TRANSAKSJONSMODUL

Overholder du aksjelovens krav om å registrere alle transaksjoner i aksjeeierboken?

Mange selskaper oppfyller ikke denne plikten i dag ved at de bare har et øyeblikksbilde av hvem som eier aksjer i selskapet. Det er også mange som ikke holder kontroll på aksjenummer, selv om dette er et lovkrav.

dCompany lar deg registrere de fleste former for transaksjoner på plattformen, slik som overføring av aksjer ved kjøp/salg, arveoverføring eller gave. Transaksjonene registreres automatisk i transaksjonsloggen og gir deg full corporate memory, slik som på hva som er innbetalt kapital. Det er mulig å reversere allerede registrerte transaksjoner.

Plattformen støtter de fleste transaksjoner. I tillegg til overføring av aksjer, støttes pt. utbytte, konsernbidrag, splitt, spleis, kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse eller konvertering av aksjer.

Transaksjonsmodulen gjør at du overholder aksjelovens krav om å registrere alle transaksjoner i aksjeeierboken. Mange selskaper oppfyller ikke denne plikten i dag ved at de bare har et øyeblikksbilde av hvem som eier aksjer i selskapet. Det er også mange som ikke holder kontroll på aksjenummer, selv om dette er et lovkrav.

For mange aktører er det viktig å holde kontroll på innbetalt kapital pr. aksje for å unngå kildeskatt eller utbytte. Slik innbetalt kapital kan normalt tilbakebetales uten kildeskatt eller utbytteskatt. Private aksjonærer, enkelte utenlandske selskaper og selskaper som ikke er en del av det samme skattekonsernet, kan følgelig spare betydelig skatt.

Kjekt å vite

 • Det er enkelt å holde aksjeeierboken oppdatert ved å registrere transaksjonene
 • Transaksjonsmodulen holder også kontroll på aksjenummer, slik at du slipper å manuelt følge disse
 • Endringer i eierskap vises umiddelbart i aksjeeierboken og fremkommer av eierkart senest etter 24 timer
 • Alle registrerte transaksjoner fremkommer av transaksjonsloggen og det er mulig å klikke seg inn på detaljer for hver transaksjon
 • Beslutninger som er generert i dBot kan automatisk overføres til aksjeeierboken
 • Transaksjonsmodulen er integrert med aksjonærregisteroppgaven sikrer at denne kan sendes inn uten ytterligere arbeid av betydning
 • Om du gjør en feil eller det er behov for å endre, kan du enkelt reversere registrerte transaksjoner
 • Hvem som har registrert transaksjonene loggføres slik at du alltid har kontroll

Registrer transaksjoner selv eller overlat til rådgivere

Nystiftelse

Beholdning pr dato

Kjøp / Salg

Utstedelse

Utbytte

Økning av pålydende

Arv

Reduksjon av pålydende

Sletting av aksjer

Gave

Splitt

Spleis

Konvertering av aksjer

Konsernbidrag

Funksjoner

 • Mulighet for å oppdatere aksjeeierboken løpende
 • Løpende automatisk ajourhold av aksjenummer uavhengig av transaksjonstype
 • Full integrasjon med dBot slik at transaksjoner dokumentert ved hjelp av plattformen automatisk blir registrert i aksjeeierboken
 • Full transaksjonslogg med mulighet til å klikke seg inn på detaljer for hver transaksjon
 • Mulighet til å reversere allerede registrerte transaksjoner
 • Sporbarhet og angivelse av hvem som har forestått registreringen
 • Integrasjon med aksjonærregisteroppgaven
Petter Reistad, CEO i Celsia
Logo Celsia

Meget tidsbesparende.
dCompany er veldig responsive for tilbakemeldinger og har kundefokus i utviklingen.

Tjenesten har et brukergrensesnitt som ikke krever opplæring for å tas i bruk.

Petter Reistad
CEO
Celsia

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no