Hjem > Selskapstyper > Startups

Startups

Vi i dCompany er glade i start-ups. Selv om veldig mange av våre kunder er store profesjonelle organisasjoner, passer løsningene våre like godt for et start-up som et etablert selskap. Start-ups er i likhet med de store selskapene glad for at ting kan gå raskt og med høy kvalitet. I tillegg er gjerne start-ups ekstra bevisste på kostnader, og dCompanys løsninger kan dermed bidra til at pengene rekker lenger. 

Mange start-ups kjennetegnes av ganske høy aktivitet og et bredt behov. Etter at selskapet er stiftet, skal det typisk gjennomføres kapitalforhøyelser og andre kapitalendringer. Aksjonærer inviteres inn og disse må administreres og holdes fornøyde. Og så skal selvfølgelig aksjonærregisteroppgaven leveres hvert år. 

Smartere administrasjon av alle typer aksjeselskaper

Logo for AI-tekstassistent: tre blinkende stjerner

AI tekstassistent

Den innebygde tekst-assistenten gir deg bistand til å fullføre tekster, forbedre, forenkle og oversette meldinger til aksjonærer og når du skriver agendapunkter m.m

Logo for rapportering til Brønnøysund: en utboks

Ett-klikks rapportering til Brønnøysund

En lang rekke selskapsrettslige beslutninger, slik som styrevalg og kapitalforhøyelse du sende rett til Brønnøysundregistrene direkte fra plattformen. Registermeldingen opprettes deretter i Altinn.

Logo for generering av dokumenter: et lynnedslag og en A for automatisk

On-the-fly generering av innkallinger og protokoller

dBot lager alle nødvendige dokumenter slik at du enkelt kan sende ut eller undertegne disse med full integrasjon mot aksjeeierbok og vedtekter.

Alt i alt kan en start-up pådra seg uforholdsmessig store kostnader sammenlignet med størrelsen på den virksomheten som drives. Å kunne benytte seg av digitaliserte og testede prosesser reduserer derfor både tidsbruk og kostnader for gründeren slik at ressursene kan brukes bedre andre steder. 

Når investorer skal inviteres inn i selskapet, er det også en trygghet at det formelle er i orden og at selskapet fremstår ryddig og oversiktlig. Dette kan igjen påvirke verdien som en investor er villig til å sette på selskapet. 

dCompany bistår start-ups med blant annet:

• Aksjeeierbok: En brukervennlig aksjeeierbok som gir kontroll på aksjonærene og hvilke aksjer disse eier, herunder historisk kostpris og innbetalt kapital pr. aksje. 

• Transaksjonsmodul: Enkel registrering av nye transaksjoner i aksjeeierboken, enten føringen skjer av selskapet selv eller rådgiver. Automatisk generering av transaksjonslogg som viser alle selskapshendelser og transaksjoner med detaljer for hver av disse. 

• Elektronisk generalforsamling: Muligheten til å kalle inn til generalforsamling på en digital måte og få støtte til gjennomføringen av denne, herunder ved digital avgivelse og registrering av fullmakter og automatisk registrering i protokoll.

• Meldingsmodul: Mulighet til å sende meldinger til samtlige eller enkelte av aksjonærene. Modulen støtter utsendelse av vedlegg. 

• Individuelle aksjonærsiderAlle aksjonærer får tilgang til sin egen aksjonærside (“shareholder-view”) hvor de har informasjon om sine egne aksjer, kostprisen på disse, om de er blokkert og om det er registrert pant. De får også tilgang til alle transaksjoner de har vært en del av. Selskapet kan legge ut informasjon om ligningsverdi og markedsverdi på aksjene. Den enkelte aksjonær får også et eget arkiv hvor selskapet kan velge å legge ut informasjon og aksjonærene får en egen innboks for meldinger. 

• Digitale vedtekter: Digitale vedtekter som gjør at alle som jobber med selskapet alltid har tilgang til seneste versjon, herunder eventuelle rådgivere som har fått tilgang til plattformen 

• dBot: Digitaliserte og automatiske prosesser for gjennomføring av kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, konvertering av aksjer og et tyvetalls andre selskapsrettslige prosesser. 

