Hjem > Selskapshendelser > Kapitalforhøyelse

Kapitalforhøyelse

Gjennomfør kapitaforhøyelse raskt og enkelt, inkludert automatisk generering av innkallinger og protokoller, utsending og signering, automatisk oppdatering av vedtekter og aksjeierboken og innsending til Brønnøysundregistene direkte fra plattformen.

Formell prosess

Kapitalforhøyelse besluttes normalt av generalforsamlingen

Beslutning om å forhøye selskapets aksjekapital tas av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring, dvs. normalt minst 2/3 av både de fremmøtte stemmer og den fremmøtte aksjekapital på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen.

Ekstrakrav for kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld eller ved tingsinnskudd

Skjer kapitalforhøyelsen mot konvertering av gjeld eller ved tingsinnskudd, må selskapets styre lage en redegjørelse for henholdsvis konvertering av gjeld eller tingsinnskudd. Redegjørelsen må bekreftes av revisor.

Kapitalforhøyelse etter aksjeloven kan bare skje mot navngitte personer

I motsetning til hva som gjelder for allmennaksjeselskap, kan en kapitalforhøyelse for aksjeselskaper bare skje mot aksjeeierne eller bestemte navngitte personer (herunder selskaper). For kapitalforhøyelser mot andre enn eksisterende aksjonærer, betyr dette at det senest på beslutningstidspunktet må foreligge en liste over hvem som kan tegne aksjene.

Listen over navngitte personer kan for så vidt inkludere personer som ikke har endelig bekreftet at de skal tegne seg, men det er normalt ikke ønskelig å operere med den type lister over potensielle tegnere i selskapsdokumentasjonen.

Der det ennå ikke er klart hvem som skal tegne seg, håndteres kravet om navngitte personer ofte ved at det først inngås avtalebaserte arrangement med personer om at de skal tegne seg (for eksempel gjennom såkalte bestillingsblanketter eller application forms). Når selskapet har sikret den nødvendige kapitalen, gjennomføres den selskapsrettslige prosessen mot de tegnerne som nå er blitt identifisert.

Slik gjør du

Velg hva du ønsker å gjøre i dBot

1 – Opprett dBot-prosjekt

Følg stegene

2 – Angi detaljer for kapitalforhøyelsen

Send til signering

3 – Send til signering

Bekreft innbetalt kapital

4 – Innhent bekreftelse på aksjeinnskudd

Send til Brønnøysundregistrene

5 – Generer samordnet registermelding

Register hos dCompany

6 – Oppdater aksjeeierboken

Kjekt å vite

  • Plattformen støtter alle former for aksjeinnskudd, dvs. kontant innskudd, konvertering av gjeld og tingsinnskudd
  • Du kan enkelt krysse av for at midlene fra et kontantinnskudd kan benyttes før kapitalforhøyelsen er registrert i Brønnøysundregistrene om du ønsker det
  • Redegjørelser for konvertering av gjeld eller for tingsinnskudd må pt. lages separat og lastes opp ifm. prosessen
  • Plattformen støtter utstedelse av aksjer i alle aksjeklasser
  • Vedtektene og aksjeeierboken oppdateres automatisk

Oppfølging

Beslutningen om kapitalforhøyelse må registreres på dCompany-plattformen (aksjeeierboken og transaksjonsloggen) og i Brønnøysundregistrene.

Kapitalforhøyelsen må sendes til Brønnøysundregistrene senest tre måneder etter utløp av tegningsfristen for at den ikke skal bortfalle. For å registrere kapitalforhøyelsen må det foreligge bekreftelse på innbetalt kapital fra revisor, regnskapsfører, advokat eller bank. For kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld eller ved tingsinnskudd, må bekreftelse på innskuddet gis av revisor og redegjørelsen(e) og revisors bekreftelse av denne/disse må også vedlegges.

Aksjeeierboken skal normalt oppdateres først når kapitalforhøyelsen er registrert i Brønnøysundregistrene. Dersom de som tegner aksjer har fått aksjonærrettigheter på et tidligere tidspunkt enn dette, skal imidlertid aksjeeierboken oppdateres fra samme tidspunkt (for eksempel fra tegningen).

Kombiner hendelser

Kombiner hendelser

Med dBot kan du kombinere fritekst og automatiserte selskapshendelser i samme formelle prosess

Digitale innkallinger

Digitale innkallinger

Send innkalling til styremøter og generalforsamling direkte fra plattformen

Signatur

E-signering

Signer protokoller med norsk eller svensk BankID, e-post eller håndsignatur

Velg mellom norsk, engelsk eller begge

Norsk og engelsk

Velg mellom norsk, engelsk eller tospråklige dokumenter

Erik Rian Johannessen, CFO i Longship
Longship logo

Fantastisk produkt med stor nytteverdi. Gjennomførte en aksjesplitt raskt og enkelt. Den digitale aksjeeierboken har stor nytte for meg overfor alle porteføljeselskapene.

