Hjem > Selskapshendelser > Utbetale utbytte

Utbetale utbytte

Rask og korrekt prosess for utbetaling av utbytte, inkludert automatisk generering av innkallinger og protokoller, utsending og signering, og registrering i transaksjonsloggen i aksjeeierboken

Formell prosess

Utbyttet besluttes av generalforsamlingen innenfor rammen av styrets forslag.

Utbytte besluttes av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 8-2 (1). Det kan ikke besluttes utdelt høyere utbytte enn styret har foreslått eller godtar. Det er derfor viktig at det foreligger en styreprotokoll som foreslår et utbytte som er minst like høyt som det generalforsamlingen godkjenner.

Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å beslutte utbytte

Generalforsamlingen kan etter at den har godkjent årsregnskapet for siste regnskapsår, gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap, jf. aksjeloven § 8-2 (2). Fullmakten kan ikke gjelde for lengre tid enn frem til førstkommende ordinære generalforsamling.

Gjennomfør utbytte på 1-2-3

Velg hva du ønsker å gjøre i dBot

Opprett dBot-prosjekt

Følg stegene

Angi detaljer

Send til signering

Send til signering

Valg for utbytte

 • Angi om utbyttet skjer på basis av mellombalanse eller siste årsregnskap
 • Angi om utbyttet skjer i medhold av fullmakt fra generalforsamlingen
 • Angi om utbyttet skal likedeles (likt beløp for hver aksje i samme aksjeklasse) eller skjevdeles
 • For likedelt utbytte
  • Velg aksjeklasse utbyttet skal utbetales på og evt. beløp pr. aksje eller samlet beløp
  • Angi hvilket tidspunkt du må være aksjonær for å ha rett til utbytte
 • For skjevdelt utbytte: angi hvem som skal motta utbytte, på hvilke aksjer og med hvilket beløp
 • Angi om utbyttet skal anses for å være tilbakebetaling av kapital eller ikke

Oppfølging

Utbyttet skal ikke registreres i Brønnøysundregistrene. Det bør imidlertid registrere det i dCompanys transaksjonslogg, slik at du har historikken til senere og for at det skal hensyntas automatisk i aksjonærregisteroppgaven.

Kjekt å vite

 • Du kan registrere utbytte både som samlet beløp og beløp pr. aksje
 • Du kan registrere både likedelt og skjevdelt utbytte
 • Du kan angi om utbyttet skal anses som tilbakebetaling av innbetalt kapital (så langt slik finnes)
 • Beslutningen om utbytte er integrert med transaksjonsloggen i aksjeeierboken slik at du enkelt kan registrere den
 • Utbyttet registreres på den enkelte person og – om det er å anse som tilbakebetaling av innbetalt kapital – på den enkelte aksje identifisert med aksjenummer
 • Har du registrert utbyttet i transaksjonsloggen, vil utbyttet automatisk reflekteres i utkastet til aksjonærregisteroppgave

Kombiner hendelser

Kombiner hendelser

Med dBot kan du kombinere fritekst og automatiserte selskapshendelser i samme formelle prosess

Digitale innkallinger

Digitale innkallinger

Send innkalling til styremøter og generalforsamling direkte fra plattformen

Signatur

E-signering

Signer protokoller med norsk eller svensk BankID, e-post eller håndsignatur

Velg mellom norsk, engelsk eller begge

Norsk og engelsk

Velg mellom norsk, engelsk eller tospråklige dokumenter

Utbetale utbytte

Rask og korrekt prosess for utbetaling av utbytte, inkludert automatisk generering av innkallinger og protokoller, utsending og signering, og registrering i transaksjonsloggen i aksjeeierboken

Formell prosess

Utbyttet besluttes av generalforsamlingen innenfor rammen av styrets forslag.

Utbytte besluttes av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 8-2 (1). Det kan ikke besluttes utdelt høyere utbytte enn styret har foreslått eller godtar. Det er derfor viktig at det foreligger en styreprotokoll som foreslår et utbytte som er minst like høyt som det generalforsamlingen godkjenner.

Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å beslutte utbytte

Generalforsamlingen kan etter at den har godkjent årsregnskapet for siste regnskapsår, gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap, jf. aksjeloven § 8-2 (2). Fullmakten kan ikke gjelde for lengre tid enn frem til førstkommende ordinære generalforsamling.

Gjennomfør utbytte på 1-2-3

Velg hva du ønsker å gjøre i dBot

Opprett dBot-prosjekt

Følg stegene

Angi detaljer

Send til signering

Send til signering

Valg for utbytte

 • Angi om utbyttet skjer på basis av mellombalanse eller siste årsregnskap
 • Angi om utbyttet skjer i medhold av fullmakt fra generalforsamlingen
 • Angi om utbyttet skal likedeles (likt beløp for hver aksje i samme aksjeklasse) eller skjevdeles
 • For likedelt utbytte
  • Velg aksjeklasse utbyttet skal utbetales på og evt. beløp pr. aksje eller samlet beløp
  • Angi hvilket tidspunkt du må være aksjonær for å ha rett til utbytte
 • For skjevdelt utbytte: angi hvem som skal motta utbytte, på hvilke aksjer og med hvilket beløp
 • Angi om utbyttet skal anses for å være tilbakebetaling av kapital eller ikke

Oppfølging

Utbyttet skal ikke registreres i Brønnøysundregistrene. Det bør imidlertid registrere det i dCompanys transaksjonslogg, slik at du har historikken til senere og for at det skal hensyntas automatisk i aksjonærregisteroppgaven.

Kjekt å vite

 • Du kan registrere utbytte både som samlet beløp og beløp pr. aksje
 • Du kan registrere både likedelt og skjevdelt utbytte
 • Du kan angi om utbyttet skal anses som tilbakebetaling av innbetalt kapital (så langt slik finnes)
 • Beslutningen om utbytte er integrert med transaksjonsloggen i aksjeeierboken slik at du enkelt kan registrere den
 • Utbyttet registreres på den enkelte person og – om det er å anse som tilbakebetaling av innbetalt kapital – på den enkelte aksje identifisert med aksjenummer
 • Har du registrert utbyttet i transaksjonsloggen, vil utbyttet automatisk reflekteres i utkastet til aksjonærregisteroppgave

Kombiner hendelser

Kombiner hendelser

Med dBot kan du kombinere fritekst og automatiserte selskapshendelser i samme formelle prosess

Digitale innkallinger

Digitale innkallinger

Send innkalling til styremøter og generalforsamling direkte fra plattformen

Signatur

E-signering

Signer protokoller med norsk eller svensk BankID, e-post eller håndsignatur

Velg mellom norsk, engelsk eller begge

Norsk og engelsk

Velg mellom norsk, engelsk eller tospråklige dokumenter

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no