• Aksjonærregisteroppgave: Innsending av aksjonærregisteroppgaven direkte fra plattformen gjennom noen få klikk og uten behov for å gjenta informasjon som er registrert ved oppdatering av aksjeeierboken.

Noen selskaper liker å gjøre alt selv. Andre liker å sette det meste ut til rådgivere. dCompany plattformen gir deg full fleksibilitet til begge alternativene ved at det er mulig å invitere rådgivere inn som administrator på plattformen.

På tide å følge opp eiere på en bedre måte?

Med dCompany gir du aksjonærer trygghet og oversikt

 • Aksjonærregisteroppgave

  Aksjonærregisteroppgave

  Med dCompanys aksjeeierbok kan du levere aksjonærregisteroppgaven direkte til Altinn og Skatteetaten med noen enkle tastetrykk.

 • Aksjonærsider

  Aksjonærsider

  Gjør aksjonærene selvbetjent med individuelle aksjonærsider Aksjonærsidene gir hver aksjonær full oversikt over egne aksjer, kostpris, innbetalt kapital, pantsettelser og […]

 • dCompany aksjeeierbok

  dCompany aksjeeierbok

  Full kontroll på aksjonærer, historikk og endringer. Alltid oppdatert oversikt over eierskap. Støtter alle aksjeklasser.

 • Generalforsamling

  Generalforsamling

  Fullfør generalforsamlinger på minutter. dCompany automatiserer innkalling, fullmakter, registrering av fremmøte, stemmegivning, protokoll og signering.

 • Sluttseddel og aksjebevis

  Sluttseddel og aksjebevis

  Både selskaper og enkeltaksjonær kan laste ned aksjebevis og sluttsedler som bekreftelse på registrerte transaksjoner. Veldig praktisk for selskaper med mange aksjonærer.

 • Transaksjoner

  Transaksjoner

  dCompany lar deg registrere de fleste former for transaksjoner på plattformen, slik som overføring av aksjer ved kjøp/salg, arveoverføring eller gave.

Startups

Vi i dCompany er glade i start-ups. Selv om veldig mange av våre kunder er store profesjonelle organisasjoner, passer løsningene våre like godt for et start-up som et etablert selskap. Start-ups er i likhet med de store selskapene glad for at ting kan gå raskt og med høy kvalitet. I tillegg er gjerne start-ups ekstra bevisste på kostnader, og dCompanys løsninger kan dermed bidra til at pengene rekker lenger. 

Mange start-ups kjennetegnes av ganske høy aktivitet og et bredt behov. Etter at selskapet er stiftet, skal det typisk gjennomføres kapitalforhøyelser og andre kapitalendringer. Aksjonærer inviteres inn og disse må administreres og holdes fornøyde. Og så skal selvfølgelig aksjonærregisteroppgaven leveres hvert år. 

Smartere administrasjon av alle typer aksjeselskaper

Logo for AI-tekstassistent: tre blinkende stjerner

AI tekstassistent

Den innebygde tekst-assistenten gir deg bistand til å fullføre tekster, forbedre, forenkle og oversette meldinger til aksjonærer og når du skriver agendapunkter m.m

Logo for rapportering til Brønnøysund: en utboks

Ett-klikks rapportering til Brønnøysund

En lang rekke selskapsrettslige beslutninger, slik som styrevalg og kapitalforhøyelse du sende rett til Brønnøysundregistrene direkte fra plattformen. Registermeldingen opprettes deretter i Altinn.

Logo for generering av dokumenter: et lynnedslag og en A for automatisk

On-the-fly generering av innkallinger og protokoller

dBot lager alle nødvendige dokumenter slik at du enkelt kan sende ut eller undertegne disse med full integrasjon mot aksjeeierbok og vedtekter.

Alt i alt kan en start-up pådra seg uforholdsmessig store kostnader sammenlignet med størrelsen på den virksomheten som drives. Å kunne benytte seg av digitaliserte og testede prosesser reduserer derfor både tidsbruk og kostnader for gründeren slik at ressursene kan brukes bedre andre steder. 

