Hjem > Bransjer > Private Equity

Private Equity

Private equity-fondene og deres porteføljeselskaper liker kontrollen og den enkle tilgangen som dCompany gir til porteføljen og hvert enkelt selskap. 

Forvalter av fondene har ofte spesielle forpliktelser når det gjelder å gjennomføre prosesser for KYC/AML. Med dCompany kan forvalter løpende følge med på direkte og indirekte eierskap ved å se på eierkartet. Dette er også praktisk for å huske hvem som har investert gjennom de ulike selskapene på aksjonærlisten. Periodisk rapportering av eierskap er også enkelt ved at aksjonæroversikten kan lastes ned og deles. 

Trygg og effektiv forvaltning av porteføljer

Administrasjon på tvers av selskaper og landegrenser

Administrer aksjeeierbøker på tvers av selskaper og landegrenser

dCompany kobler selskapets egne data med
offentlige tilgjengelige eierdata og gir deg full oversikt over konsern eller portefølje – på tvers av land

Innfør informasjonen kun én gang

Eliminerer innføring av den samme informasjonen flere steder

Har du brukt dBot for å fatte en beslutning, vil plattformen automatisk oppdatere både vedtektene og aksjeeierboken.

Full kontroll på eierskap

Få full kontroll på oppstrøms og nedstrøms eierskap

Kontroll på eierskap er viktig for alle selskaper, og særlig for selskaper med mange aksjonærer, strukturer og for rådgivere med klientporteføljer

dCompany har utviklet best practice for håndtering av management investeringsprogram (MIP): 

 • Aksjeeierboken gir full kontroll på historikken for den enkelte deltaker, herunder historisk kostpris og innbetalt kapital på de aksjene som er eid av de ansatte. 
 • Om en ansatt slutter, er det ikke lenger nødvendig å bruke tid på å finne frem til hva som er kostpris på aksjene til den enkelte. Og ved en exit, er det enkelt å finne kostprisen og ervervstidspunktet for å kunne beregne eventuell skatt (aktuelt for ansatte som ikke investerer gjennom selskap). 
 • Og om provenyet fra exiten kommer som utbytte, er det lett tilgang til hva som er innbetalt kapital pr. aksje, slik at dette beløpet kan tilbakebetales skattefritt. 
 • Deltakerne i investeringsprogrammet får tilgang til sin individuelle aksjonærside hvor det blant annet fremgår hvor mange aksjer som vedkommende eier og hvor transaksjonshistorikken fremgår. 
 • På aksjonærsidene, kan selskapet også legge ut skattemessig formuesverdi på aksjene slik at dette blir enkelt tilgjengelig for alle. Og er det ønskelig å opplyse om markedsverdi, kan det opplyses om dette. 
 • Gjennom en delt mappe i arkivet, kan selskapet også legge ut informasjon som det er ønskelig å dele med aksjonærene gjennom aksjonærsidene.

Noen av våre kunder

dCompany bistår for øvrig private equity fond og deres porteføljeselskaper med blant annet:

 • Min portefølje: Lett tilgang til hver av de relevante porteføljeinvesteringene gjennom min portefølje, uavhengig av nasjonalitet for investeringen.
 • Selskapskart: Oversiktlig illustrasjon av alle selskapene i et konsern med angivelse av eierandeler.
 • Eierkart: Oversikt over eierskapet helt opp til de bakenforliggende personlige aksjonærer gjennom aksjonærkart. 
 • Aksjeeierbok: En brukervennlig aksjeeierbok som gir kontroll på aksjonærene og hvilke aksjer disse eier, herunder historisk kostpris og innbetalt kapital pr. aksje.
 • Transaksjonsmodul: Enkel registrering av nye transaksjoner i aksjeeierboken, enten føringen skjer av selskapet selv eller rådgiver. Automatisk generering av transaksjonslogg som viser alle selskapshendelser og transaksjoner med detaljer for hver av disse. 
 • Digitale vedtekter: Digitale vedtekter som gjør at alle som jobber med selskapet alltid har tilgang til seneste versjon, herunder eventuelle rådgivere som har fått tilgang til plattformen
 • dBot: Digitaliserte og automatiske prosesser for gjennomføring av kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, konvertering av aksjer og et tyvetalls andre selskapsrettslige prosesser
 • Aksjonærregisteroppgave: Innsending av aksjonærregisteroppgaven direkte fra plattformen gjennom noen få klikk og uten behov for å gjenta informasjon som er registrert ved oppdatering av aksjeeierboken.

Noen selskaper liker å gjøre alt selv. Andre liker å sette det meste ut til rådgivere. dCompany-plattformen gir deg full fleksibilitet til begge alternativene ved at det er mulig å invitere rådgivere inn som administrator på plattformen. 

Registrer transaksjoner selv eller overlat til rådgivere

Nystiftelse

Beholdning pr dato

Kjøp / Salg

Utstedelse

Utbytte

Økning av pålydende

Arv

Reduksjon av pålydende

Sletting av aksjer

Gave

Splitt

Spleis

Konvertering av aksjer

Konsernbidrag

Erik Rian Johannessen, CFO i Longship
Longship logo

Fantastisk produkt med stor nytteverdi. Gjennomførte en aksjesplitt raskt og enkelt. Den digitale aksjeeierboken har stor nytte for meg overfor alle porteføljeselskapene.

