aksjer, kostpris, innbetalt kapital, pantsettelser og […]

 • dCompany aksjeeierbok

  dCompany aksjeeierbok

  Full kontroll på aksjonærer, historikk og endringer. Alltid oppdatert oversikt over eierskap. Støtter alle aksjeklasser.

 • Generalforsamling

  Generalforsamling

  Fullfør generalforsamlinger på minutter. dCompany automatiserer innkalling, fullmakter, registrering av fremmøte, stemmegivning, protokoll og signering.

 • Sluttseddel og aksjebevis

  Sluttseddel og aksjebevis

  Både selskaper og enkeltaksjonær kan laste ned aksjebevis og sluttsedler som bekreftelse på registrerte transaksjoner. Veldig praktisk for selskaper med mange aksjonærer.

 • Transaksjoner

  Transaksjoner

  dCompany lar deg registrere de fleste former for transaksjoner på plattformen, slik som overføring av aksjer ved kjøp/salg, arveoverføring eller gave.

Petter Reistad, CEO i Celsia
Logo Celsia

Meget tidsbesparende.
dCompany er veldig responsive for tilbakemeldinger og har kundefokus i utviklingen.

Tjenesten har et brukergrensesnitt som ikke krever opplæring for å tas i bruk.

Petter Reistad
CEO
Celsia

Enkeltstående aksjeselskaper

Med enkeltstående aksjeselskap mener her et selskap som ikke er en del av en større selskapsstruktur og som kanskje bare har én eier. Eieren er typisk også en privatperson (med evt. innslag av familie). I disse selskapene er styremøtene og generalforsamlingene gjerne preget av å være rene formaliteter. Men formaliteter skal også ivaretas, og da helst på en så enkel måte som overhodet mulig. 

På plattformen kan du derfor la styret vedta årsregnskapet og gjennomføre den påfølgende ordinære generalforsamlingen på minutter. Og har du registrert eventuelle transaksjoner i aksjeeierboken, kan du automatisk innlevere aksjonærregisteroppgaven til Skatteetaten uten ytterligere kostnad gjennom vår Altinn-integrasjon. 

Når vi designet dCompany plattformen har vi selvfølgelig tatt høyde for at det skal gå ekstra raskt for selskaper med lite kompleksitet. Om det skal gjennomføres noen selskapsrettslige beslutninger, er det tilstrekkelig å angi hva som skal gjøres og så er det mulig å gå rett til undertegningen uten å måtte å ta stilling til spørsmål som bare er relevant der det er flere aksjonærer.

De enkeltstående selskapene er ofte finansiert med innskudd fra den eller de privatpersoner som eier selskapet. Når det er tid for å hente penger tilbake fra selskapet, er det viktig å holde kontroll på innskutt kapital slik at utdelinger skjer som tilbakebetaling av innskutt kapital siden dette som regel er skattefritt fremfor å foreta et skattemessig utbytte med tilhørende skattepliktig for privatpersoner. Og mange er ikke klar over at innskutt kapital følger den enkelte aksje, og ikke aksjonæren, noe som kan skape kompleksitet selv for et selskap med bare én aksjonær. 

Og når det evt. skal skje et arveoppgjør, gir det en trygghet å overlate et selskap hvor alt er i ordnede forhold. Arvingene vil også få tilgang til hva som er historisk kostpris på aksjene siden dette har betydning for deres egen skattemessige posisjon. 

dCompany bistår enkeltstående selskaper med blant annet:

 • Aksjeeierbok: En brukervennlig aksjeeierbok som gir kontroll på all historikk knyttet til aksjene i selskapet, herunder historisk kostpris og innbetalt kapital pr. aksje. 
 • Digitale vedtekter: Digitale vedtekter som gjør at alle som jobber med selskapet alltid har tilgang til seneste versjon, herunder eventuelle rådgivere som har fått tilgang til plattformen 
 • dBot: Enkel avholdelse av ordinær generalforsamling hvert år, og hvor alle dokumentene lagrer seg i arkivet. Digitaliserte og automatiske prosesser for gjennomføring av kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, konvertering av aksjer og et tyvetalls andre selskapsrettslige prosesser. 
 • Aksjonærregisteroppgave: Innsending av aksjonærregisteroppgaven direkte fra plattformen gjennom noen få klikk og uten behov for å gjenta informasjon som er registrert ved oppdatering av aksjeeierboken.

På tide å følge opp eiere på en bedre måte?

Med dCompany gir du aksjonærer trygghet og oversikt

 • Aksjonærregisteroppgave

  Aksjonærregisteroppgave

  Med dCompanys aksjeeierbok kan du levere aksjonærregisteroppgaven direkte til Altinn og Skatteetaten med noen enkle tastetrykk.

 • Aksjonærsider

  Aksjonærsider

  Gjør aksjonærene selvbetjent med individuelle aksjonærsider Aksjonærsidene gir hver aksjonær full oversikt over egne aksjer, kostpris, innbetalt kapital, pantsettelser og […]

 • dCompany aksjeeierbok

  dCompany aksjeeierbok

  Full kontroll på aksjonærer, historikk og endringer. Alltid oppdatert oversikt over eierskap. Støtter alle aksjeklasser.

 • Generalforsamling

  Generalforsamling

  Fullfør generalforsamlinger på minutter. dCompany automatiserer innkalling, fullmakter, registrering av fremmøte, stemmegivning, protokoll og signering.

 • Sluttseddel og aksjebevis

  Sluttseddel og aksjebevis

  Både selskaper og enkeltaksjonær kan laste ned aksjebevis og sluttsedler som bekreftelse på registrerte transaksjoner. Veldig praktisk for selskaper med mange aksjonærer.

 • Transaksjoner

  Transaksjoner

  dCompany lar deg registrere de fleste former for transaksjoner på plattformen, slik som overføring av aksjer ved kjøp/salg, arveoverføring eller gave.

Petter Reistad, CEO i Celsia
Logo Celsia

Meget tidsbesparende.
dCompany er veldig responsive for tilbakemeldinger og har kundefokus i utviklingen.

Tjenesten har et brukergrensesnitt som ikke krever opplæring for å tas i bruk.

Petter Reistad
CEO
Celsia

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no