FULLMAKTER TIL GENERALFORSAMLINGEN

Det er ingen grunn til at fullmakter skal måtte lages manuelt, skrives ut, undertegnes, skannes og returneres som PDF pr. e-post.

Alt dette tar selvsagt tid og krever i tillegg manuell opptelling og kontroll fra selskapets side.

På dCompanys plattform er hele prosessen med å lage, sende ut, avgi og registrere fullmakter digitalt. Løsningen er selvfølgelig integrert med protokollen fra generalforsamlingen slik at du slipper å telle opp ved registrering av fremmøtte og under hver sak.

Lag, send ut, avgi og registrer fullmakter digitalt

Kjekt å vite

 • Ved utsendelse av innkalling til generalforsamling sendes det automatisk ut en forespørsel om det er ønskelig å avgi fullmakt
 • Fullmakten kan gis til styrets leder, daglig leder eller annen navngitt person
 • Fullmakten kan gis og endres så mange ganger det er ønskelig
 • Avgitte fullmakter og endringer registreres automatisk
 • Løsningen er integrert med generalforsamlingsprotokollen

Funksjoner

 • Automatisk generering av forespørsel om å avgi fullmakt
 • Fri angivelse av hvem som skal ha fullmakt (styreleder, daglig leder eller annen navngitt person)
 • Fri endringsadgang
 • Mottaker av fullmakt mottar bekreftelse på avgitt fullmakt
 • Automatisk registrering av avgitte fullmakter eller endringer
 • Integrasjon med generalforsamlingsprotokollen

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no