Hjem > Selskapshendelser > Fullmakt til å dele ut utbytte og konsernbidrag

Fullmakt til å dele ut utbytte og konsernbidrag

Beslutning om utbytte eller konsernbidrag tas normalt av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 8-2. 

Generalforsamlingen kan imidlertid gi styret fullmakt til å beslutte utbytte og/eller konsernbidrag, jf. aksjeloven § 8-2 (2). Slik fullmakt kan bare gis etter at generalforsamlingen har godkjent årsregnskapet for siste regnskapsår, og fullmakten kan bare benyttes til å beslutte utdeling av utbytte eller konsernbidrag på grunnlag av selskapets årsregnskap. 

Fullmakten kan ikke gjelde for lengre tid enn frem til førstkommende ordinære generalforsamling. 

Generalforsamlingens beslutning om styrefullmakt skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert. Fullmakten må også registreres på dCompany-plattformen.

Fullmakt til å dele ut utbytte og konsernbidrag

Beslutning om utbytte eller konsernbidrag tas normalt av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 8-2. 

Generalforsamlingen kan imidlertid gi styret fullmakt til å beslutte utbytte og/eller konsernbidrag, jf. aksjeloven § 8-2 (2). Slik fullmakt kan bare gis etter at generalforsamlingen har godkjent årsregnskapet for siste regnskapsår, og fullmakten kan bare benyttes til å beslutte utdeling av utbytte eller konsernbidrag på grunnlag av selskapets årsregnskap. 

Fullmakten kan ikke gjelde for lengre tid enn frem til førstkommende ordinære generalforsamling. 

Generalforsamlingens beslutning om styrefullmakt skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert. Fullmakten må også registreres på dCompany-plattformen.

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no