Hjem > Selskapshendelser > Splitt aksjer

Splitt aksjer

Gjennomfør aksjesplitt raskt og korrekt, inkludert automatisk generering av innkallinger og protokoller, utsending, signering, automatisk oppdatering av vedtekter og aksjeierbok; og innsending til Brønnøysundregistene.

Formell prosess

Generalforsamlingen kan beslutte å splitte hver av selskapets aksjer i to eller flere aksjer. Plattformen støtter foreløpig ikke splitt i tall som ikke er hele tall, med unntak for tilfeller hvor det bare er én aksjonær hvor det er tilstrekkelig at pålydende går opp i et antall desimaler.

Ved splitt skjer det ingen økning i aksjekapitalen. Eksisterende aksjekapital fordeles bare på flere aksjer enn opprinnelig.

Splitt i hele tall skaper få utfordringer fordi hver enkelt aksjonær får et antall aksjer etter splitten lik antall aksjer de hadde før splitten multiplisert med splitt-faktoren. Men en splitt kan føre til at selskapets aksjer får en pålydende som ikke går opp, og det bør unngås. 

Splitt aksjer på 1-2-3

Velg hva du ønsker å gjøre i dBot

1 – Opprett dBot-prosjekt

Følg stegene

2 – Angi detaljer for splitt

Send til signering

Send til signering

Oppfølging av vedtak

Beslutningen om splitt registreres i dCompany (aksjeeierboken og transaksjonsloggen) og i Brønnøysundregistrene (oppdaterte vedtekter).

Send til Brønnøysundregistrene og registrer beslutningen hos dCompany

Kjekt å vite

  • Splitten kan ikke føre til at pålydende får et ubegrenset antall desimaler – plattformen sjekker dette
  • Plattformen fordeler aksjene ved splitten automatisk på selskapets eksisterende aksjonærer.
  • Det en fordeling iht. opprinnelig eierandel ville ha medført brøkdelsaksjer (som ikke er lov), fordeles aksjene til den eller de aksjonærene med høyest brøk frem til det ikke lenger er flere aksjer å fordele
  • Det er mulig å manuelt justere fordelingen av aksjene, for eksempel i en situasjon hvor en aksjonær ikke vil akseptere at antall aksjer tildelt blir rundet ned.
Kombiner hendelser

Kombiner hendelser

Med dBot kan du kombinere fritekst og automatiserte selskapshendelser i samme formelle prosess

Digitale innkallinger

Digitale innkallinger

Send innkalling til styremøter og generalforsamling direkte fra plattformen

Signatur

E-signering

Signer protokoller med norsk eller svensk BankID, e-post eller håndsignatur

Velg mellom norsk, engelsk eller begge

Norsk og engelsk

Velg mellom norsk, engelsk eller tospråklige dokumenter

Joakim Fuglerud, CEO i Karlander Eiendom
Logo Karlander Eiendom

dCompany reduserer risiko og er et nyttig verktøy for administrasjon av styremøter, generalforsamlinger og juridiske vedtak.

Vi har også brukt det i forbindelse med tingsinnskudd. Det sparer oss for tid og reduserer risiko for feil.

Joakim Fuglerud
CEO
Karlander Eiendom

Trygg og effektiv forvaltning av porteføljer

Administrasjon på tvers av selskaper og landegrenser

Administrer aksjeeierbøker på tvers av selskaper og landegrenser

dCompany kobler selskapets egne data med
offentlige tilgjengelige eierdata og gir deg full oversikt over konsern eller portefølje – på tvers av land

Innfør informasjonen kun én gang

Eliminerer innføring av den samme informasjonen flere steder

Har du brukt dBot for å fatte en beslutning, vil plattformen automatisk oppdatere både vedtektene og aksjeeierboken.

