Dokumentrobot

Dokumentrobot

Selskaper bruker mye tid og ressurser på manuelle og repetitive oppgaver.  De sliter med å få tilgang til offentlige dokumenter, registrere selskaper og å gjennomføre andre beslutninger.  Dette skaper usikkerhet, forvirring og frustrasjon.  

Det selskaper trenger er en plattform som effektivt kan løse selskapsrettslige prosesser, digitalt og automatisert.  Dette løses av dCompany med vår dokumentrobot.  Vi har automatisert og digitalisert produksjonen av selskapsdokumenter og gir deg muligheten til å fullføre oppgaver som normalt tar lang tid på noen få minutter, uten feil.  

Med dokumentrobotens automatiserte produksjon kan du lage innkallinger og referater for styremøter og generalforsamlinger og være sikker på at de tilfredsstiller alle de formelle kravene.  Den intelligente roboten gjør deg i stand til å produsere protokoller samtidig som du avholder avstemninger og fatter beslutninger i møtene.  

Dokumentroboten forbedrer effektivitet, kvalitet og nøyaktighet i arbeidet med selskapsrettslige beslutninger uten at du kaster bort tid eller penger.  Med noen klikk utfører dokumentroboten alt du trenger av dokumentasjon for emisjoner, aksjesplitt, generalforsamling og mer på en juridisk korrekt måte og veldig kostnadseffektivt.