Hjem > Bransjer > Handel og industri

Handel og industri

Vi har mange kunder innenfor handel og industri. Disse kundene kan være enkeltstående selskaper med få aksjonærer og generelt lite kompleksitet eller det kan være selskaper med mange aksjonærer og dermed økt kompleksitet. Det kan også være strukturer med mange selskaper som skal forvaltes. I alle tilfeller liker kundene at dCompany gjør det enkelt å forvalte det enkelte selskap og eventuelt en struktur av selskaper der det er aktuelt. 

Hvilket behov du har vil i stor grad avhenge av om du er et enkeltstående aksjeselskap med liten kompleksitet, om du har en kompleksaksjonærstruktur og om du har en konsernstruktur. Det kan også være at selskapet er eid av et private equity fond eller et family office, med de behov som da gjør seg gjeldende. 

Enkelte kunder har mange selskaper i et konsern fordi de ønsker å isolere gevinst og risiko til det enkelte selskap. Samtidig ønsker de å styre konsernet gjennom en linjeledelse som er uavhengig av selskapsstrukturen. Dette er en vanlig og fullt ut akseptabel måte å drive et konsern på. Samtidig må konsernet respektere integriteten til hvert selskap og sørge for at nødvendige beslutninger fattes formelt riktig i det enkelte selskap. Dette er blant annet viktig for å redusere risikoen for ansvar for styre og aksjonærer (ansvarsgjennombrudd). 

dCompany gjør det enkelt å forvalte det enkelte selskap selv om selskapet er en del av en selskapsstruktur. På den måten er det mulig å overholde de forpliktelser som gjelder det enkelte selskap og redusere risiko for styreansvar og ansvarsgjennombrudd, samtidig som at konsernet drives etter prinsippene om linjeledelse. 

dCompany bistår kunder innenfor handel og industri med blant annet:

 • Aksjeeierbok: En brukervennlig aksjeeierbok som gir kontroll på aksjonærene og hvilke aksjer disse eier, herunder historisk kostpris og innbetalt kapital pr. aksje.
 • Aksjonærregisteroppgave: Innsending av aksjonærregisteroppgaven direkte fra plattformen gjennom noen få klikk og uten behov for å gjenta informasjon som er registrert ved oppdatering av aksjeeierboken.
 • Eierkart: Oversikt over eierskapet helt opp til de bakenforliggende personlige aksjonærer gjennom aksjonærkart. 
 • Selskapskart: Oversiktlig illustrasjon av alle selskapene i et konsern med angivelse av eierandeler. 
 • dBot: Digitaliserte og automatiske prosesser for gjennomføring av kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, konvertering av aksjer og et tyvetalls andre selskapsrettslige prosesser
 • Digitale vedtekter: Digitale vedtekter som gjør at alle som jobber med selskapet alltid har tilgang til seneste versjon, herunder eventuelle rådgivere som har fått tilgang til plattformen
 • Elektronisk generalforsamling: Muligheten til å kalle inn til generalforsamling på en digital måte og få støtte til gjennomføringen av denne, herunder ved digital avgivelse og registrering av fullmakter og automatisk registrering i protokoll.
 • Meldingsmodul: Mulighet til å sende meldinger til samtlige eller enkelte av aksjonærene. Modulen støtter utsendelse av vedlegg.
 • Individuelle aksjonærsider: Alle aksjonærer får tilgang til sin egen aksjonærside (“shareholder-view”) hvor de har informasjon om sine egne aksjer, kostprisen på disse, om de er blokkert og om det er registrert pant. De får også tilgang til alle transaksjoner de har vært en del av. Selskapet kan legge ut informasjon om ligningsverdi og markedsverdi på aksjene. Den enkelte aksjonær får også et eget arkiv hvor selskapet kan velge å legge ut informasjon og aksjonærene får en egen innboks for meldinger.
 • Transaksjonsmodul: Enkel registrering av nye transaksjoner i aksjeeierboken, enten føringen skjer av selskapet selv eller rådgiver. Automatisk generering av transaksjonslogg som viser alle selskapshendelser og transaksjoner med detaljer for hver av disse. 

Noen selskaper liker å gjøre alt selv. Andre liker å sette det meste ut til rådgivere. dCompany-plattformen gir deg full fleksibilitet til begge alternativene ved at det er mulig å invitere rådgivere inn som administrator på plattformen. 

På tide å følge opp eiere på en bedre måte?

Med dCompany gir du aksjonærer trygghet og oversikt

 • Aksjonærregisteroppgave

  Aksjonærregisteroppgave

  Med dCompanys aksjeeierbok kan du levere aksjonærregisteroppgaven direkte til Altinn og Skatteetaten med noen enkle tastetrykk.

