Hjem > Selskapshendelser > Spleis aksjer

Spleis aksjer

Spleis aksjer raskt og enkelt med automatisk generering av innkallinger og protokoller, signering, automatisk oppdatering av vedtekter og aksjeierbok; og innsending til Brønnøysundregistene.

Formell prosess

Generalforsamlingen kan beslutte å spleise selskapets aksjer i to eller flere aksjer. Plattformen støtter foreløpig ikke spleis i tall som ikke er hele tall.

Ved en spleis skjer det ingen økning i aksjekapitalen. Eksisterende aksjekapital fordeles bare på færre aksjer enn opprinnelig.

Spleis av aksjer kan skape utfordringer fordi det kan føre til at oppstår brøkdelsaksjer samlet sett for selskapet. Dette må unngås. Videre kan det skapes utfordringer fordi det kan oppstå brøkdelsaksjer for enkeltaksjonærer. Dette kan håndteres ved at det skjer en fordeling av brøkdelsaksjene mellom aksjonærene slik at alle aksjonærer endrer opp med et helt antall aksjer.

Ved spleis er det også viktig å unngå at pålydende pr. aksje ikke går opp.

Spleis aksjer på 1-2-3

Velg hva du ønsker gjøre i dBot

1 – Opprett dBot-prosjekt

Følg stegene

2 – Angi faktor for spleis, og foreta eventuelle justeringer av fordeling av aksjene

Send til signering

Send til signering

Automatisk kontrol:

  • Spleisen kan ikke føre til at pålydende får et ubegrenset antall desimaler – plattformen sjekker dette
  • Spleisen kan ikke føre til at det oppstår brøkdelsaksjer samlet for selskapet – plattformen sjekker dette
  • Plattformen fordeler aksjene ved spelisen automatisk på selskapets eksisterende aksjonærer.
  • Det en fordeling iht. opprinnelig eierandel ville ha medført brøkdelsaksjer (som ikke er lov), fordeles aksjene til den eller de aksjonærene med høyest brøk frem til det ikke lenger er flere aksjer å fordele
  • Det er mulig å manuelt justere fordelingen av aksjene, for eksempel i en situasjon hvor en aksjonær ikke vil akseptere at antall aksjer tildelt blir rundet ned.

Oppfølging

Beslutningen om spleis registreres enkelt i dCompany-plattformen (aksjeeierboken og transaksjonsloggen) og i Brønnøysundregistrene.

Send til Brønnøysundregistrene og registrer hos dCompany
Kombiner hendelser

Kombiner hendelser

Med dBot kan du kombinere fritekst og automatiserte selskapshendelser i samme formelle prosess

Digitale innkallinger

Digitale innkallinger

Send innkalling til styremøter og generalforsamling direkte fra plattformen

Signatur

E-signering

Signer protokoller med norsk eller svensk BankID, e-post eller håndsignatur

Velg mellom norsk, engelsk eller begge

Norsk og engelsk

Velg mellom norsk, engelsk eller tospråklige dokumenter

Petter Reistad, CEO i Celsia
Logo Celsia

Meget tidsbesparende.
dCompany er veldig responsive for tilbakemeldinger og har kundefokus i utviklingen.

Tjenesten har et brukergrensesnitt som ikke krever opplæring for å tas i bruk.

Petter Reistad
CEO
Celsia

Spleis aksjer

Spleis aksjer raskt og enkelt med automatisk generering av innkallinger og protokoller, signering, automatisk oppdatering av vedtekter og aksjeierbok; og innsending til Brønnøysundregistene.

Formell prosess

Generalforsamlingen kan beslutte å spleise selskapets aksjer i to eller flere aksjer. Plattformen støtter foreløpig ikke spleis i tall som ikke er hele tall.

Ved en spleis skjer det ingen økning i aksjekapitalen. Eksisterende aksjekapital fordeles bare på færre aksjer enn opprinnelig.

Spleis av aksjer kan skape utfordringer fordi det kan føre til at oppstår brøkdelsaksjer samlet sett for selskapet. Dette må unngås. Videre kan det skapes utfordringer fordi det kan oppstå brøkdelsaksjer for enkeltaksjonærer. Dette kan håndteres ved at det skjer en fordeling av brøkdelsaksjene mellom aksjonærene slik at alle aksjonærer endrer opp med et helt antall aksjer.

Ved spleis er det også viktig å unngå at pålydende pr. aksje ikke går opp.

Spleis aksjer på 1-2-3

Velg hva du ønsker gjøre i dBot

1 – Opprett dBot-prosjekt

Følg stegene

2 – Angi faktor for spleis, og foreta eventuelle justeringer av fordeling av aksjene

Send til signering

Send til signering

Automatisk kontrol:

  • Spleisen kan ikke føre til at pålydende får et ubegrenset antall desimaler – plattformen sjekker dette
  • Spleisen kan ikke føre til at det oppstår brøkdelsaksjer samlet for selskapet – plattformen sjekker dette
  • Plattformen fordeler aksjene ved spelisen automatisk på selskapets eksisterende aksjonærer.
  • Det en fordeling iht. opprinnelig eierandel ville ha medført brøkdelsaksjer (som ikke er lov), fordeles aksjene til den eller de aksjonærene med høyest brøk frem til det ikke lenger er flere aksjer å fordele
  • Det er mulig å manuelt justere fordelingen av aksjene, for eksempel i en situasjon hvor en aksjonær ikke vil akseptere at antall aksjer tildelt blir rundet ned.

Oppfølging

Beslutningen om spleis registreres enkelt i dCompany-plattformen (aksjeeierboken og transaksjonsloggen) og i Brønnøysundregistrene.

Send til Brønnøysundregistrene og registrer hos dCompany
Kombiner hendelser

Kombiner hendelser

Med dBot kan du kombinere fritekst og automatiserte selskapshendelser i samme formelle prosess

Digitale innkallinger

Digitale innkallinger

Send innkalling til styremøter og generalforsamling direkte fra plattformen

Signatur

E-signering

Signer protokoller med norsk eller svensk BankID, e-post eller håndsignatur

Velg mellom norsk, engelsk eller begge

Norsk og engelsk

Velg mellom norsk, engelsk eller tospråklige dokumenter

Petter Reistad, CEO i Celsia
Logo Celsia

Meget tidsbesparende.
dCompany er veldig responsive for tilbakemeldinger og har kundefokus i utviklingen.

Tjenesten har et brukergrensesnitt som ikke krever opplæring for å tas i bruk.

Petter Reistad
CEO
Celsia

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no