Hjem > Selskapshendelser > Velge medlemmer til styret

Velge medlemmer til styret

Selskapet må ha et styre på minst ett medlem

Selskapets styre skal bestå av ett eller flere medlemmer, men likevel slik at selskapets vedtekter kan fastsette begrensninger på hvor mange medlemmer styret kan ha.

Styret velges normalt av generalforsamlingen

Det er normalt generalforsamlingen som velger selskapets styre, jf. aksjeloven § 6-3. Har selskapet bedriftsforsamling, har bedriftsforsamlingen overtatt generalforsamlingens myndighet til å velge styret. 

Ansatte har krav på representasjon i selskapets styre dersom selskapet har mer enn 30 ansatte og ikke har bedriftsforsamling. Hvor mange medlemmer som kan utpekes av ansatte er avhengig av hvor mange ansatte selskapet har, og hvor stort styret er. Det gjelder egne regler for utpekelse av styremedlemmer i konsernforhold

Av og til er det fastsatt i selskapets vedtekter at deler av styret kan velges av andre, men likevel slik at mer enn halvparten av styrets medlemmer alltid skal velges av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 6-3 (3). 

Valg av styre må registreres både på dCompany-plattformen og i Brønnøysundregistrene

Styret må registreres i dCompany-plattformen (rolleregisteret) og i Brønnysundregistrene. Ved å registrere styret i dCompany-plattformen, vil plattformen operere med riktig styre selv om styrevalget foreløpig ikke er registrert i Brønnøysundregistrene.

Velge medlemmer til styret

Selskapet må ha et styre på minst ett medlem

Selskapets styre skal bestå av ett eller flere medlemmer, men likevel slik at selskapets vedtekter kan fastsette begrensninger på hvor mange medlemmer styret kan ha.

Styret velges normalt av generalforsamlingen

Det er normalt generalforsamlingen som velger selskapets styre, jf. aksjeloven § 6-3. Har selskapet bedriftsforsamling, har bedriftsforsamlingen overtatt generalforsamlingens myndighet til å velge styret. 

Ansatte har krav på representasjon i selskapets styre dersom selskapet har mer enn 30 ansatte og ikke har bedriftsforsamling. Hvor mange medlemmer som kan utpekes av ansatte er avhengig av hvor mange ansatte selskapet har, og hvor stort styret er. Det gjelder egne regler for utpekelse av styremedlemmer i konsernforhold

Av og til er det fastsatt i selskapets vedtekter at deler av styret kan velges av andre, men likevel slik at mer enn halvparten av styrets medlemmer alltid skal velges av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 6-3 (3). 

Valg av styre må registreres både på dCompany-plattformen og i Brønnøysundregistrene

Styret må registreres i dCompany-plattformen (rolleregisteret) og i Brønnysundregistrene. Ved å registrere styret i dCompany-plattformen, vil plattformen operere med riktig styre selv om styrevalget foreløpig ikke er registrert i Brønnøysundregistrene.

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no