Sluttseddel og aksjebevis

Alle aksjonærer som blir innført i aksjeeierboken skal få utstedt et aksjebevis fra selskapet (aksjeloven § 4-10). Hos dCompany kan både selskapet selv og den enkelte aksjonær laste ned dette, noe som er praktisk for selskaper med flere aksjonærer. På samme måte kan det lastes ned en sluttseddel som en bekreftelse på den transaksjonen som er registrert.

Funksjoner

  • Nedlasting aksje sluttseddel og aksjebevis som oppfyller aksjelovens krav
  • Norsk, engelsk og tospråklig format
  • Dokumentene angir de relevante aksjenummerne
Aksjebevis
Automatisk genererte aksjebevis kan lastes ned som PDF

Denne muligheten er særlig populær for selskaper med mange aksjonærer, slik som selskaper med investeringsprogram for ansatte, syndikeringsselskaper og lignende. Både selskapet selv og den enkelte aksjonærer sparer tid og har den nødvendige dokumentasjonen lett tilgjengelig. Kunder varsler derfor om at antall henvendelser om slike praktiske forhold er vesentlig redusert.

Kjekt å vite

  • Aksjeloven pålegger selskapet å utstede aksjebevis hver gang en aksjonær innføres i aksjeeierboken eller det skjer endringer i beholdningen for en slik aksjonær (aksjeloven § 4-10)
  • Aksjonærer har muligheten til å laste ned sluttseddel og aksjebevis fra sine individuelle aksjonærsider (“shareholder view”)
  • Muligheten til å leste ned aksjeeierbevis og sluttsedler, kombineres ofte med at selskapet legger ut annen informasjon på de individuelle aksjonærsidene, slik som ligningsverdi og evt. også markedsverdi og dokumenter som er relevante for aksjonærene. Se ytterligere informasjon om individuelle aksjonærsider.
Sluttseddel
Sluttsedler genereres automatisk

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no