Hjem > Roller > Rådgivere

Rådgivere

Ved bruk av dCompany plattformen kan du styrke din posisjon som rådgiver overfor klienter og kunder. Vi har mange eksempler på at bruken av dCompany er initiert av rådgiveren, og at det enkelte selskapet gir rådgiveren mulighet til å logge seg på plattformen som rådgiver (får da tildelt rollen som admin, og da typisk ved at også selskapet har en eller flere interne personer som har rollen som admin). 

Ved bruk av dCompany sørger rådgiveren for å alltid være oppdatert ved å ha tilgang til siste aksjeeierbok og vedtekter. Om rådgiveren benytter plattformen til å oppdatere aksjeeierbok eller vedtekter, så vil også selskapet selv alltid ha tilgang til oppdatert informasjon. 

Mange rådgivere har klienter og kunder som synes at kostnadene med rent administrativt arbeid og arbeidet med enkle selskapsrettslige prosesser blir for høye til å sette arbeidet bort. Med dCompany kan både rådgiver og selskapet holde kostnaden nede, slik at rådgiver kan få arbeid som vedkommende ellers ikke ville ha fått. Rådgiverne kan derfor oppleve en høyere kundetilfredshet. Klienter og kunder får også en særlig grunn til å komme tilbake til nettopp denne rådgiveren. 

En spesielt populær funksjon er å organisere best practice for management investeringsprogrammer på plattformen: 

 • Aksjeeierboken gir full kontroll på historikken for den enkelte deltaker, herunder historisk kostpris og innbetalt kapital på de aksjene som er eid av de ansatte. 
 • Om en ansatt slutter, er det ikke lenger nødvendig å bruke tid på å finne frem til hva som er kostpris på aksjene til den enkelte. Og ved en exit, er det enkelt å finne kostprisen og ervervstidspunktet for å kunne beregne eventuell skatt (aktuelt for ansatte som ikke investerer gjennom selskap). 
 • Og om provenyet fra exiten kommer som utbytte, er det lett tilgang til hva som er innbetalt kapital pr. aksje, slik at dette beløpet kan tilbakebetales skattefritt. 
 • Deltakerne i investeringsprogrammet får tilgang til sin individuelle aksjonærside hvor det blant annet fremgår hvor mange aksjer som vedkommende eier og hvor transaksjonshistorikken fremgår. 
 • På aksjonærsidene, kan selskapet også legge ut skattemessig formuesverdi på aksjene slik at dette blir enkelt tilgjengelig for alle. Og er det ønskelig å opplyse om markedsverdi, kan det opplyses om dette. 
 • Gjennom en delt mappe i arkivet, kan selskapet også legge ut informasjon som det er ønskelig å dele med aksjonærene gjennom aksjonærsidene.

Vi opplever derfor at mange rådgivere er interessert i et bredt utvalg av tjenester fra dCompany: 

 • Selskapskart: Rådgiveren får en oversiktlig illustrasjon av alle selskapene i et konsern med angivelse av eierandeler, og har dermed alltid lett tilgjengelig kunnskap om egne klienter/kunder. 
 • Eierkart: Eierkartene har samme effekt som selskapskart, bare at eierkartene gir en oversikt over eierskapet helt opp til de bakenforliggende personlige aksjonærer gjennom aksjonærkart. Dette er også en fordel ettersom rådgiverne ofte er underlagt krav til anti-hvitvaskingstiltak, og oversikt over reelle rettighetshavere derfor viktig.
 • Aksjeeierbok: En brukervennlig aksjeeierbok som gir kontroll på aksjonærene og hvilke aksjer disse eier, herunder historisk kostpris og innbetalt kapital pr. aksje. 
 • Transaksjonsmodul: Enkel registrering av nye transaksjoner i aksjeeierboken, som rådgiver kan utføre på vegne av selskapet. Automatisk generering av transaksjonslogg som viser alle selskapshendelser og transaksjoner med detaljer for hver av disse. 
 • Digitale vedtekter: Digitale vedtekter som gjør at alle som jobber med selskapet alltid har tilgang til seneste versjon, herunder rådgiveren som har fått tilgang til plattformen 
 • dBot: Digitaliserte og automatiske prosesser for gjennomføring av kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, konvertering av aksjer og et tyvetalls andre selskapsrettslige prosesser. Rådgiveren kan derfor levere tjenester av konsistent høy kvalitet til en pris som gjør både rådgiver og klient/kunde fornøyd.
 • Aksjonærregisteroppgave: Innsending av aksjonærregisteroppgaven direkte fra plattformen gjennom noen få klikk og uten behov for å gjenta informasjon som er registrert ved oppdatering av aksjeeierboken. Vi ser ofte av revisorer og regnskapsførere er den som sender inn denne på vegne av kundene. 

Gi beskjed om du ønsker å være en partner av dCompany. Vi kan da tilrettelegge for at det er enkelt for deg å sørge for at du kan ta i bruk plattformen på vegne av dine klienter og kunder.

