DITT DIGITALE AKSJESELSKAP

Lynrask administrasjon av aksjonærer, styrearbeid, generalforsamlinger og endringer i aksjeselskaper.

Porteføljen din er allerede klar.

En bildekarusell med fire illustrasjoner av den digital plattformen dCompany der styre, ledelse og aksjonærer får oversikt over selskapets aksjonærer, porteføljen sin, aksjeposter samt en visning av dBot, dCompanys dokumentrobot som automatiserer de mest komplekse selskapshendelser.
Hva er dCompany?

dCompany er en norskutviklet tjeneste for administrasjon av aksjonærer, styrearbeid, generalforsamlinger og formelle endringer i aksjeselskaper.

Plattformen utveksler data med både Brønnøysundregistrene og Skatteetaten og bidrar til at du alltid har enkel tilgang til oppdatert informasjon om selskapet og aksjonærer.

Hvem bruker dCompany?

dCompany brukes av enkeltstående selskapstyper, komplekse aksjonærstrukturer og konsern med selskaper i Norge og andre land.

Daglige ledere, CFOer, styresekretærer, styreledere, styremedlemmer og aksjonærer bruker dCompany. I tillegg benytter advokater, revisorer, regnskapsførere og andre rådgivere tjenesten på vegne av sine klienter og kunder.

Hvorfor dCompany?

dCompany gir store kvalitets- og effektivitetsgevinster i forvaltningen av selskaper og aksjonærer.

Tjenesten er ideell for deg som ønsker å kunne styre selskapene dine på en enkel og effektiv måte og samtidig ha full kontroll på informasjon om aksjonærer, selskapsstrukturen, eierhistorikk, kapitalendringer og andre formelle endringer.

Noen av våre kunder

dCompanys dBot automatiserer dokumentasjonen som trengs ved flere selskapshendelser; her vises prokotoll fra ekstraordinær generalforsamling som vedtok fullmakt til å forhøye aksjekapital og ansettelse av ny daglig leder.

PERFEKTE DOKUMENTER, HELT AUTOMATISK

dCompany gjør det enkelt å være effektiv og profesjonell i møte med styre og aksjonærer

dCompany er utviklet av advokater og er ideell for deg som jobber med forvaltning av aksjeselskap, eierhistorikk, kapitalendringer og andre formelle endringer på tvers av flere selskaper.

  • Gjennomfør komplekse selskapshendelser, f.eks kapitalforhøyelse på få minutter.
  • Alle dokumenter autogenereres på både norsk og engelsk.

SELSKAPSHENDELSER GJORT ENKELT

Start med målet, så fikser dBot resten

dCompany snur opp ned på hvordan man tradisjonelt tenker på saksbehandling og formelle prosesser knyttet til aksjonærer og endringer i aksjeselskaper.

Resultatet er en helt ny, lynrask og profesjonell måte å administrere aksjeselskaper på, til en brøkdel av prisen.

dBot, dCompanys dokumentrobot automatiserer de mest komplekse selskapshendelser. Sjekkliste med tittel "Hva ønsker du å gjøre?" og valgpunkter for ordinær generalforsamling, fullmakter fra generalforsamling, aksjekapital, selskap, vedtekter, roller og andre.
Portrett av en smilende Ingrid Dynna, CEO i Nomy.

Som daglig leder i et startup er det mye å tenke på og det går mye tid til utarbeidelse av dokumenter i forbindelse med styrearbeid eller selskapsrettslige beslutninger.  Her gir dCompany oss en løsning som gir oss full oversikt, bedre kontroll og muligheter for store innsparinger. Nå løser vi oppgaver vi tidligere brukte mye tid på i løpet av få minutter.

Ingrid Dynna
CEO
Nomy AS

Kapitalendringer og andre selskapshendelser gjennomfører vi effektivt med høy kvalitet og i tillegg får vi store besparelser. Vi har også stor verdi av eierkartene som alltid gir oss oppdatert informasjon om selskapene våre.


Henrik Lisæth
Partner og co-founder
Explore Equity

Fantastisk produkt med stor nytteverdi. Gjennomførte en aksjesplitt raskt og enkelt. Den digitale aksjeeierboken har stor nytte for meg overfor alle porteføljeselskapene.

Erik Rian Johannessen
CFO
Longship

dCompany reduserer risiko og er et nyttig verktøy for administrasjon av styremøter, generalforsamlinger og juridiske vedtak.

Vi har også brukt det i forbindelse med tingsinnskudd. Det sparer oss for tid og reduserer risiko for feil.

Joakim Fuglerud
CEO
Karlander Eiendom

Med dCompany har vi enkelt kontroll på faktisk eierskap og eierhistorikk i selskapene våre. I tillegg gjennomfører vi kapitalendringer og andre formelle endringer vesentlig mer effektivt med reduserte kostnader og intern tidsbruk

Simen Gunnerud
CFO
SPG

Nøkkelfunksjoner

Digital aksjeeierbok

Digital aksjeeierbok

Full kontroll uansett antall aksjonærer.
Enkel registrering av transaksjoner, aksjenumre og nedlasting av aksjebevis og sluttsedler

Aksjonærregisteroppgave

Aksjonærregisteroppgave

Send direkte til Altinn og Skatteetaten, inkludert alle registrerte transaksjoner i aksjeeierboken.

