Hjem > Selskapshendelser > Endre foretaksnavn

Endre foretaksnavn

Gjør unna endring av foretaksnavn på minutter med automatisk genererte innkallinger og protokoller, signering, oppdatering av vedtekter og rapportering til Brønnøysundregistrene.

Formell prosess

Generalforsamlingen kan beslutte å endre selskapets navn. Siden navner fremgår av vedtektene, krever beslutningen minst 2/3 flertall av så vel de representerte stemmer og den representerte aksjekapitalen.

Et foretaksnavn må ikke være identisk med et foretaksnavn som er, eller blir, registrert etter allerede innkommet melding til Foretaksregisteret, såfremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver. Et foretaksnavn må som minimum bestå av en sammenstilling av tre bokstaver fra det norske alfabet.

Det gjelder også andre begrensninger i foretaksnavneloven, slik som at navnet ikke må stride mot lov, offentlig orden eller moral.

Navnet anses som endret fra vedtakstidspunktet med mindre et senere tidspunkt fremgår av generalforsamlingens beslutning. Det nye navnet vil imidlertid ikke fremkomme av offentlige registre eller av firmaattesten før det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Endre foretaksnavn på 1-2-3

Velg hva du ønsker å gjøre i dBot

Opprett dBot-prosjekt

Følg stegene

Angi detaljer

Send til signering

Send til signering

Oppfølging

Beslutningen om navneendring registreres direkte både på dCompany-plattformen og i Brønnøysundregistrene.

Send til Brønnøysundregistrene og registrer hos dCompany

Kjekt å vite

  • Vedtektene oppdateres automatisk med nytt foretaksnavn.
  • Beslutningen kan sendes til Brønnøysundregistrene direkte fra plattformen. Det eneste du trenger å gjøre er å la riktig person undertegne registermeldingen i Altinn.
Kombiner hendelser

Kombiner hendelser

Med dBot kan du kombinere fritekst og automatiserte selskapshendelser i samme formelle prosess

Digitale innkallinger

Digitale innkallinger

Send innkalling til styremøter og generalforsamling direkte fra plattformen

Signatur

E-signering

Signer protokoller med norsk eller svensk BankID, e-post eller håndsignatur

Velg mellom norsk, engelsk eller begge

Norsk og engelsk

Velg mellom norsk, engelsk eller tospråklige dokumenter

Endre foretaksnavn

Gjør unna endring av foretaksnavn på minutter med automatisk genererte innkallinger og protokoller, signering, oppdatering av vedtekter og rapportering til Brønnøysundregistrene.

Formell prosess

Generalforsamlingen kan beslutte å endre selskapets navn. Siden navner fremgår av vedtektene, krever beslutningen minst 2/3 flertall av så vel de representerte stemmer og den representerte aksjekapitalen.

Et foretaksnavn må ikke være identisk med et foretaksnavn som er, eller blir, registrert etter allerede innkommet melding til Foretaksregisteret, såfremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver. Et foretaksnavn må som minimum bestå av en sammenstilling av tre bokstaver fra det norske alfabet.

Det gjelder også andre begrensninger i foretaksnavneloven, slik som at navnet ikke må stride mot lov, offentlig orden eller moral.

Navnet anses som endret fra vedtakstidspunktet med mindre et senere tidspunkt fremgår av generalforsamlingens beslutning. Det nye navnet vil imidlertid ikke fremkomme av offentlige registre eller av firmaattesten før det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Endre foretaksnavn på 1-2-3

Velg hva du ønsker å gjøre i dBot

Opprett dBot-prosjekt

Følg stegene

Angi detaljer

Send til signering

Send til signering

Oppfølging

Beslutningen om navneendring registreres direkte både på dCompany-plattformen og i Brønnøysundregistrene.

Send til Brønnøysundregistrene og registrer hos dCompany

Kjekt å vite

  • Vedtektene oppdateres automatisk med nytt foretaksnavn.
  • Beslutningen kan sendes til Brønnøysundregistrene direkte fra plattformen. Det eneste du trenger å gjøre er å la riktig person undertegne registermeldingen i Altinn.
Kombiner hendelser

Kombiner hendelser

Med dBot kan du kombinere fritekst og automatiserte selskapshendelser i samme formelle prosess

Digitale innkallinger

Digitale innkallinger

Send innkalling til styremøter og generalforsamling direkte fra plattformen

Signatur

E-signering

Signer protokoller med norsk eller svensk BankID, e-post eller håndsignatur

Velg mellom norsk, engelsk eller begge

Norsk og engelsk

Velg mellom norsk, engelsk eller tospråklige dokumenter

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no