Dokumentrobot

Lynrask og profesjonell håndtering av endringer i dine selskaper 🦸

dBot lar deg enkelt angi hva du ønsker å få gjort, og så hjelper den deg med gjennomføringen fra start til mål. Ønsker du for eksempel å bytte navn på selskapet, er det tilstrekkelig å angi det nye navnet og så lager dBot dokumentasjonen som er nødvendig for navnebyttet.

Kombiner fritt det du trenger å få gjort

Vi i dCompany liker å starte med målet. Vi har derfor definert en lang rekke selskapsrettslige beslutninger og digitalisert beste praksis for å komme til målet for den enkelte beslutning. På den måten kan vi la deg fortelle hva du ønsker å gjøre, før plattformen tar deg dit på en enkel og trygg måte.

Automatisk oppretting av innkallinger og protokoller til styremøte og generalforsamling

dBot lager alle nødvendige dokumenter slik at du enkelt kan sende ut eller undertegne disse med full integrasjon mot aksjeeierbok og vedtekter.

Dette setter deg istand til å styre selskaper på en rask og effektiv måte og sikrer at du alltid er effektiv og profesjonell i møte med styre og aksjonærer.

Eliminer dobbeltarbeid, etterarbeid og manuelle operasjoner

Når en selskapsendring er vedtatt og gjennomført, oppdaterer dBot automatisk aksjeeierboken, vedtektene, fullmaktsregisteret, signeringsmodulen og arkivet.

I tillegg til å være enkelt, sikrer det en konsistent kvalitet og at vedtekter og aksjeeierbok til enhver tid er oppdatert.

dCompanys dBot automatiserer dokumentasjonen som trengs ved flere selskapshendelser; her vises protokoll fra ekstraordinær generalforsamling som vedtok fullmakt til å forhøye aksjekapital og ansettelse av ny daglig leder.

dBot gir deg fiks ferdige innkallinger, styre- og generalforsamlingsprotokoller, tegningsblanketter, redegjørelser m.m.

AI tekstassistent

AI tekstassistent

Den innebygde tekst-assistenten gir deg bistand til å fullføre tekster, forbedre, forenkle og oversette meldinger til aksjonærer og når du skriver agendapunkter m.m

Oppdatering av mange ledd samtidig

Automatisk oppdatering av aksjeeierbok og vedtekter

Har du brukt dBot for å fatte en beslutning, vil plattformen automatisk oppdatere både vedtektene og aksjeeierboken. Alt for at du skal slippe å føre inn den samme informasjonen mer enn en gang og for at det skal være konsistent kvalitet på alle data.

Signatur

Integrert signering

Innhent signaturer på en effektiv, fleksibel og sikker måte. Velg selv hvilken type undertegning som tillates pr dokument. Mottakere uten tilgang til BankID kan undertegne på andre måter som også aksepteres som gyldige av Brønnøysundregistrene

Utboks

Direkte innsending til Brønnøysundregistrene

En lang rekke selskapsrettslige beslutninger, slik som styrevalg og kapitalforhøyelse du sende rett til Brønnøysundregistrene direkte fra plattformen. Registermeldingen opprettes deretter i Altinn.

Smarttelefon

Designet for folk på farten

dCompany er en responsiv applikasjon som gir deg full tilgang alle funksjoner, uavhengig av hvilken platform du er på.

Kvalitetsstempel

Utviklet og kvalitetssikret av eksperter

dCompany er utviklet av Norges mest erfarne forretningsadvokater og teknologer

Hva trenger du å få gjort?

 • Nedsettelse av aksjekapital

  Automatisk generering av innkallinger og protokoller, samt utsending og signering, automatisk oppdatering av vedtekter og aksjeierboken og innsending til Brønnøysundregistene direkte fra plattformen.

  Les mer

 • Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen

  Beslutning om kapitalforhøyelse tas normalt av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 10-1 (1). Generalforsamlingen kan imidlertid gi styret fullmakt til å […]

  Les mer

 • Fullmakt til å dele ut utbytte og konsernbidrag

  Beslutning om utbytte eller konsernbidrag tas normalt av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 8-2.  Generalforsamlingen kan imidlertid gi styret fullmakt til […]

  Les mer

 • Fullmakt til konvertibelt lån

  Beslutning om opptak konvertibelt lån tas normalt av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 11-2. Generalforsamlingen kan imidlertid gi styret fullmakt til […]

  Les mer

 • Endre vedtektenes ramme for antall styremedlemmer

  Vedtektene kan inneholde begrensninger på hvor stort styret skal være. Dette er vanlig i eldre selskaper fordi det tidligere var […]