 • Aksjonærsider

  Aksjonærsider

  Gjør aksjonærene selvbetjent med individuelle aksjonærsider Aksjonærsidene gir hver aksjonær full oversikt over egne aksjer, kostpris, innbetalt kapital, pantsettelser og […]

 • dCompany aksjeeierbok

  dCompany aksjeeierbok

  Full kontroll på aksjonærer, historikk og endringer. Alltid oppdatert oversikt over eierskap. Støtter alle aksjeklasser.

 • Generalforsamling

  Generalforsamling

  Fullfør generalforsamlinger på minutter. dCompany automatiserer innkalling, fullmakter, registrering av fremmøte, stemmegivning, protokoll og signering.

 • Sluttseddel og aksjebevis

  Sluttseddel og aksjebevis

  Både selskaper og enkeltaksjonær kan laste ned aksjebevis og sluttsedler som bekreftelse på registrerte transaksjoner. Veldig praktisk for selskaper med mange aksjonærer.

 • Transaksjoner

  Transaksjoner

  dCompany lar deg registrere de fleste former for transaksjoner på plattformen, slik som overføring av aksjer ved kjøp/salg, arveoverføring eller gave.

Smartere administrasjon av alle typer aksjeselskaper

Logo for AI-tekstassistent: tre blinkende stjerner

AI tekstassistent

Den innebygde tekst-assistenten gir deg bistand til å fullføre tekster, forbedre, forenkle og oversette meldinger til aksjonærer og når du skriver agendapunkter m.m

Logo for rapportering til Brønnøysund: en utboks

Ett-klikks rapportering til Brønnøysund

En lang rekke selskapsrettslige beslutninger, slik som styrevalg og kapitalforhøyelse du sende rett til Brønnøysundregistrene direkte fra plattformen. Registermeldingen opprettes deretter i Altinn.

Logo for generering av dokumenter: et lynnedslag og en A for automatisk

On-the-fly generering av innkallinger og protokoller

dBot lager alle nødvendige dokumenter slik at du enkelt kan sende ut eller undertegne disse med full integrasjon mot aksjeeierbok og vedtekter.

Petter Reistad, CEO i Celsia
Logo Celsia

Meget tidsbesparende.
dCompany er veldig responsive for tilbakemeldinger og har kundefokus i utviklingen.

Tjenesten har et brukergrensesnitt som ikke krever opplæring for å tas i bruk.

Petter Reistad
CEO
Celsia

Handel og industri

Vi har mange kunder innenfor handel og industri. Disse kundene kan være enkeltstående selskaper med få aksjonærer og generelt lite kompleksitet eller det kan være selskaper med mange aksjonærer og dermed økt kompleksitet. Det kan også være strukturer med mange selskaper som skal forvaltes. I alle tilfeller liker kundene at dCompany gjør det enkelt å forvalte det enkelte selskap og eventuelt en struktur av selskaper der det er aktuelt. 

Hvilket behov du har vil i stor grad avhenge av om du er et enkeltstående aksjeselskap med liten kompleksitet, om du har en kompleksaksjonærstruktur og om du har en konsernstruktur. Det kan også være at selskapet er eid av et private equity fond eller et family office, med de behov som da gjør seg gjeldende. 

Enkelte kunder har mange selskaper i et konsern fordi de ønsker å isolere gevinst og risiko til det enkelte selskap. Samtidig ønsker de å styre konsernet gjennom en linjeledelse som er uavhengig av selskapsstrukturen. Dette er en vanlig og fullt ut akseptabel måte å drive et konsern på. Samtidig må konsernet respektere integriteten til hvert selskap og sørge for at nødvendige beslutninger fattes formelt riktig i det enkelte selskap. Dette er blant annet viktig for å redusere risikoen for ansvar for styre og aksjonærer (ansvarsgjennombrudd). 

dCompany gjør det enkelt å forvalte det enkelte selskap selv om selskapet er en del av en selskapsstruktur. På den måten er det mulig å overholde de forpliktelser som gjelder det enkelte selskap og redusere risiko for styreansvar og ansvarsgjennombrudd, samtidig som at konsernet drives etter prinsippene om linjeledelse. 

dCompany bistår kunder innenfor handel og industri med blant annet:

