Hjem > Selskapshendelser > Tildele prokura

Tildele prokura

Prokura er en form for omfattende fullmakt som styret i et selskap kan gi til en eller flere personer. Den som har fått prokura omtales gjerne som prokurist. Denne personen er bemyndiget til å opptre på vegne av selskapet i alt som hører til driften av dette, jf. prokuraloven § 1.

Prokuristen kan likevel ikke uten uttrykkelig fullmakt overdra eller behefte foretakets faste eiendom eller løsøre som kan registreres i skipsregisteret eller luftfartøyregisteret, eller opptre på dets vegne i søksmål. 

Styrets beslutning om å tildele prokura må registreres både i dCompany-plattformen (rolleregisteret) og i Brønnøysundregistrene.

Tildele prokura

Prokura er en form for omfattende fullmakt som styret i et selskap kan gi til en eller flere personer. Den som har fått prokura omtales gjerne som prokurist. Denne personen er bemyndiget til å opptre på vegne av selskapet i alt som hører til driften av dette, jf. prokuraloven § 1.

Prokuristen kan likevel ikke uten uttrykkelig fullmakt overdra eller behefte foretakets faste eiendom eller løsøre som kan registreres i skipsregisteret eller luftfartøyregisteret, eller opptre på dets vegne i søksmål. 

Styrets beslutning om å tildele prokura må registreres både i dCompany-plattformen (rolleregisteret) og i Brønnøysundregistrene.

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no