Hjem > Selskapshendelser > Nedsettelse av aksjekapital

Nedsettelse av aksjekapital

Automatisk generering av innkallinger og protokoller, samt utsending og signering, automatisk oppdatering av vedtekter og aksjeierboken og innsending til Brønnøysundregistene direkte fra plattformen.

Formell prosess

Selskapets generalforsamling kan beslutte en kapitalnedsettelse, enten ved reduksjon av pålydende eller ved sletting av aksjer.

Formålet for kapitalnedsettelsen kan være:

 1. dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte;
 2. utdeling til aksjeeierne eller sletting av selskapets egne aksjer; eller
 3. avsetning til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning.

Ved alternativ 2. skjer det en utdeling til aksjonærene. Denne utdelingen kan være lik reduksjonen i aksjekapital eller høyere. Om beløpet er høyere enn reduksjonen i aksjekapital, vil det overskytende anses som et utbytte i aksjelovens forstand.

I utgangspunktet kan en nedsettelse av aksjekapitalen bare skje etter utløp av en kreditorfrist på seks uker. Dette innebærer at beslutningen om kapitalnedsettelse må registreres i Brønnøysundregistrene i to omganger; først registreres beslutning, deretter løper det en kreditorfrist på seks uker fra registreringstidspunkt, og til sist – om ikke forholdet til kreditorene er til hinder for det – kan kapitalnedsettelsen registreres som gjennomført.

Det er imidlertid ikke nødvendig å avvente en kreditorfrist for beslutning om nedsettelse av aksjekapitalen for dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte (alternativ 1). Men unnlates kreditorfrist kan ikke selskapet fatte beslutning om utbytte de neste tre årene fra registreringstidspunkt med mindre aksjekapitalen senere er økt med minst det samme beløpet som nedsettelsen. Kapitalnedsettelsen kan også tre i kraft uten kreditorfrist dersom selskapet samtidig med meldingen om kapitalnedsettingen melder at aksjekapitalen er forhøyd ved nytegning av aksjer mot innskudd slik at selskapets bundne egenkapital blir minst like høy som tidligere (konvertering av gjeld regnes ikke som innskudd).

Oppfølging

Beslutningen om kapitalforhøyelse må registreres på dCompany-plattformen (aksjeeierboken og transaksjonsloggen) og i Brønnøysundregistrene.

Beslutningen om kapitalnedsettelse må meldes til Brønnøysundregistrene senest to måneder etter beslutningstidspunktet for at den ikke skal bortfalle.

Som nevnt ovenfor er det i utgangspunktet et krav om kreditorfrist, slik at meldingen må meldes i to omganger til Brønnøysundregistrene. Fristen på to måneder gjelder bare første gangs melding til Brønnøysundregistrene.

Kjekt å vite

 • dCompany plattformen kan gjennomføre en kapitalnedsettelse med en umiddelbart etterfølgende kapitalforhøyelse dersom det er ønskelig
 • Der aksjekapitalen settes ned på grunn av tap som ikke kan dekkes på annen måte, bør det vurderes å gjennomføre kapitalnedsettelsen med kreditorfrist for å unngå utbyttesperren på tre år regnet fra registrering i Brønnøysundregistrene. Denne utbyttesperren gjelder imidlertid ikke om aksjekapitalen senere økes med minst det samme beløpet som nedsettelsen.

Slik gjør du

 • Angi informasjon om kapitalnedsettelsen, herunder hvor mye aksjekapitalen skal rediseres med og om nedsettelsen skal skje ved reduksjon av pålydende eller sletting av aksjer
 • Send dokumentene for undertegning
 • Be om å få generert samordnet registermelding (en knapp) og få denne undertegnet
 • Om det er kreditorfrist, avvent kreditorfristen og håndter evt. krav fra kreditorer før kapitalnedsettelsen på ny kan sendes til Brønnøysundregistrene for gjennomføring
 • Evt. utbetaling til aksjeeiere etter utløp av kreditorfrist kan først skje etter kapitalnedsettelsen er registrert som gjennomført
 • Oppdatert aksjeeierboken ved å trykke på en knapp
Kombiner hendelser

Kombiner hendelser

Med dBot kan du kombinere fritekst og automatiserte selskapshendelser i samme formelle prosess

Digitale innkallinger

Digitale innkallinger

Send innkalling til styremøter og generalforsamling direkte fra plattformen

Signatur

E-signering

Signer protokoller med norsk eller svensk BankID, e-post eller håndsignatur

Velg mellom norsk, engelsk eller begge

Norsk og engelsk

Velg mellom norsk, engelsk eller tospråklige dokumenter

Nedsettelse av aksjekapital

Automatisk generering av innkallinger og protokoller, samt utsending og signering, automatisk oppdatering av vedtekter og aksjeierboken og innsending til Brønnøysundregistene direkte fra plattformen.