  Les mer

 • Fjerne signatur fra vedtektene

  Styret tildeler normalt signatur gjennom en styrebeslutning. Der signaturretten fremgår av vedtektene, må denne fjernes ved en vedtektsendring. Beslutningen om […]

  Les mer

 • Innføre ramme for antall styremedlemmer i vedtektene

  Vedtektene kan inneholde begrensninger på hvor stort styret skal være. Det er ikke lenger noen krav om at vedtektene skal […]

  Les mer

 • Fjerne vedtektenes ramme for antall styremedlemmer

  Vedtektene kan inneholde begrensninger på hvor stort styret skal være. Dette er vanlig i eldre selskaper fordi det tidligere var […]

  Les mer

 • Endre vedtektsfestet signatur

  Selv om styret normalt kan tildele signatur, kan det være at reglene om signatur og hvem som har denne fremkommer […]

  Les mer

 • Spleis aksjer

  Spleis aksjer raskt og enkelt med automatisk generering av innkallinger og protokoller, signering, automatisk oppdatering av vedtekter og aksjeierbok; og innsending til Brønnøysundregistene direkte fra plattformen.

  Les mer

 • Splitt aksjer

  Gjennomfør aksjesplitt raskt og korrekt, inkludert automatisk generering av innkallinger og protokoller, utsending, signering, automatisk oppdatering av vedtekter og aksjeierbok; og innsending til Brønnøysundregistene.

  Les mer

 • Kapitalforhøyelse ved fondsemisjon

  Fondsemisjon besluttes av generalforsamlingen Selskapets generalforsamling kan beslutte kapitalforhøyelse ved overføring fra frie midler, såkalt fondsemisjon. Ved fondsemisjon skjer det […]

  Les mer

 • Kapitalforhøyelse

  Gjennomfør kapitalforhøyelser med dCompany Start med målet, og angi at du ønsker å gjøre en «kapitalforhøyelse» (emisjon). Dokumentroboten tar hånd […]

  Les mer

 • Velge medlemmer til styret

  Selskapet må ha et styre på minst ett medlem Selskapets styre skal bestå av ett eller flere medlemmer, men likevel […]

  Les mer

 • Tildele prokura

  Prokura er en form for omfattende fullmakt som styret i et selskap kan gi til en eller flere personer. Den […]

  Les mer

 • Ansett daglig leder

  Fullfør alle formelle aspekter knyttet til ansettelse av daglig leder på minutter. Send automatisk generert innkalling og protokoll fra styremøte til signering og rapporter deretter til Brønnøysundregistrene. Ny daglig leder oppdateres automatisk i rolleregisteret.

  Les mer

 • Tildel signaturrett gjennom en styrebeslutning

  Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma, jf. aksjeloven § 6-31. Det […]

  Les mer

 • Endre revisor

  For selskaper som har revisor fra før og skal velge en ny revisor Generalforsamlingen kan velge en revisor i stedet […]

  Les mer

 • Endre foretaksnavn

  Gjør unna endring av foretaksnavn på minutter med automatisk genererte innkallinger og protokoller, utsending og signering, automatisk oppdatering vedtektene og rapportering til Brønnøysundregistrene.

  Les mer

 • Beslutning om konsernbidrag

  Gjennomfør beslutning om konsernbidrag, inkl. automatisk generering av innkallinger protokoller, utsending, signering og registrering i aksjeeierbokens transaksjonslogg.

  Les mer

 • Godkjennelse av revisors honorar

  Generalforsamlingen skal godkjenne revisors honorar, jf. aksjelovens § 7-1 (2). Det mest normale er å godkjenne revisors honorar etter regning. […]

  Les mer

 • Fastsettelse av honorar til valgkomiteen

  Reglene for honorar til valgkomiteens medlemmer fremgår normalt av en instruks for valgkomiteen, som er godkjent av selskapets generalforsamling.  Det […]

  Les mer

 • Valg av medlemmer til valgkomiteen

  Reglene for valg av medlemmer til valgkomiteen fremgår normalt av en instruks for valgkomiteen, som er godkjent av selskapets generalforsamling. […]

  Les mer

 • Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

  Godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og observatører fastsettes av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 8-10.  Godtgjørelsen kan godkjennes både med virkning for […]

  Les mer

 • Utbetale utbytte

  Rask og korrekt prosess for utbetaling av utbytte, inkludert automatisk generering av innkallinger og protokoller, utsending og signering, og registrering i transaksjonsloggen i aksjeeierboken

  Les mer

 • Godkjenne årsregnskap

  Rask og korrekt godkjenning av årsregnskap, inkludert automatisk generering av innkallinger og protokoller, utsending og signering.

  Les mer

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no