Aksjonærview

Individuelle aksjonærsider

Tilby aksjonærer oversikt over egen aksjebeholdning, pantsettelser, transaksjoner,  aksjebevis, sluttsedler og vedtekter og mye mer.

Eierkart

Eierkart

Få full kontroll på eierstrukturen med visuell oversikt over selskapets aksjonærer og deres eierandeler i selskapet, inkludert indirekte eierskap helt opp til de personlige aksjonærene.

Selskapsstruktur

Selskapsstruktur

Visuell oversikt over egen selskapsstruktur, enten du er et konsern som ønsker å få opp et kart som viser alle selskaper i konsernet eller du er en investor som ønsker å se alle dine investeringer.

Generalforsamlinger

Generalforsamlinger

Generalforsamlinger i dCompany er effektive og sikre, uavhengig av om du bare trenger å få undertegnet papirene eller om du avholder reelle møter med avstemming over sakene.

Digitale fullmakter

Digitale fullmakter

Opprett, send ut, avgi og registrer fullmakter digitalt. Fullmaktene er automatisk integrert med protokollen fra generalforsamlingen, slik at du slipper å telle opp ved registrering av fremmøtte og under hver sak.

Transaksjonsmodul

Transaksjonsmodul

Registrer transaksjoner direkte på plattformen, slik som overføring av aksjer ved kjøp/salg, arv eller gave. Transaksjonene registreres automatisk i transaksjonsloggen og gir deg full historikk, slik som innbetalt kapital per aksjenummer.

Sluttsedler og aksjebevis

Sluttsedler og aksjebevis

Hos dCompany kan både selskapet selv og den enkelte aksjonær laste sluttsedler og aksjebevis, noe som er praktisk for selskaper med flere aksjonærer. På samme måte kan det lastes ned en sluttseddel som en bekreftelse på den transaksjonen som er registrert.

VISUELL SELSKAPSSTRUKTUR

Full oversikt over alle selskaper og eierandeler

dCompany kobler aksjeeierbøker på tvers av landegrensene og viser selskapsstruktur uavhengig av nasjonalitet.

Nyttig, enten du er et konsern som ønsker å få opp et kart som viser alle selskaper i konsernet eller du er en investor som ønsker å se alle dine investeringer.

Full oversikt med dCompanys eierkart.
Kommunikasjon med styrer og aksjonærer.

INDIVIDUELLE AKSJONÆRSIDER

Full kontroll på eierskap og enkel kommunikasjon med styrer og aksjonærer

Aksjonærportalen gir oversikt over egne aksjer, innbetalt kapital, kostpris og om de er blokkert eller pantsatt.

Her finnes også alle transaksjoner som aksjonæren har vært en del av, og selskaper kan legge ut informasjon om ligningsverdi og markedsverdi på aksjene.

dBOT TEKSTASSISTENT

Innebygget skrivestøtte

Skriv bedre tekster med AI-basert tekstforbedring.

  • Fullfør punktlister og stikkordsform
  • Utvid, kort ned eller angi egne prompts til dBot
  • Automatisk oversettelse til engelsk
Skrivestøtten som er innebygget i dBot hjelper med å skrive innkallinger, beskjeder og annet du måtte trenge.

Full transaksjonslogg integrert med aksjonærregisteroppgaven

Transaksjonsloggen i dCompany gir oversikt over alle historiske transaksjoner samt valg for å registrere nye transaksjoner i en rekke kategorier.

Nystiftelse

Beholdning pr dato

Kjøp / Salg

Utstedelse

Utbytte

Økning av pålydende

Arv

Reduksjon av pålydende

Sletting av aksjer

Gave

Splitt

Spleis

Konvertering av aksjer

Konsernbidrag

Har du ansvar for forvaltning av mange aksjonærer og / eller selskaper?

Da har du kommet til riktig sted. dCompany er ideelt for deg som ønsker god kvalitet på informasjon og data, effektivisere prosesser og redusere kostnader knyttet til forvaltning av aksjeselskap, eierhistorikk, kapitalendringer og andre formelle endringer på tvers av flere selskaper.

dCompany brukes også av enkeltstående selskaper med lite kompleksitet og av rådgivere for oppfølging av klientporteføljer.

Hurtigstartsvisning for Cloud Ventures AS der data fra Skatteetaten og Enhetsregisteret har blitt hentet, samt en boks der man må kontrollere og bekrefte selskapets pålydende.

Ett klikk, så er du igang

Det første som skjer når du registrerer et av dine selskaper i dCompany er at selskapsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene og aksjonærinformasjon hentes fra din siste  aksjonærregisteroppgave hos Skatteetaten. Helt automatisk.

Ønsker du full historikk er det også enkelt å legge inn transaksjoner fra stiftelse og fram til i dag. 

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no