Formell prosess

Selskapets generalforsamling kan beslutte en kapitalnedsettelse, enten ved reduksjon av pålydende eller ved sletting av aksjer.

Formålet for kapitalnedsettelsen kan være:

 1. dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte;
 2. utdeling til aksjeeierne eller sletting av selskapets egne aksjer; eller
 3. avsetning til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning.

Ved alternativ 2. skjer det en utdeling til aksjonærene. Denne utdelingen kan være lik reduksjonen i aksjekapital eller høyere. Om beløpet er høyere enn reduksjonen i aksjekapital, vil det overskytende anses som et utbytte i aksjelovens forstand.

I utgangspunktet kan en nedsettelse av aksjekapitalen bare skje etter utløp av en kreditorfrist på seks uker. Dette innebærer at beslutningen om kapitalnedsettelse må registreres i Brønnøysundregistrene i to omganger; først registreres beslutning, deretter løper det en kreditorfrist på seks uker fra registreringstidspunkt, og til sist – om ikke forholdet til kreditorene er til hinder for det – kan kapitalnedsettelsen registreres som gjennomført.

Det er imidlertid ikke nødvendig å avvente en kreditorfrist for beslutning om nedsettelse av aksjekapitalen for dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte (alternativ 1). Men unnlates kreditorfrist kan ikke selskapet fatte beslutning om utbytte de neste tre årene fra registreringstidspunkt med mindre aksjekapitalen senere er økt med minst det samme beløpet som nedsettelsen. Kapitalnedsettelsen kan også tre i kraft uten kreditorfrist dersom selskapet samtidig med meldingen om kapitalnedsettingen melder at aksjekapitalen er forhøyd ved nytegning av aksjer mot innskudd slik at selskapets bundne egenkapital blir minst like høy som tidligere (konvertering av gjeld regnes ikke som innskudd).

Oppfølging

Beslutningen om kapitalforhøyelse må registreres på dCompany-plattformen (aksjeeierboken og transaksjonsloggen) og i Brønnøysundregistrene.

Beslutningen om kapitalnedsettelse må meldes til Brønnøysundregistrene senest to måneder etter beslutningstidspunktet for at den ikke skal bortfalle.

Som nevnt ovenfor er det i utgangspunktet et krav om kreditorfrist, slik at meldingen må meldes i to omganger til Brønnøysundregistrene. Fristen på to måneder gjelder bare første gangs melding til Brønnøysundregistrene.

Kjekt å vite

 • dCompany plattformen kan gjennomføre en kapitalnedsettelse med en umiddelbart etterfølgende kapitalforhøyelse dersom det er ønskelig
 • Der aksjekapitalen settes ned på grunn av tap som ikke kan dekkes på annen måte, bør det vurderes å gjennomføre kapitalnedsettelsen med kreditorfrist for å unngå utbyttesperren på tre år regnet fra registrering i Brønnøysundregistrene. Denne utbyttesperren gjelder imidlertid ikke om aksjekapitalen senere økes med minst det samme beløpet som nedsettelsen.

Slik gjør du

 • Angi informasjon om kapitalnedsettelsen, herunder hvor mye aksjekapitalen skal rediseres med og om nedsettelsen skal skje ved reduksjon av pålydende eller sletting av aksjer
 • Send dokumentene for undertegning
 • Be om å få generert samordnet registermelding (en knapp) og få denne undertegnet
 • Om det er kreditorfrist, avvent kreditorfristen og håndter evt. krav fra kreditorer før kapitalnedsettelsen på ny kan sendes til Brønnøysundregistrene for gjennomføring
 • Evt. utbetaling til aksjeeiere etter utløp av kreditorfrist kan først skje etter kapitalnedsettelsen er registrert som gjennomført
 • Oppdatert aksjeeierboken ved å trykke på en knapp
Kombiner hendelser

Kombiner hendelser

Med dBot kan du kombinere fritekst og automatiserte selskapshendelser i samme formelle prosess

Digitale innkallinger

Digitale innkallinger

Send innkalling til styremøter og generalforsamling direkte fra plattformen

Signatur

E-signering

Signer protokoller med norsk eller svensk BankID, e-post eller håndsignatur

Velg mellom norsk, engelsk eller begge

Norsk og engelsk

Velg mellom norsk, engelsk eller tospråklige dokumenter

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no