Erik Rian Johannessen
CFO
Longship

Kapitalforhøyelse

Gjennomfør kapitaforhøyelse raskt og enkelt, inkludert automatisk generering av innkallinger og protokoller, utsending og signering, automatisk oppdatering av vedtekter og aksjeierboken og innsending til Brønnøysundregistene direkte fra plattformen.

Formell prosess

Kapitalforhøyelse besluttes normalt av generalforsamlingen

Beslutning om å forhøye selskapets aksjekapital tas av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring, dvs. normalt minst 2/3 av både de fremmøtte stemmer og den fremmøtte aksjekapital på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen.

Ekstrakrav for kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld eller ved tingsinnskudd

Skjer kapitalforhøyelsen mot konvertering av gjeld eller ved tingsinnskudd, må selskapets styre lage en redegjørelse for henholdsvis konvertering av gjeld eller tingsinnskudd. Redegjørelsen må bekreftes av revisor.

Kapitalforhøyelse etter aksjeloven kan bare skje mot navngitte personer

I motsetning til hva som gjelder for allmennaksjeselskap, kan en kapitalforhøyelse for aksjeselskaper bare skje mot aksjeeierne eller bestemte navngitte personer (herunder selskaper). For kapitalforhøyelser mot andre enn eksisterende aksjonærer, betyr dette at det senest på beslutningstidspunktet må foreligge en liste over hvem som kan tegne aksjene.

Listen over navngitte personer kan for så vidt inkludere personer som ikke har endelig bekreftet at de skal tegne seg, men det er normalt ikke ønskelig å operere med den type lister over potensielle tegnere i selskapsdokumentasjonen.

Der det ennå ikke er klart hvem som skal tegne seg, håndteres kravet om navngitte personer ofte ved at det først inngås avtalebaserte arrangement med personer om at de skal tegne seg (for eksempel gjennom såkalte bestillingsblanketter eller application forms). Når selskapet har sikret den nødvendige kapitalen, gjennomføres den selskapsrettslige prosessen mot de tegnerne som nå er blitt identifisert.

Slik gjør du

Velg hva du ønsker å gjøre i dBot

1 – Opprett dBot-prosjekt

Følg stegene

2 – Angi detaljer for kapitalforhøyelsen

Send til signering

3 – Send til signering

Bekreft innbetalt kapital

4 – Innhent bekreftelse på aksjeinnskudd

Send til Brønnøysundregistrene

5 – Generer samordnet registermelding

Register hos dCompany

6 – Oppdater aksjeeierboken

Kjekt å vite

  • Plattformen støtter alle former for aksjeinnskudd, dvs. kontant innskudd, konvertering av gjeld og tingsinnskudd
  • Du kan enkelt krysse av for at midlene fra et kontantinnskudd kan benyttes før kapitalforhøyelsen er registrert i Brønnøysundregistrene om du ønsker det
  • Redegjørelser for konvertering av gjeld eller for tingsinnskudd må pt. lages separat og lastes opp ifm. prosessen
  • Plattformen støtter utstedelse av aksjer i alle aksjeklasser
  • Vedtektene og aksjeeierboken oppdateres automatisk

Oppfølging

Beslutningen om kapitalforhøyelse må registreres på dCompany-plattformen (aksjeeierboken og transaksjonsloggen) og i Brønnøysundregistrene.

Kapitalforhøyelsen må sendes til Brønnøysundregistrene senest tre måneder etter utløp av tegningsfristen for at den ikke skal bortfalle. For å registrere kapitalforhøyelsen må det foreligge bekreftelse på innbetalt kapital fra revisor, regnskapsfører, advokat eller bank. For kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld eller ved tingsinnskudd, må bekreftelse på innskuddet gis av revisor og redegjørelsen(e) og revisors bekreftelse av denne/disse må også vedlegges.

Aksjeeierboken skal normalt oppdateres først når kapitalforhøyelsen er registrert i Brønnøysundregistrene. Dersom de som tegner aksjer har fått aksjonærrettigheter på et tidligere tidspunkt enn dette, skal imidlertid aksjeeierboken oppdateres fra samme tidspunkt (for eksempel fra tegningen).

Kombiner hendelser

Kombiner hendelser

Med dBot kan du kombinere fritekst og automatiserte selskapshendelser i samme formelle prosess

Digitale innkallinger

Digitale innkallinger

Send innkalling til styremøter og generalforsamling direkte fra plattformen

Signatur

E-signering

Signer protokoller med norsk eller svensk BankID, e-post eller håndsignatur

Velg mellom norsk, engelsk eller begge

Norsk og engelsk

Velg mellom norsk, engelsk eller tospråklige dokumenter

Erik Rian Johannessen, CFO i Longship
Longship logo

Fantastisk produkt med stor nytteverdi. Gjennomførte en aksjesplitt raskt og enkelt. Den digitale aksjeeierboken har stor nytte for meg overfor alle porteføljeselskapene.

Erik Rian Johannessen
CFO
Longship

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no