Hjem > Roller > Styresekretærer

Styresekretærer

Oppgaven som styresekretær tildeles ofte til en CFO/finansdirektør, daglig leder eller annen dedikert person. Rollen er ikke definert i aksjeloven, og det er opp til det enkelte selskap å definere det nærmere innholdet av denne. 

Av og til er styresekretærs oppgave å føre protokoll fra styremøtet og ikke noe annet. I andre tilfeller innbefatter rollen som styresekretær et mer helhetlig ansvar for det å gjennom styremøtene og evt. også generalforsamlingene, herunder: 

 • Oppdatering av årshjul for styremøter 
 • Innkalling til og gjennomføring av styremøter 
 • Utarbeidelse av protokoll fra styremøte 
 • Innkalling til generalforsamling og utarbeidelse av protokoll fra generalforsamling

Styresekretærer vil særlig være opptatt av muligheten til å kalle inn til og gjennomføre styremøter og generalforsamlinger på dCompany plattformen: 

 • Utsendelse av innkalling til alle styremedlemmene 
 • Automatisert generering av styreprotokoll 
 • Mulighet for styresekretæren til å føre protokollen direkte i møtet siden det selv på fritekstsaker ikke er nødvendig å gjøre annen enn å tilføre teksten under det enkelte punkt
 • [Bruk av AI-assistent for å ferdigstille utkast til saker som er generert som fritekst] 
 • [Bruk av AI-assisten for å oversette direkte i protokollen der det benyttes tospråklig protokoll] 
 • Utsending av utkast til protokoll til styrets medlemmer 
 • Undertegning av protokoll direkte fra plattformen 

Styresekretærer

Oppgaven som styresekretær tildeles ofte til en CFO/finansdirektør, daglig leder eller annen dedikert person. Rollen er ikke definert i aksjeloven, og det er opp til det enkelte selskap å definere det nærmere innholdet av denne. 

Av og til er styresekretærs oppgave å føre protokoll fra styremøtet og ikke noe annet. I andre tilfeller innbefatter rollen som styresekretær et mer helhetlig ansvar for det å gjennom styremøtene og evt. også generalforsamlingene, herunder: 

 • Oppdatering av årshjul for styremøter 
 • Innkalling til og gjennomføring av styremøter 
 • Utarbeidelse av protokoll fra styremøte 
 • Innkalling til generalforsamling og utarbeidelse av protokoll fra generalforsamling

Styresekretærer vil særlig være opptatt av muligheten til å kalle inn til og gjennomføre styremøter og generalforsamlinger på dCompany plattformen: 

 • Utsendelse av innkalling til alle styremedlemmene 
 • Automatisert generering av styreprotokoll 
 • Mulighet for styresekretæren til å føre protokollen direkte i møtet siden det selv på fritekstsaker ikke er nødvendig å gjøre annen enn å tilføre teksten under det enkelte punkt
 • [Bruk av AI-assistent for å ferdigstille utkast til saker som er generert som fritekst] 
 • [Bruk av AI-assisten for å oversette direkte i protokollen der det benyttes tospråklig protokoll] 
 • Utsending av utkast til protokoll til styrets medlemmer 
 • Undertegning av protokoll direkte fra plattformen 

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no