Rådgivere

Ved bruk av dCompany plattformen kan du styrke din posisjon som rådgiver overfor klienter og kunder. Vi har mange eksempler på at bruken av dCompany er initiert av rådgiveren, og at det enkelte selskapet gir rådgiveren mulighet til å logge seg på plattformen som rådgiver (får da tildelt rollen som admin, og da typisk ved at også selskapet har en eller flere interne personer som har rollen som admin). 

Ved bruk av dCompany sørger rådgiveren for å alltid være oppdatert ved å ha tilgang til siste aksjeeierbok og vedtekter. Om rådgiveren benytter plattformen til å oppdatere aksjeeierbok eller vedtekter, så vil også selskapet selv alltid ha tilgang til oppdatert informasjon. 

Mange rådgivere har klienter og kunder som synes at kostnadene med rent administrativt arbeid og arbeidet med enkle selskapsrettslige prosesser blir for høye til å sette arbeidet bort. Med dCompany kan både rådgiver og selskapet holde kostnaden nede, slik at rådgiver kan få arbeid som vedkommende ellers ikke ville ha fått. Rådgiverne kan derfor oppleve en høyere kundetilfredshet. Klienter og kunder får også en særlig grunn til å komme tilbake til nettopp denne rådgiveren. 

En spesielt populær funksjon er å organisere best practice for management investeringsprogrammer på plattformen: 

 • Aksjeeierboken gir full kontroll på historikken for den enkelte deltaker, herunder historisk kostpris og innbetalt kapital på de aksjene som er eid av de ansatte. 
 • Om en ansatt slutter, er det ikke lenger nødvendig å bruke tid på å finne frem til hva som er kostpris på aksjene til den enkelte. Og ved en exit, er det enkelt å finne kostprisen og ervervstidspunktet for å kunne beregne eventuell skatt (aktuelt for ansatte som ikke investerer gjennom selskap). 
 • Og om provenyet fra exiten kommer som utbytte, er det lett tilgang til hva som er innbetalt kapital pr. aksje, slik at dette beløpet kan tilbakebetales skattefritt. 
 • Deltakerne i investeringsprogrammet får tilgang til sin individuelle aksjonærside hvor det blant annet fremgår hvor mange aksjer som vedkommende eier og hvor transaksjonshistorikken fremgår. 
 • På aksjonærsidene, kan selskapet også legge ut skattemessig formuesverdi på aksjene slik at dette blir enkelt tilgjengelig for alle. Og er det ønskelig å opplyse om markedsverdi, kan det opplyses om dette. 
 • Gjennom en delt mappe i arkivet, kan selskapet også legge ut informasjon som det er ønskelig å dele med aksjonærene gjennom aksjonærsidene.

Vi opplever derfor at mange rådgivere er interessert i et bredt utvalg av tjenester fra dCompany: 

 • Selskapskart: Rådgiveren får en oversiktlig illustrasjon av alle selskapene i et konsern med angivelse av eierandeler, og har dermed alltid lett tilgjengelig kunnskap om egne klienter/kunder. 
 • Eierkart: Eierkartene har samme effekt som selskapskart, bare at eierkartene gir en oversikt over eierskapet helt opp til de bakenforliggende personlige aksjonærer gjennom aksjonærkart. Dette er også en fordel ettersom rådgiverne ofte er underlagt krav til anti-hvitvaskingstiltak, og oversikt over reelle rettighetshavere derfor viktig.
 • Aksjeeierbok: En brukervennlig aksjeeierbok som gir kontroll på aksjonærene og hvilke aksjer disse eier, herunder historisk kostpris og innbetalt kapital pr. aksje. 
 • Transaksjonsmodul: Enkel registrering av nye transaksjoner i aksjeeierboken, som rådgiver kan utføre på vegne av selskapet. Automatisk generering av transaksjonslogg som viser alle selskapshendelser og transaksjoner med detaljer for hver av disse. 
 • Digitale vedtekter: Digitale vedtekter som gjør at alle som jobber med selskapet alltid har tilgang til seneste versjon, herunder rådgiveren som har fått tilgang til plattformen 
 • dBot: Digitaliserte og automatiske prosesser for gjennomføring av kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, konvertering av aksjer og et tyvetalls andre selskapsrettslige prosesser. Rådgiveren kan derfor levere tjenester av konsistent høy kvalitet til en pris som gjør både rådgiver og klient/kunde fornøyd.
 • Aksjonærregisteroppgave: Innsending av aksjonærregisteroppgaven direkte fra plattformen gjennom noen få klikk og uten behov for å gjenta informasjon som er registrert ved oppdatering av aksjeeierboken. Vi ser ofte av revisorer og regnskapsførere er den som sender inn denne på vegne av kundene. 

Gi beskjed om du ønsker å være en partner av dCompany. Vi kan da tilrettelegge for at det er enkelt for deg å sørge for at du kan ta i bruk plattformen på vegne av dine klienter og kunder.

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no