 • Aksjeeierbok: En brukervennlig aksjeeierbok som gir kontroll på aksjonærene og hvilke aksjer disse eier, herunder historisk kostpris og innbetalt kapital pr. aksje.
 • Aksjonærregisteroppgave: Innsending av aksjonærregisteroppgaven direkte fra plattformen gjennom noen få klikk og uten behov for å gjenta informasjon som er registrert ved oppdatering av aksjeeierboken.
 • Eierkart: Oversikt over eierskapet helt opp til de bakenforliggende personlige aksjonærer gjennom aksjonærkart. 
 • Selskapskart: Oversiktlig illustrasjon av alle selskapene i et konsern med angivelse av eierandeler. 
 • dBot: Digitaliserte og automatiske prosesser for gjennomføring av kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, konvertering av aksjer og et tyvetalls andre selskapsrettslige prosesser
 • Digitale vedtekter: Digitale vedtekter som gjør at alle som jobber med selskapet alltid har tilgang til seneste versjon, herunder eventuelle rådgivere som har fått tilgang til plattformen
 • Elektronisk generalforsamling: Muligheten til å kalle inn til generalforsamling på en digital måte og få støtte til gjennomføringen av denne, herunder ved digital avgivelse og registrering av fullmakter og automatisk registrering i protokoll.
 • Meldingsmodul: Mulighet til å sende meldinger til samtlige eller enkelte av aksjonærene. Modulen støtter utsendelse av vedlegg.
 • Individuelle aksjonærsider: Alle aksjonærer får tilgang til sin egen aksjonærside (“shareholder-view”) hvor de har informasjon om sine egne aksjer, kostprisen på disse, om de er blokkert og om det er registrert pant. De får også tilgang til alle transaksjoner de har vært en del av. Selskapet kan legge ut informasjon om ligningsverdi og markedsverdi på aksjene. Den enkelte aksjonær får også et eget arkiv hvor selskapet kan velge å legge ut informasjon og aksjonærene får en egen innboks for meldinger.
 • Transaksjonsmodul: Enkel registrering av nye transaksjoner i aksjeeierboken, enten føringen skjer av selskapet selv eller rådgiver. Automatisk generering av transaksjonslogg som viser alle selskapshendelser og transaksjoner med detaljer for hver av disse. 

Noen selskaper liker å gjøre alt selv. Andre liker å sette det meste ut til rådgivere. dCompany-plattformen gir deg full fleksibilitet til begge alternativene ved at det er mulig å invitere rådgivere inn som administrator på plattformen. 

På tide å følge opp eiere på en bedre måte?

Med dCompany gir du aksjonærer trygghet og oversikt

 • Aksjonærregisteroppgave

  Aksjonærregisteroppgave

  Med dCompanys aksjeeierbok kan du levere aksjonærregisteroppgaven direkte til Altinn og Skatteetaten med noen enkle tastetrykk.

 • Aksjonærsider

  Aksjonærsider

  Gjør aksjonærene selvbetjent med individuelle aksjonærsider Aksjonærsidene gir hver aksjonær full oversikt over egne aksjer, kostpris, innbetalt kapital, pantsettelser og […]

 • dCompany aksjeeierbok

  dCompany aksjeeierbok

  Full kontroll på aksjonærer, historikk og endringer. Alltid oppdatert oversikt over eierskap. Støtter alle aksjeklasser.

 • Generalforsamling

  Generalforsamling

  Fullfør generalforsamlinger på minutter. dCompany automatiserer innkalling, fullmakter, registrering av fremmøte, stemmegivning, protokoll og signering.

 • Sluttseddel og aksjebevis

  Sluttseddel og aksjebevis

  Både selskaper og enkeltaksjonær kan laste ned aksjebevis og sluttsedler som bekreftelse på registrerte transaksjoner. Veldig praktisk for selskaper med mange aksjonærer.

 • Transaksjoner

  Transaksjoner

  dCompany lar deg registrere de fleste former for transaksjoner på plattformen, slik som overføring av aksjer ved kjøp/salg, arveoverføring eller gave.

Smartere administrasjon av alle typer aksjeselskaper

Logo for AI-tekstassistent: tre blinkende stjerner

AI tekstassistent

Den innebygde tekst-assistenten gir deg bistand til å fullføre tekster, forbedre, forenkle og oversette meldinger til aksjonærer og når du skriver agendapunkter m.m

Logo for rapportering til Brønnøysund: en utboks

Ett-klikks rapportering til Brønnøysund

En lang rekke selskapsrettslige beslutninger, slik som styrevalg og kapitalforhøyelse du sende rett til Brønnøysundregistrene direkte fra plattformen. Registermeldingen opprettes deretter i Altinn.

Logo for generering av dokumenter: et lynnedslag og en A for automatisk

On-the-fly generering av innkallinger og protokoller

dBot lager alle nødvendige dokumenter slik at du enkelt kan sende ut eller undertegne disse med full integrasjon mot aksjeeierbok og vedtekter.

Petter Reistad, CEO i Celsia
Logo Celsia

Meget tidsbesparende.
dCompany er veldig responsive for tilbakemeldinger og har kundefokus i utviklingen.

Tjenesten har et brukergrensesnitt som ikke krever opplæring for å tas i bruk.

Petter Reistad
CEO
Celsia

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no