Full kontroll på eierskap

Få full kontroll på oppstrøms og nedstrøms eierskap

Kontroll på eierskap er viktig for alle selskaper, og særlig for selskaper med mange aksjonærer, strukturer og for rådgivere med klientporteføljer

Splitt aksjer

Gjennomfør aksjesplitt raskt og korrekt, inkludert automatisk generering av innkallinger og protokoller, utsending, signering, automatisk oppdatering av vedtekter og aksjeierbok; og innsending til Brønnøysundregistene.

Formell prosess

Generalforsamlingen kan beslutte å splitte hver av selskapets aksjer i to eller flere aksjer. Plattformen støtter foreløpig ikke splitt i tall som ikke er hele tall, med unntak for tilfeller hvor det bare er én aksjonær hvor det er tilstrekkelig at pålydende går opp i et antall desimaler.

Ved splitt skjer det ingen økning i aksjekapitalen. Eksisterende aksjekapital fordeles bare på flere aksjer enn opprinnelig.

Splitt i hele tall skaper få utfordringer fordi hver enkelt aksjonær får et antall aksjer etter splitten lik antall aksjer de hadde før splitten multiplisert med splitt-faktoren. Men en splitt kan føre til at selskapets aksjer får en pålydende som ikke går opp, og det bør unngås. 

Splitt aksjer på 1-2-3

Velg hva du ønsker å gjøre i dBot

1 – Opprett dBot-prosjekt

Følg stegene

2 – Angi detaljer for splitt

Send til signering

Send til signering

Oppfølging av vedtak

Beslutningen om splitt registreres i dCompany (aksjeeierboken og transaksjonsloggen) og i Brønnøysundregistrene (oppdaterte vedtekter).

Send til Brønnøysundregistrene og registrer beslutningen hos dCompany

Kjekt å vite

  • Splitten kan ikke føre til at pålydende får et ubegrenset antall desimaler – plattformen sjekker dette
  • Plattformen fordeler aksjene ved splitten automatisk på selskapets eksisterende aksjonærer.
  • Det en fordeling iht. opprinnelig eierandel ville ha medført brøkdelsaksjer (som ikke er lov), fordeles aksjene til den eller de aksjonærene med høyest brøk frem til det ikke lenger er flere aksjer å fordele
  • Det er mulig å manuelt justere fordelingen av aksjene, for eksempel i en situasjon hvor en aksjonær ikke vil akseptere at antall aksjer tildelt blir rundet ned.
Kombiner hendelser

Kombiner hendelser

Med dBot kan du kombinere fritekst og automatiserte selskapshendelser i samme formelle prosess

Digitale innkallinger

Digitale innkallinger

Send innkalling til styremøter og generalforsamling direkte fra plattformen

Signatur

E-signering

Signer protokoller med norsk eller svensk BankID, e-post eller håndsignatur

Velg mellom norsk, engelsk eller begge

Norsk og engelsk

Velg mellom norsk, engelsk eller tospråklige dokumenter

Joakim Fuglerud, CEO i Karlander Eiendom
Logo Karlander Eiendom

dCompany reduserer risiko og er et nyttig verktøy for administrasjon av styremøter, generalforsamlinger og juridiske vedtak.

Vi har også brukt det i forbindelse med tingsinnskudd. Det sparer oss for tid og reduserer risiko for feil.

Joakim Fuglerud
CEO
Karlander Eiendom

Trygg og effektiv forvaltning av porteføljer

Administrasjon på tvers av selskaper og landegrenser

Administrer aksjeeierbøker på tvers av selskaper og landegrenser

dCompany kobler selskapets egne data med
offentlige tilgjengelige eierdata og gir deg full oversikt over konsern eller portefølje – på tvers av land

Innfør informasjonen kun én gang

Eliminerer innføring av den samme informasjonen flere steder

Har du brukt dBot for å fatte en beslutning, vil plattformen automatisk oppdatere både vedtektene og aksjeeierboken.

Full kontroll på eierskap

Få full kontroll på oppstrøms og nedstrøms eierskap

Kontroll på eierskap er viktig for alle selskaper, og særlig for selskaper med mange aksjonærer, strukturer og for rådgivere med klientporteføljer

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no