Når investorer skal inviteres inn i selskapet, er det også en trygghet at det formelle er i orden og at selskapet fremstår ryddig og oversiktlig. Dette kan igjen påvirke verdien som en investor er villig til å sette på selskapet. 

dCompany bistår start-ups med blant annet:

• Aksjeeierbok: En brukervennlig aksjeeierbok som gir kontroll på aksjonærene og hvilke aksjer disse eier, herunder historisk kostpris og innbetalt kapital pr. aksje. 

• Transaksjonsmodul: Enkel registrering av nye transaksjoner i aksjeeierboken, enten føringen skjer av selskapet selv eller rådgiver. Automatisk generering av transaksjonslogg som viser alle selskapshendelser og transaksjoner med detaljer for hver av disse. 

• Elektronisk generalforsamling: Muligheten til å kalle inn til generalforsamling på en digital måte og få støtte til gjennomføringen av denne, herunder ved digital avgivelse og registrering av fullmakter og automatisk registrering i protokoll.

• Meldingsmodul: Mulighet til å sende meldinger til samtlige eller enkelte av aksjonærene. Modulen støtter utsendelse av vedlegg. 

• Individuelle aksjonærsiderAlle aksjonærer får tilgang til sin egen aksjonærside (“shareholder-view”) hvor de har informasjon om sine egne aksjer, kostprisen på disse, om de er blokkert og om det er registrert pant. De får også tilgang til alle transaksjoner de har vært en del av. Selskapet kan legge ut informasjon om ligningsverdi og markedsverdi på aksjene. Den enkelte aksjonær får også et eget arkiv hvor selskapet kan velge å legge ut informasjon og aksjonærene får en egen innboks for meldinger. 

• Digitale vedtekter: Digitale vedtekter som gjør at alle som jobber med selskapet alltid har tilgang til seneste versjon, herunder eventuelle rådgivere som har fått tilgang til plattformen 

• dBot: Digitaliserte og automatiske prosesser for gjennomføring av kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, konvertering av aksjer og et tyvetalls andre selskapsrettslige prosesser. 

• Aksjonærregisteroppgave: Innsending av aksjonærregisteroppgaven direkte fra plattformen gjennom noen få klikk og uten behov for å gjenta informasjon som er registrert ved oppdatering av aksjeeierboken.

Noen selskaper liker å gjøre alt selv. Andre liker å sette det meste ut til rådgivere. dCompany plattformen gir deg full fleksibilitet til begge alternativene ved at det er mulig å invitere rådgivere inn som administrator på plattformen.

På tide å følge opp eiere på en bedre måte?

Med dCompany gir du aksjonærer trygghet og oversikt

 • Aksjonærregisteroppgave

  Aksjonærregisteroppgave

  Med dCompanys aksjeeierbok kan du levere aksjonærregisteroppgaven direkte til Altinn og Skatteetaten med noen enkle tastetrykk.

 • Aksjonærsider

  Aksjonærsider

  Gjør aksjonærene selvbetjent med individuelle aksjonærsider Aksjonærsidene gir hver aksjonær full oversikt over egne aksjer, kostpris, innbetalt kapital, pantsettelser og […]

 • dCompany aksjeeierbok

  dCompany aksjeeierbok

  Full kontroll på aksjonærer, historikk og endringer. Alltid oppdatert oversikt over eierskap. Støtter alle aksjeklasser.

 • Generalforsamling

  Generalforsamling

  Fullfør generalforsamlinger på minutter. dCompany automatiserer innkalling, fullmakter, registrering av fremmøte, stemmegivning, protokoll og signering.

 • Sluttseddel og aksjebevis

  Sluttseddel og aksjebevis

  Både selskaper og enkeltaksjonær kan laste ned aksjebevis og sluttsedler som bekreftelse på registrerte transaksjoner. Veldig praktisk for selskaper med mange aksjonærer.

 • Transaksjoner

  Transaksjoner

  dCompany lar deg registrere de fleste former for transaksjoner på plattformen, slik som overføring av aksjer ved kjøp/salg, arveoverføring eller gave.

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no