Erik Rian Johannessen
CFO
Longship

Private Equity

Private equity-fondene og deres porteføljeselskaper liker kontrollen og den enkle tilgangen som dCompany gir til porteføljen og hvert enkelt selskap. 

Forvalter av fondene har ofte spesielle forpliktelser når det gjelder å gjennomføre prosesser for KYC/AML. Med dCompany kan forvalter løpende følge med på direkte og indirekte eierskap ved å se på eierkartet. Dette er også praktisk for å huske hvem som har investert gjennom de ulike selskapene på aksjonærlisten. Periodisk rapportering av eierskap er også enkelt ved at aksjonæroversikten kan lastes ned og deles. 

Trygg og effektiv forvaltning av porteføljer

Administrasjon på tvers av selskaper og landegrenser

Administrer aksjeeierbøker på tvers av selskaper og landegrenser

dCompany kobler selskapets egne data med
offentlige tilgjengelige eierdata og gir deg full oversikt over konsern eller portefølje – på tvers av land

Innfør informasjonen kun én gang

Eliminerer innføring av den samme informasjonen flere steder

Har du brukt dBot for å fatte en beslutning, vil plattformen automatisk oppdatere både vedtektene og aksjeeierboken.

Full kontroll på eierskap

Få full kontroll på oppstrøms og nedstrøms eierskap

Kontroll på eierskap er viktig for alle selskaper, og særlig for selskaper med mange aksjonærer, strukturer og for rådgivere med klientporteføljer

dCompany har utviklet best practice for håndtering av management investeringsprogram (MIP): 

 • Aksjeeierboken gir full kontroll på historikken for den enkelte deltaker, herunder historisk kostpris og innbetalt kapital på de aksjene som er eid av de ansatte. 
 • Om en ansatt slutter, er det ikke lenger nødvendig å bruke tid på å finne frem til hva som er kostpris på aksjene til den enkelte. Og ved en exit, er det enkelt å finne kostprisen og ervervstidspunktet for å kunne beregne eventuell skatt (aktuelt for ansatte som ikke investerer gjennom selskap). 
 • Og om provenyet fra exiten kommer som utbytte, er det lett tilgang til hva som er innbetalt kapital pr. aksje, slik at dette beløpet kan tilbakebetales skattefritt. 
 • Deltakerne i investeringsprogrammet får tilgang til sin individuelle aksjonærside hvor det blant annet fremgår hvor mange aksjer som vedkommende eier og hvor transaksjonshistorikken fremgår. 
 • På aksjonærsidene, kan selskapet også legge ut skattemessig formuesverdi på aksjene slik at dette blir enkelt tilgjengelig for alle. Og er det ønskelig å opplyse om markedsverdi, kan det opplyses om dette. 
 • Gjennom en delt mappe i arkivet, kan selskapet også legge ut informasjon som det er ønskelig å dele med aksjonærene gjennom aksjonærsidene.

Noen av våre kunder

dCompany bistår for øvrig private equity fond og deres porteføljeselskaper med blant annet:

 • Min portefølje: Lett tilgang til hver av de relevante porteføljeinvesteringene gjennom min portefølje, uavhengig av nasjonalitet for investeringen.
 • Selskapskart: Oversiktlig illustrasjon av alle selskapene i et konsern med angivelse av eierandeler.
 • Eierkart: Oversikt over eierskapet helt opp til de bakenforliggende personlige aksjonærer gjennom aksjonærkart. 
 • Aksjeeierbok: En brukervennlig aksjeeierbok som gir kontroll på aksjonærene og hvilke aksjer disse eier, herunder historisk kostpris og innbetalt kapital pr. aksje.
 • Transaksjonsmodul: Enkel registrering av nye transaksjoner i aksjeeierboken, enten føringen skjer av selskapet selv eller rådgiver. Automatisk generering av transaksjonslogg som viser alle selskapshendelser og transaksjoner med detaljer for hver av disse. 
 • Digitale vedtekter: Digitale vedtekter som gjør at alle som jobber med selskapet alltid har tilgang til seneste versjon, herunder eventuelle rådgivere som har fått tilgang til plattformen
 • dBot: Digitaliserte og automatiske prosesser for gjennomføring av kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, konvertering av aksjer og et tyvetalls andre selskapsrettslige prosesser
 • Aksjonærregisteroppgave: Innsending av aksjonærregisteroppgaven direkte fra plattformen gjennom noen få klikk og uten behov for å gjenta informasjon som er registrert ved oppdatering av aksjeeierboken.

Noen selskaper liker å gjøre alt selv. Andre liker å sette det meste ut til rådgivere. dCompany-plattformen gir deg full fleksibilitet til begge alternativene ved at det er mulig å invitere rådgivere inn som administrator på plattformen. 

Registrer transaksjoner selv eller overlat til rådgivere

Nystiftelse

Beholdning pr dato

Kjøp / Salg

Utstedelse

Utbytte

Økning av pålydende

Arv

Reduksjon av pålydende

Sletting av aksjer

Gave

Splitt

Spleis

Konvertering av aksjer

Konsernbidrag

Erik Rian Johannessen, CFO i Longship
Longship logo

Fantastisk produkt med stor nytteverdi. Gjennomførte en aksjesplitt raskt og enkelt. Den digitale aksjeeierboken har stor nytte for meg overfor alle porteføljeselskapene.

Erik Rian Johannessen
CFO
Longship

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no