Hjem > Roller > Finansdirektører

Finansdirektører

Verken ansettelsen av eller rollen som CFO/finansdirektør er direkte regulert i aksjeloven. Vedkommende vil som regel ansettes av daglig leder og rapportere til daglig leder. 

En CFO eller finansdirektør leser ofte kravene som følger til styrets leder, styremedlemmer for øvrig og daglig leder, og opplever ofte å bli ansvarlig for disse kravene selv enten gjennom eksplisitt delegering eller bare gjennom en forventning om at CFO og finansdirektør skal ha kontroll. I tillegg er en CFO/finansdirektør gjerne opptatt av sikre konsistent kvalitet gjennom bruk og utvikling av best practice i tillegg til å redusere intern tidsbruk og eksterne kostnader. 

CFO eller finansdirektør tildeles av og til rollen som styresekretær.

Det er derfor ganske vanlig at en CFO eller finansdirektør tildeles rollen som administrator på dCompanys plattform, enten alene eller sammen med andre. En CFO eller dinansdirektør kan ofte også ønske at utvalgte rådgivere skal få direkte tilgang.  

Vi opplever at en CFO/finansdirektør er interessert i et bredt spekter av dCompanys tjenester: 

 • Min portefølje: Lett tilgang til hver av de relevante porteføljeinvesteringene gjennom min portefølje, uavhengig av nasjonalitet for investeringen.
 • Selskapskart: Oversiktlig illustrasjon av alle selskapene i et konsern med angivelse av eierandeler. 
 • Eierkart: Oversikt over eierskapet helt opp til de bakenforliggende personlige aksjonærer gjennom aksjonærkart. 
 • Aksjeeierbok: En brukervennlig aksjeeierbok som gir kontroll på aksjonærene og hvilke aksjer disse eier, herunder historisk kostpris og innbetalt kapital pr. aksje. 
 • Transaksjonsmodul: Enkel registrering av nye transaksjoner i aksjeeierboken, enten føringen skjer av selskapet selv eller rådgiver. Automatisk generering av transaksjonslogg som viser alle selskapshendelser og transaksjoner med detaljer for hver av disse. 
 • Digitale vedtekter: Digitale vedtekter som gjør at alle som jobber med selskapet alltid har tilgang til seneste versjon, herunder eventuelle rådgivere som har fått tilgang til plattformen 
 • dBot: Digitaliserte og automatiske prosesser for gjennomføring av kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, konvertering av aksjer og et tyvetalls andre selskapsrettslige prosesser. 
 • Aksjonærregisteroppgave: Innsending av aksjonærregisteroppgaven direkte fra plattformen gjennom noen få klikk og uten behov for å gjenta informasjon som er registrert ved oppdatering av aksjeeierboken. 

Finansdirektører

Verken ansettelsen av eller rollen som CFO/finansdirektør er direkte regulert i aksjeloven. Vedkommende vil som regel ansettes av daglig leder og rapportere til daglig leder. 

En CFO eller finansdirektør leser ofte kravene som følger til styrets leder, styremedlemmer for øvrig og daglig leder, og opplever ofte å bli ansvarlig for disse kravene selv enten gjennom eksplisitt delegering eller bare gjennom en forventning om at CFO og finansdirektør skal ha kontroll. I tillegg er en CFO/finansdirektør gjerne opptatt av sikre konsistent kvalitet gjennom bruk og utvikling av best practice i tillegg til å redusere intern tidsbruk og eksterne kostnader. 

CFO eller finansdirektør tildeles av og til rollen som styresekretær.

Det er derfor ganske vanlig at en CFO eller finansdirektør tildeles rollen som administrator på dCompanys plattform, enten alene eller sammen med andre. En CFO eller dinansdirektør kan ofte også ønske at utvalgte rådgivere skal få direkte tilgang.  

Vi opplever at en CFO/finansdirektør er interessert i et bredt spekter av dCompanys tjenester: 

 • Min portefølje: Lett tilgang til hver av de relevante porteføljeinvesteringene gjennom min portefølje, uavhengig av nasjonalitet for investeringen.
 • Selskapskart: Oversiktlig illustrasjon av alle selskapene i et konsern med angivelse av eierandeler. 
 • Eierkart: Oversikt over eierskapet helt opp til de bakenforliggende personlige aksjonærer gjennom aksjonærkart. 
 • Aksjeeierbok: En brukervennlig aksjeeierbok som gir kontroll på aksjonærene og hvilke aksjer disse eier, herunder historisk kostpris og innbetalt kapital pr. aksje. 
 • Transaksjonsmodul: Enkel registrering av nye transaksjoner i aksjeeierboken, enten føringen skjer av selskapet selv eller rådgiver. Automatisk generering av transaksjonslogg som viser alle selskapshendelser og transaksjoner med detaljer for hver av disse. 
 • Digitale vedtekter: Digitale vedtekter som gjør at alle som jobber med selskapet alltid har tilgang til seneste versjon, herunder eventuelle rådgivere som har fått tilgang til plattformen 
 • dBot: Digitaliserte og automatiske prosesser for gjennomføring av kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, konvertering av aksjer og et tyvetalls andre selskapsrettslige prosesser. 
 • Aksjonærregisteroppgave: Innsending av aksjonærregisteroppgaven direkte fra plattformen gjennom noen få klikk og uten behov for å gjenta informasjon som er registrert ved oppdatering av aksjeeierboken. 

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no