Hjem > Selskapshendelser > Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen

Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen

Beslutning om kapitalforhøyelse tas normalt av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 10-1 (1). Generalforsamlingen kan imidlertid gi styret fullmakt til å beslutte en kapitalforhøyelse, jf. aksjeloven § 10-14. 

Styrefullmakten kan ikke gjelde et større beløp enn at det samlede pålydende av aksjer som kan utstedes etter fullmakten, ligger innenfor halvdelen av aksjekapitalen på den tid da fullmakten ble registrert. Fullmakten kan ikke gis for mer enn to år av gangen.  

Beslutning om styrefullmakt til opptak av konvertibelt lån må registreres både på dCompany-plattformen og i Brønnøysundregistrene. Styret kan ikke benytte fullmakten før den er registrert, jf. aksjeloven § 10-16

Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen

Beslutning om kapitalforhøyelse tas normalt av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 10-1 (1). Generalforsamlingen kan imidlertid gi styret fullmakt til å beslutte en kapitalforhøyelse, jf. aksjeloven § 10-14. 

Styrefullmakten kan ikke gjelde et større beløp enn at det samlede pålydende av aksjer som kan utstedes etter fullmakten, ligger innenfor halvdelen av aksjekapitalen på den tid da fullmakten ble registrert. Fullmakten kan ikke gis for mer enn to år av gangen.  

Beslutning om styrefullmakt til opptak av konvertibelt lån må registreres både på dCompany-plattformen og i Brønnøysundregistrene. Styret kan ikke benytte fullmakten før den er registrert, jf. aksjeloven § 10-16

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no