SELSKAPSHENDELSER

Lynraskt og profesjonelt

Vi i dCompany liker å starte med målet. dBot lar deg enkelt angi hva du ønsker å få gjort, og så hjelper den deg med gjennomføringen fra start til mål. Ønsker du for eksempel å bytte navn, er det tilstrekkelig å angi det nye navnet og så lager dBot dokumentasjonen som er nødvendig for navnebyttet.

Automatiserte selskapshendelser i dCompany:

 • Ansett daglig leder


  Fullfør alle formelle aspekter knyttet til ansettelse av daglig leder på minutter. Send automatisk generert innkalling og protokoll fra styremøte til signering og rapporter deretter til Brønnøysundregistrene. Ny daglig leder oppdateres automatisk i rolleregisteret.

 • Beslutning om konsernbidrag


  Gjennomfør beslutning om konsernbidrag, inkl. automatisk generering av innkallinger protokoller, utsending, signering og registrering i aksjeeierbokens transaksjonslogg.

 • Endre foretaksnavn


  Gjør unna endring av foretaksnavn på minutter med automatisk genererte innkallinger og protokoller, utsending og signering, automatisk oppdatering vedtektene og rapportering til Brønnøysundregistrene.

 • Endre revisor


  For selskaper som har revisor fra før og skal velge en ny revisor Generalforsamlingen kan velge en revisor i stedet […]

 • Endre vedtektenes ramme for antall styremedlemmer


  Vedtektene kan inneholde begrensninger på hvor stort styret skal være. Dette er vanlig i eldre selskaper fordi det tidligere var […]

 • Endre vedtektsfestet signatur


  Selv om styret normalt kan tildele signatur, kan det være at reglene om signatur og hvem som har denne fremkommer […]

 • Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer


  Godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og observatører fastsettes av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 8-10.  Godtgjørelsen kan godkjennes både med virkning for […]

 • Fastsettelse av honorar til valgkomiteen


  Reglene for honorar til valgkomiteens medlemmer fremgår normalt av en instruks for valgkomiteen, som er godkjent av selskapets generalforsamling.  Det […]

 • Fjerne signatur fra vedtektene


  Styret tildeler normalt signatur gjennom en styrebeslutning. Der signaturretten fremgår av vedtektene, må denne fjernes ved en vedtektsendring. Beslutningen om […]

 • Fjerne vedtektenes ramme for antall styremedlemmer


  Vedtektene kan inneholde begrensninger på hvor stort styret skal være. Dette er vanlig i eldre selskaper fordi det tidligere var […]

 • Fullmakt til å dele ut utbytte og konsernbidrag


  Beslutning om utbytte eller konsernbidrag tas normalt av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 8-2.  Generalforsamlingen kan imidlertid gi styret fullmakt til […]

 • Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen


  Beslutning om kapitalforhøyelse tas normalt av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 10-1 (1). Generalforsamlingen kan imidlertid gi styret fullmakt til å […]

 • Fullmakt til konvertibelt lån


  Beslutning om opptak konvertibelt lån tas normalt av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 11-2. Generalforsamlingen kan imidlertid gi styret fullmakt til […]

 • Godkjenne årsregnskap


  Rask og korrekt godkjenning av årsregnskap, inkludert automatisk generering av innkallinger og protokoller, utsending og signering.

 • Godkjennelse av revisors honorar


  Generalforsamlingen skal godkjenne revisors honorar, jf. aksjelovens § 7-1 (2). Det mest normale er å godkjenne revisors honorar etter regning. […]

 • Innføre ramme for antall styremedlemmer i vedtektene


  Vedtektene kan inneholde begrensninger på hvor stort styret skal være. Det er ikke lenger noen krav om at vedtektene skal […]

 • Kapitalforhøyelse


  Gjennomfør kapitalforhøyelser med dCompany Start med målet, og angi at du ønsker å gjøre en «kapitalforhøyelse» (emisjon). Dokumentroboten tar hånd […]

 • Kapitalforhøyelse ved fondsemisjon


  Fondsemisjon besluttes av generalforsamlingen Selskapets generalforsamling kan beslutte kapitalforhøyelse ved overføring fra frie midler, såkalt fondsemisjon. Ved fondsemisjon skjer det […]

 • Nedsettelse av aksjekapital


  Automatisk generering av innkallinger og protokoller, samt utsending og signering, automatisk oppdatering av vedtekter og aksjeierboken og innsending til Brønnøysundregistene direkte fra plattformen.

