Hjem > Selskapshendelser > Tildel signaturrett gjennom en styrebeslutning

Tildel signaturrett gjennom en styrebeslutning

Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma, jf. aksjeloven § 6-31. Det å kunne tegne selskapets firma omtales ofte som å ha selskapets signatur, og betyr at du kan forplikte selskapet utad. Den som forplikter selskapet utad må uansett sørge for at han har den nødvendige interne forankringen. 

For å tildele signatur er det derfor bare nødvendig å avholde et styremøte og lage en styreprotokoll med dBot. Dette gjelder imidlertid ikke dersom styrets anledning til å gi signatur er begrenset i vedtektene (noe som sjelden er tilfelle). 

Styrets beslutning om å tildele signatur må registreres både i dCompany-plattformen (rolleregisteret) og i Brønnøysundregistrene.

Tildel signaturrett gjennom en styrebeslutning

Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma, jf. aksjeloven § 6-31. Det å kunne tegne selskapets firma omtales ofte som å ha selskapets signatur, og betyr at du kan forplikte selskapet utad. Den som forplikter selskapet utad må uansett sørge for at han har den nødvendige interne forankringen. 

For å tildele signatur er det derfor bare nødvendig å avholde et styremøte og lage en styreprotokoll med dBot. Dette gjelder imidlertid ikke dersom styrets anledning til å gi signatur er begrenset i vedtektene (noe som sjelden er tilfelle). 

Styrets beslutning om å tildele signatur må registreres både i dCompany-plattformen (rolleregisteret) og i Brønnøysundregistrene.

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no