Hjem > Selskapshendelser > Beslutning om konsernbidrag

Beslutning om konsernbidrag

Gjennomfør beslutning om konsernbidrag, inkl. automatisk generering av innkallinger protokoller, utsending, signering og registrering i aksjeeierbokens transaksjonslogg.

Formell prosess

Konsernbidraget besluttes av generalforsamlingen innenfor rammen av styrets forslag

Konsernbidraget besluttes av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 8-5 jf. § 8-2 (1). Det kan ikke besluttes utdelt høyere konsernbidrag enn styret har foreslått eller godtar. Det er derfor viktig at det foreligger en styreprotokoll som foreslår et konsernbidrag som er minst like høyt som det generalforsamlingen godkjenner.

Generalforsamlingen kan gi fullmakt til styret

Generalforsamlingen kan etter at den har godkjent årsregnskapet for siste regnskapsår, gi styret fullmakt til å yte konsernbidrag på grunnlag av selskapets årsregnskap, jf. aksjeloven § 8-5 jf. § 8‑2 (2). Fullmakten kan ikke gjelde for lengre tid enn frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Fullmakten kan ikke brukes før den er registrert i Brønnøysundregistrene.

Slik gjør du

1 – Opprett dBot-prosjekt

2 – Angi detaljer

3 – Send til signering

Tilpass beslutningen

  • Angi om beslutningen om konsernbidrag skal skje av styret i medhold av fullmakt eller av generalforsamlingen
  • Angi hvilket selskap som skal motta konsernbidrag (direkte oppslag mot Brønnøysundregistrene for å gjøre det enkelt for deg)
  • Angi beløpet for konsernbidraget og hvordan det gjøres opp

Oppfølging

Konsernbidraget skal ikke registreres i Brønnøysundregistrene. Det er imidlertid en fordel å registrere det i dCompanys transaksjonslogg, slik at du lettere kan finne igjen hva som har skjedd senere.

Kjekt å vite

  • På dCompanys plattform kan du også enkelt beslutte at at generalforsamlingen skal gi styret fullmakt til å beslutte konsernbidrag.
  • Beslutning om konsernbidrag kan enkelt registreres i transaksjonsloggen i aksjeeierboken for å sikre deg full oversikt til senere

Kombiner hendelser

Kombiner hendelser

Med dBot kan du kombinere fritekst og automatiserte selskapshendelser i samme formelle prosess

Digitale innkallinger

Digitale innkallinger

Send innkalling til styremøter og generalforsamling direkte fra plattformen

Signatur

E-signering

Signer protokoller med norsk eller svensk BankID, e-post eller håndsignatur

Velg mellom norsk, engelsk eller begge

Norsk og engelsk

Velg mellom norsk, engelsk eller tospråklige dokumenter

Erik Rian Johannessen, CFO i Longship
Longship logo

Fantastisk produkt med stor nytteverdi. Gjennomførte en aksjesplitt raskt og enkelt. Den digitale aksjeeierboken har stor nytte for meg overfor alle porteføljeselskapene.

Erik Rian Johannessen
CFO
Longship

Beslutning om konsernbidrag

Gjennomfør beslutning om konsernbidrag, inkl. automatisk generering av innkallinger protokoller, utsending, signering og registrering i aksjeeierbokens transaksjonslogg.

Formell prosess

Konsernbidraget besluttes av generalforsamlingen innenfor rammen av styrets forslag

Konsernbidraget besluttes av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 8-5 jf. § 8-2 (1). Det kan ikke besluttes utdelt høyere konsernbidrag enn styret har foreslått eller godtar. Det er derfor viktig at det foreligger en styreprotokoll som foreslår et konsernbidrag som er minst like høyt som det generalforsamlingen godkjenner.

Generalforsamlingen kan gi fullmakt til styret

Generalforsamlingen kan etter at den har godkjent årsregnskapet for siste regnskapsår, gi styret fullmakt til å yte konsernbidrag på grunnlag av selskapets årsregnskap, jf. aksjeloven § 8-5 jf. § 8‑2 (2). Fullmakten kan ikke gjelde for lengre tid enn frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Fullmakten kan ikke brukes før den er registrert i Brønnøysundregistrene.

Slik gjør du

1 – Opprett dBot-prosjekt

2 – Angi detaljer

3 – Send til signering

Tilpass beslutningen

  • Angi om beslutningen om konsernbidrag skal skje av styret i medhold av fullmakt eller av generalforsamlingen
  • Angi hvilket selskap som skal motta konsernbidrag (direkte oppslag mot Brønnøysundregistrene for å gjøre det enkelt for deg)
  • Angi beløpet for konsernbidraget og hvordan det gjøres opp

Oppfølging

Konsernbidraget skal ikke registreres i Brønnøysundregistrene. Det er imidlertid en fordel å registrere det i dCompanys transaksjonslogg, slik at du lettere kan finne igjen hva som har skjedd senere.

Kjekt å vite

  • På dCompanys plattform kan du også enkelt beslutte at at generalforsamlingen skal gi styret fullmakt til å beslutte konsernbidrag.
  • Beslutning om konsernbidrag kan enkelt registreres i transaksjonsloggen i aksjeeierboken for å sikre deg full oversikt til senere

Kombiner hendelser

Kombiner hendelser

Med dBot kan du kombinere fritekst og automatiserte selskapshendelser i samme formelle prosess

Digitale innkallinger

Digitale innkallinger

Send innkalling til styremøter og generalforsamling direkte fra plattformen

Signatur

E-signering

Signer protokoller med norsk eller svensk BankID, e-post eller håndsignatur

Velg mellom norsk, engelsk eller begge

Norsk og engelsk

Velg mellom norsk, engelsk eller tospråklige dokumenter

Erik Rian Johannessen, CFO i Longship
Longship logo

Fantastisk produkt med stor nytteverdi. Gjennomførte en aksjesplitt raskt og enkelt. Den digitale aksjeeierboken har stor nytte for meg overfor alle porteføljeselskapene.

Erik Rian Johannessen
CFO
Longship

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no