 • Spleis aksjer


  Spleis aksjer raskt og enkelt med automatisk generering av innkallinger og protokoller, signering, automatisk oppdatering av vedtekter og aksjeierbok; og innsending til Brønnøysundregistene direkte fra plattformen.

 • Splitt aksjer


  Gjennomfør aksjesplitt raskt og korrekt, inkludert automatisk generering av innkallinger og protokoller, utsending, signering, automatisk oppdatering av vedtekter og aksjeierbok; og innsending til Brønnøysundregistene.

 • Tildel signaturrett gjennom en styrebeslutning


  Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma, jf. aksjeloven § 6-31. Det […]

 • Tildele prokura


  Prokura er en form for omfattende fullmakt som styret i et selskap kan gi til en eller flere personer. Den […]

 • Utbetale utbytte


  Rask og korrekt prosess for utbetaling av utbytte, inkludert automatisk generering av innkallinger og protokoller, utsending og signering, og registrering i transaksjonsloggen i aksjeeierboken

 • Valg av medlemmer til valgkomiteen


  Reglene for valg av medlemmer til valgkomiteen fremgår normalt av en instruks for valgkomiteen, som er godkjent av selskapets generalforsamling. […]

 • Velge medlemmer til styret


  Selskapet må ha et styre på minst ett medlem Selskapets styre skal bestå av ett eller flere medlemmer, men likevel […]

dCompanys dBot automatiserer dokumentasjonen som trengs ved flere selskapshendelser; her vises protokoll fra ekstraordinær generalforsamling som vedtok fullmakt til å forhøye aksjekapital og ansettelse av ny daglig leder.

dBot gir deg fiks ferdige innkallinger, styre- og generalforsamlingsprotokoller, tegningsblanketter, redegjørelser m.m.

AI tekstassistent

AI tekstassistent

Den innebygde tekst-assistenten gir deg bistand til å fullføre tekster, forbedre, forenkle og oversette meldinger til aksjonærer og når du skriver agendapunkter m.m

Oppdatering av mange ledd samtidig

Automatisk oppdatering av aksjeeierbok og vedtekter

Har du brukt dBot for å fatte en beslutning, vil plattformen automatisk oppdatere både vedtektene og aksjeeierboken. Alt for at du skal slippe å føre inn den samme informasjonen mer enn en gang og for at det skal være konsistent kvalitet på alle data.

Signatur

Integrert signering

Innhent signaturer på en effektiv, fleksibel og sikker måte. Velg selv hvilken type undertegning som tillates pr dokument. Mottakere uten tilgang til BankID kan undertegne på andre måter som også aksepteres som gyldige av Brønnøysundregistrene

Utboks

Direkte innsending til Brønnøysundregistrene

En lang rekke selskapsrettslige beslutninger, slik som styrevalg og kapitalforhøyelse du sende rett til Brønnøysundregistrene direkte fra plattformen. Registermeldingen opprettes deretter i Altinn.

Smarttelefon

Designet for folk på farten

dCompany er en responsiv applikasjon som gir deg full tilgang alle funksjoner, uavhengig av hvilken platform du er på.

Kvalitetsstempel

Utviklet og kvalitetssikret av eksperter

dCompany er utviklet av Norges mest erfarne forretningsadvokater og teknologer

Erik Rian Johannessen, CFO i Longship
Longship logo

Fantastisk produkt med stor nytteverdi. Gjennomførte en aksjesplitt raskt og enkelt. Den digitale aksjeeierboken har stor nytte for meg overfor alle porteføljeselskapene.

Erik Rian Johannessen
CFO
Longship

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no