Selskapsstruktur

Grafisk oversikt over egen selskapsstruktur

Med angivelse av eierandel, beregnet innflytelse og filtrering for minimums eierandel.

Oversikt over selskapsstrukturen
Få oversikt over selskapsstrukturen med aksjeposter

Designet for konsern

Konserner med mange selskaper har stor nytte av å ha en lett tilgjengelig og oppdatert oversikt over selskapsstrukturen.

Ofte er det mange personer som har behov for å få tilgang til denne informasjonen i ulike sammenhenger, og dCompany-plattformen gjør det mulig å tilgjengeliggjøre informasjonen til de som skal ha den.

Les mer om dCompany for konsern

Ideelt for investorer og private equity

Private equity-aktører får lett tilgang til selskaper i egen portefølje og hvordan selskapsstrukturen ser ut for hver plattforminvestering.

Tilsvarende for investorer lett oversikt over hvilke selskaper vedkommende har investert i.

Les mer om dCompany for investorer og private equity

Vis selskapsstrukturen enten i liste- eller kartform
Integrerte data

Integrerte data

Egne data kobles automatisk med øvrige aksjeeierbøker og offentlige data.

KYC og AML

KYC/AML

Eierkart gjør det enkelt å få kontroll på reelle rettighetshavere og gir deg oversikt over bakenforliggende aksjeeiere i forbindelse med KYC/AML prosesser (know your client/anti-money-laundering.

Automatiske oppdateringer

Automatiske oppdateringer

Eierkart oppdateres automatisk senest 24 timer etter endringer i aksjeeierboken.

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no