Hjem > Selskapshendelser > Endre revisor

Endre revisor

For selskaper som har revisor fra før og skal velge en ny revisor

Generalforsamlingen kan velge en revisor i stedet for nåværende revisor, jf. aksjeloven § 7-1. Det må fremgå av innkallingen at generalforsamlingen skal ta stilling til nyvalg av revisor. Selskapet kan ikke avsette revisor før utløpet av tjenesteperioden uten saklig grunn, jf. aksjeloven § 7-2 (2).

Beslutningen om endring av revisor skal registreres både i Brønnøysundregistrene og på dCompany plattformen (rolleregisteret).

Merk: Hvis selskapet ikke har revisor fra før og ønsker å velge revisor, må selskapet først velge at selskapets årsregnskap skal revideres etter revisorloven.

En slik beslutning anses for å være en reversering av tidligere beslutning om fravalg av revisor, og krever bare tilslutning fra enten minst 1/3 av aksjene eller minst 1/3 av stemmene som er representert på generalforsamlingen.

Beslutningen krever enda lavere tilslutning dersom vedtektene opererer med et strengere flertallskrav for å endre vedtektene enn det som følger av aksjeloven.

Endre revisor

For selskaper som har revisor fra før og skal velge en ny revisor

Generalforsamlingen kan velge en revisor i stedet for nåværende revisor, jf. aksjeloven § 7-1. Det må fremgå av innkallingen at generalforsamlingen skal ta stilling til nyvalg av revisor. Selskapet kan ikke avsette revisor før utløpet av tjenesteperioden uten saklig grunn, jf. aksjeloven § 7-2 (2).

Beslutningen om endring av revisor skal registreres både i Brønnøysundregistrene og på dCompany plattformen (rolleregisteret).

Merk: Hvis selskapet ikke har revisor fra før og ønsker å velge revisor, må selskapet først velge at selskapets årsregnskap skal revideres etter revisorloven.

En slik beslutning anses for å være en reversering av tidligere beslutning om fravalg av revisor, og krever bare tilslutning fra enten minst 1/3 av aksjene eller minst 1/3 av stemmene som er representert på generalforsamlingen.

Beslutningen krever enda lavere tilslutning dersom vedtektene opererer med et strengere flertallskrav for å endre vedtektene enn det som følger av aksjeloven.

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no